Terug naar de vacatures

Lector smart circulair systems (0,6-0,8 fte)

Geplaatst: 01-07-2024
Sluitingsdatum: 18-08-2024
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 0.8 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€6.737,28 - €8.698,65) 
Opleidingssector
Economie 

Functie-inhoud

Onze organisatie:
Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector smart circular systems (0,6 – 0,8 fte). Het lectoraat smart circular systems onderzoekt de kansen, barrières en randvoorwaarden voor het verzamelen, beheren, standaardiseren en delen van data door mkb bedrijven ten behoeve van circulaire productie en consumptie. Beter gebruiken van data is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Veel mkb bedrijven lopen achter in digitalisering en missen daardoor de transitie naar circulaire verdienmodellen. Dit is een complex en urgent vraagstuk, die multidisciplinaire kennis vraagt. De leeropdracht is samen te vatten in de volgende vraagstelling:

Hoe kunnen mkb bedrijven hun datamanagement beter inrichten, zodat zij hun data actief kunnen inzetten voor circulaire productie in de keten en in de regio?

Achtergrond en functie
In de ontwikkeling van de circulaire economie is versnelling nodig. Een voorwaarde voor het sluiten van productieketens is het digitaal modelleren, registreren, aansturen en voorspellen van de werkelijkheid in de keten. Dit vereist het standaardiseren en delen van informatie. Voor het hergebruiken van een product of materialen is informatie nodig over de productsamenstelling. Kringloopproductie in de regio is uitsluitend haalbaar als er informatie over vraag en aanbod wordt verzameld en wordt gedeeld. De consument kiest eerder voor duurzame producten als deze een keurmerk hebben en dus kunnen worden getraceerd.

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is nog geen gemeengoed. Er is gebrek aan overzicht, inzicht, vertrouwen en visie. Om te kunnen komen tot meer circulaire productie, moeten systemen in alle schakels van de keten dezelfde taal spreken Dat vraagt innovaties op het gebied van internet of things, big data analyse, datatracking en databescherming via blockchain. Belangrijker nog is dat wantrouwen tussen ketenschakels wordt doorbroken en bewustwording ontstaat dat de lange termijn business case gebaat is bij digitalisering.

Het nieuwe lectoraat onderzoekt primair hoe bedrijven in het mkb via het digitaliseren van werkprocessen hun business model circulair kunnen maken en een positie kunnen innemen in circulaire ketens. Ingezoomd wordt op (cognitieve, organisatorische en economische) randvoorwaarden en mogelijkheden. Dit is het microniveau. Secundair besteedt het lectoraat aandacht aan hoe regionale marktplaatsen een impuls kunnen geven aan de circulaire economie. Dat is het mesoniveau. Vanuit beide invalshoeken wordt gefocust op nader te selecteren bedrijfstakken.

De nieuwe lector werkt aan de leeropdracht met en voor ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de regio Rotterdam en daarbuiten. Specifieke aandacht is er voor vraagstukken in het grotere mkb. De lector werkt samen met onderzoekers, docenten, studenten en andere lectoren in onderzoeksprojecten, onderwijsinnovatie en kennisoverdracht. Vanuit de strategische agenda van de hogeschool wordt daarbij actief multidisciplinaire samenwerking gezocht.

Wat we jou bieden:
 • Contract voor bepaalde tijd (D4) voor de duur van 6 jaar;
 • Afhankelijk van ervaring tussen de € 6.541,05 en maximaal € 8.445.29 bruto per maand (schaal 15 CAO HBO) bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden;
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling via ABP;
 • Bij interne kandidaten worden nadere afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van detachering;
 • De verdeling van de uren (0,6-0,8 fte) is in nader overleg af te stemmen;
 • De startdatum is in overleg.

Locatie
Het kenniscentrum Business Innovation is gevestigd op de locatie Kralingse Zoom. Deze locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Je kunt in overleg deels thuiswerken.

Ben jij wie we zoeken?
Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:
 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis vanuit multidisciplinaire invalshoeken;
 • Is gepromoveerd en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen;
 • Beschikt over een (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
 • Ziet praktijkgericht onderzoek als samen leren met studenten, docenten, ondernemers en wetenschappers;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
 • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct