Terug naar de vacatures

Lerarenopleider onderzoeker Didactische Innovatie met inzet technologie

Geplaatst: 05-07-2017
Sluitingsdatum: 13-08-2017
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Haarlem (Bijdorplaan) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
max. 11 (€3.392,46 - €4.661,12) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Je vervult een drietal verschillende rollen:
1.Onderzoeker op het terrein van Teaching, Learning & Technology (omvang 0,2 fte)

- Je draagt bij aan het initiëren, ontwerpen, en uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen onze opleidingen en in het werkveld;
- Je documenteert het onderzoeksproces, verzamelt en analyseert de onderzoeksdata en interpreteert de onderzoeksresultaten;
- Je doet verslag van de bevindingen uit het onderzoek in de vorm van rapportages, artikelen en/of presentaties.

2.Onderzoeksdocent in de masteropleiding Leren & Innoveren (omvang 0,2 fte)

- Het begeleiden van het leerproces gericht op het tot stand komen van de tussenproducten en eindproducten in de onderzoekslijn in jaar 1 en jaar 2 (masterthesistraject) en het beoordelen van de eindproducten.
- Het geven van gerichte instructie en verzorgen van presentaties over kenmerken, ontwerp, uitvoering en rapportage van praktijkgericht onderwijsonderzoek in de verschillende fases van de onderzoekslijn;
- Het organiseren en begeleiden van peerreview processen voor de deelnemers (ook online) in relatie tot de ontwikkeling van de tussenproducten of de te ontwikkelen masterthesis;
- Op het juiste moment en op de juiste wijze (ook online) kwalitatief goede feedback geven aan studenten in relatie tot de te ontwikkelen onderzoeksproducten en de masterthesis;

3.Docent in de bacheloropleiding (omvang 0,2 fte)
Ook verricht je taken ten behoeve van de opleiding waaraan je bent verbonden. Deze taken kunnen zijn:
- Advisering van ontwerpteams ten aanzien van het vormgeven van onderwijs binnen een digitale leeromgeving in combinatie met contactonderwijs;
- Samen met docenten in een interdisciplinair productieteam innovatieve didactische concepten en toetsvormen ontwerpen die de best mogelijke leerervaringen bieden voor studenten of deelnemers;
- Trainingen verzorgen en feedback geven op het gebied van 'instructional design' aan ontwerpteams.

- Je hebt ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en de daaraan gerelateerde vormen van dataverzameling, dataverwerking en data-analyse;
- Je hebt ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de onderwijscontext, bij voorkeur ervaring met verschillende soorten van praktijkgericht onderzoek;
- Je hebt aantoonbare ervaring in het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende partijen;
- Je beschikt over enkele jaren ervaring in 'instructional design' in de context van 'blended learning' en/of hebt ervaring in het ontwikkelen van digitaal onderwijs in een multidisciplinair team;
 

Organisatie

Hogeschool Inholland is een organisatie die hbo-studenten opleidt tot innovatieve professionals die voorzien in de behoeften van werkgevers. De hogeschool biedt een breed scala aan bacheloropleidingen in de Randstad, staat midden in de maatschappij en speelt gericht in op de vraag naar innovatie, toegepaste kennis en grenzeloos onderwijs. Hogeschool Inholland ziet het als haar maatschappelijke taak om ondernemend en innovatief onderwijs te bieden aan studenten, bedrijven en instellingen. Zo levert Hogeschool Inholland een bijdrage aan de ontwikkeling van vakkundige en maatschappelijk betrokken professionals, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Het Domein Onderwijs & Innovatie biedt de student krachtige en innovatieve opleidingen, gericht op de verschillende doelgroepen. Samen met diverse partners verzorgt het domein opleidingen en educatieve diensten.

Binnen het domein worden de opleiding leerkracht basisonderwijs (pabo), zestien tweedegraads lerarenopleidingen en de Master Leren en Innoveren aangeboden.
Hogeschool Inholland hecht een zeer groot belang aan de samenwerking met het werkveld. Met het werkveld worden programma's uitgewerkt op het gebied van opleiding, onderzoek en professionalisering.
Daarnaast profileert het domein zich op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar duurzaam opleiden en professionaliseren.

Afdeling

Het domein Onderwijs & Innovatie van Hogeschool Inholland zoekt een lerarenopleider/onderzoeker in de regio Haarlem/Alkmaar.
Het is de ambitie van het domein O&I om op basis van pedagogisch-didactische innovatie van het onderwijs een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leren van leerlingen, studenten en leraren in het werkveld, waarbij onderzoeksmatige onderwijsverbetering wordt verbonden met duurzame persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

De kern van deze functie omvat het uitvoeren en begeleiden van ontwerpgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve leerpraktijken, die bijdragen aan oplossingen voor actuele didactische vraagstukken in het onderwijs.

Achtergrond
Het onderzoeksprogramma van het domein richt zich op het onderzoek naar verbetering van de effectiviteit van onderwijsleersituaties in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en in de lerarenopleidingen (pabo, tweedegraads en masteropleiding Leren & Innoveren).

Het domein O&I profileert zich op een drietal onderzoekslijnen waarvan met name de onderzoeklijn Teaching, Learning & Technology (TLT) relevant is voor deze functie. Het onderzoek bij TLT richt zich op kwaliteitsverbetering en innovatie van onderwijsleeromgevingen en genereert kennis over een beredeneerde, effectieve inzet van technologie in leerprocessen opdat die leerprocessen effectiever, flexibeler, efficiënter en aantrekkelijker worden. Belangrijkste doel van de inzet van technologie is dat het bijdraagt aan de verdieping van het leren en betere leeropbrengsten. Ook kan het onderwijs met gebruik van technologie meer gepersonaliseerd worden, zijn leerprocessen flexibeler in plaats en tijd en kan de lesbegeleiding effectiever en efficiënter worden vormgegeven.

In de bacheloropleidingen van het domein O&I staat onderzoek in het teken van de kwalificatie als beginnende beroepsbeoefenaar. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding, waarbij onderzoek gezien wordt als een professionele leerstrategie voor leven-lang-leren, staat hierin centraal. Het werkveld waar de student actief is, te weten het po of (v)mbo, vormt de belangrijkste leeromgeving, en het herkennen van eigen handelingsverlegenheid daarbinnen staat centraal.

In de masteropleiding Leren & Innoveren ontwikkelt een deelnemer zich vanuit een onderzoekende houding tot praktijkgericht onderzoeker die onderzoeksmatig bij kan dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs in de eigen onderwijsorganisatie, en die kennis uit wetenschappelijk onderzoek weet te vertalen naar en toe te passen in de praktijk.

Functie eisen

- Bij voorkeur ben je gepromoveerd of ben je bezig met promotieonderzoek binnen de onderwijskunde;
- Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de onderwijskunde en de belangrijkste thema's in het onderwijsonderzoek, zowel nationaal als internationaal;
- Je hebt brede kennis van onderzoeksmethodologie, met name ten aanzien van kwalitatief onderzoek;
- Je hebt enkele jaren ervaring in instructional design in de context van blended learning;
- Je hebt ervaring met het ontwikkelen van digitaal onderwijs, multimedia, games en/of simulaties in een multidisciplinair team;
- Je hebt affiniteit met innovatieve vormen van online leren en up-to-date kennis van leerprocessen en onderzoek;
- Je beschikt over pedagogische-didactische- en begeleidingsvaardigheden om de student effectief te ondersteunen in het proces van ontwerp, uitvoering en rapportage van het onderzoek in het kader van de masterthesis.

Het betreft een dienstverband voor 0,6 fte voor de periode van 12 maanden.

Bijzonderheden

  • Communicatief
  • Didactische bekwaamheid
  • Samenwerken
  • Innovatief
  • Resultaatgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 4661,12 (bij fulltime dienstverband), schaal 11 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie over de functie;

bij: Jos Fransen 

Functie: Lector Teaching, Learning&Technology l Expertdocent masteropl. Leren & Innoveren

jos.fransen@inholland.nl       

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct