Terug naar de vacatures

Lector Teaching, Learning and Technology

Geplaatst: 05-01-2020
Sluitingsdatum: 30-01-2020
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

De taken en verantwoordelijkheden van de lector TLT hangen samen met de dubbele opdracht voor onderzoekslijn TLT. Die is enerzijds gericht op de hogeschool en anderzijds op het domein Onderwijs&Innovatie. In de drie Inholland-brede onderzoekslijnen, de zogenaamde hogeschoollectoraten waaronder TLT, wordt onderzoek gedaan in samenwerking met alle domeinen van de hogeschool, met als doel de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs in de hogeschool; deze activiteiten omvatten ruim driekwart van het onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door TLT. Vraagstukken vanuit opleidingen vormen doorgaans de aanleiding voor onderzoek en daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de dienst IVT en de dienst Onderwijsbeleid. De onderzoekslijn TLT wordt hiernaast vormgegeven in samenspraak met het domein Onderwijs & Innovatie (ONI) in het kader van het onderzoek met het PABO-werkveld. De onderzoekslijn TLT maakt deel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit, waarin wordt samengewerkt met de onderzoekslijnen Studiesucces en De Pedagogische Opdracht. Waar mogelijk worden dwarsverbanden gelegd tussen de programma's van deze onderzoekslijnen. Op verwante thema's wordt zo mogelijk samengewerkt met onderzoekslijnen uit andere domeinen van hogeschool Inholland.
Daarnaast wordt van de lector een actieve rol verwacht als expert, inspirator en innovator in de krachtige leeromgeving van de masteropleiding Leren en Innoveren.De lector is daarbij medeverantwoordelijk voor de verbinding van het curriculum van de masteropleiding aan actuele, relevante en  wetenschappelijke thema's om zo steeds maatschappelijke relevantie te bewerkstelligen. Naast borging van de rol van TLT binnen de MLI vertegenwoordigt de lector hierbinnen ook de onderzoeksgroep als geheel.

In aansluiting op deze taakgebieden geeft de lector leiding aan de ontwikkeling van de onderzoekslijn waaronder het leiding geven aan de kenniskring en het beheer van de orderportefeuille. Voor een uitgebreider overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de lector TLT is een profiel op aanvraag beschikbaar.

Organisatie

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.
Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Het Domein Onderwijs & Innovatie biedt de student krachtige en innovatieve opleidingen, gericht op de verschillende doelgroepen. Samen met diverse partners verzorgt het domein opleidingen en educatieve diensten.

Binnen het domein worden de opleiding leerkracht basisonderwijs (pabo), zestien tweedegraads lerarenopleidingen en de Master Leren en Innoveren aangeboden.
Hogeschool Inholland hecht een zeer groot belang aan de samenwerking met het werkveld. Met het werkveld worden programma's uitgewerkt op het gebied van opleiding, onderzoek en professionalisering.
Daarnaast profileert het domein zich op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar duurzaam opleiden en professionaliseren.

Afdeling

De lector geeft op inspirerende wijze leiding aan de Onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology (hierna: TLT). De kern van de onderzoekslijn omvat het entameren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek gericht op de inzet van technologie bij leerprocessen, met als doel om bij te dragen aan effectiever, efficiënter en/of bevredigender onderwijs. Onderzoek binnen de onderzoekslijn TLT richt zich op vragen met betrekking tot het duurzaam verbeteren of innoveren van onderwijsleerpraktijken en ontwikkelen van het didactisch handelen van docenten, in het brede werkveld van primair tot hoger onderwijs.

Het onderzoeksprogramma van TLT is opgebouwd rond twee samenhangende aandachtsgebieden, te weten activerende didactiek en gepersonaliseerd leren. Daarbinnen wordt onderzoek uitgevoerd naar de volgende thema's:
. Didactische inzet van video
. Peer-review met inzet technologie
. Technologierijke learning spaces
. Samenwerkend leren en technologie
. Technologie in het basisonderwijs
. Pionier in onderwijsvernieuwing
Zie voor meer informatie: www.inholland.nl/tlt

Functie eisen

- is gepromoveerd in de onderwijskunde, bij voorkeur op een onderwerp op het terrein van de didactische inzet van technologie;
- heeft kennis van en een heldere visie op trends en ontwikkelingen in het onderwijs en onderwijsonderzoek (zowel nationaal als internationaal) en is in staat hiermee een bijdrage te leveren aan de onderwijsvisie van de hogeschool, en specifiek van het domein Onderwijs & Innovatie;
- heeft de ambitie om onderzoek te doen voor en met het werkveld, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het basisonderwijs;
 -heeft kennis van en affiniteit met het onderwijs in brede zin, en in het bijzonder met de lerarenopleidingen en masteropleidingen in het educatieve veld;
- heeft ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek met partners in het onderwijsveld, bij voorkeur met verschillende soorten van praktijkgericht onderzoek.

 
Het betreft een functie voor de periode van 4 jaar.

Een assessment behoort mogelijk tot de selectieprocedure.

Bijzonderheden

Competenties

Kwaliteitsgerichtheid

Innovatief

Leidinggeven

Samenwerken

Relatienetwerken

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 7284,86 (bij fulltime dienstverband), schaal 15 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie over de functie

bij Ria de Gooijer

Functie Coordinator Onderzoek

email ria.degooijer@inholland.nl

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct