Terug naar de vacatures

Lector Privacy & Security (0,4 fte)

Geplaatst: 30-05-2017
Sluitingsdatum: 23-06-2017
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
min. 14 (€4.956,23 - €6.317,86), max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

Met de opmars en toepassing van informatietechnologie en technologische systemen die mensen en objecten met elkaar op een intelligente wijze verbinden, groeit de afhankelijkheid van technologie. Daarmee hangt direct de behoefte aan security en de vrees voor systeemfalen en indringing door ongewenste derden samen. Daarmee verbonden is de wens tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mensen, in de context van informatiesystemen die de nadruk leggen op delen en toegankelijkheid van informatie. Privacy en security spelen op alle niveaus van de informatiesamenleving een belangrijke rol. Binnen dit lectoraat wordt allereerst vanuit een technologische oriëntatie gezocht naar de samenhang tussen privacy en security. Daarnaast wordt de verbinding gezocht tussen de benadering van privacy en security vanuit design aan de ene kant en engineering aan de andere. Daarmee krijgt de aansluiting met de design disciplines die binnen Creating 010 sterk vertegenwoordigd zijn, nadrukkelijk vorm.

De beoogde lector formuleert binnen de context van de onderzoekslijn smart and inclusive society, de beroepspraktijk en in samenspraak met het onderwijs een onderzoeksprogramma voor de komende zes jaar. Dat is ingebed binnen de onderzoeksactiviteiten van het kenniscentrum. De lector is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat programma. Daarin werkt hij of zij voor de invulling en uitvoering ervan samen met docenten van CMI, in het bijzonder maar niet uitsluitend van de opleidingen Informatica en Technische Informatica. De lector geeft in nauwe samenwerking met de lector Future Information and Communication Technologies op inspirerende wijze leiding aan het technologie-georiënteerde onderzoek binnen de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society. De lector begeleidt docentonderzoekers, PhD’s en incidenteel ook master/bachelor studenten. In voorkomende gevallen verzorgt de lector colleges op het gebied van privacy en security. Daarnaast onderhoudt de lector contacten met de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven op het gebied van privacy en security en levert een bijdrage aan het management van de onderzoeksgroep Smart en Inclusive Society. Ook wordt de lector geacht externe middelen te werven voor de uitvoering van het onderzoek. De lector levert voorts een bijdrage aan management- en beheertaken van Kenniscentrum Creating 010.

Organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Negentig opleidingen, verspreid over diverse locaties in de stad, in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Ruim 30.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er aan hun carrière. Kenmerkend is de manier waarop: we bieden praktijkgericht, doordacht en flexibel onderwijs dankzij ons Rotterdams Onderwijs Model. Dus praten we over echte, vernieuwende projecten waarin onze studenten en medewerkers een belangrijke rol spelen.

Wat ze voor die rol nodig hebben, leren wij ze: een deskundige kijk op zaken, een forse dosis lef en een resultaatgerichte aanpak.

Afdeling

Hogeschool Rotterdam

In het beleid van Hogeschool Rotterdam leidt het praktijkgerichte onderzoek binnen de kenniscentra, primair tot innovatie in en van het onderwijs. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van het werkveld en de wetenschappelijke kennisontwikkeling.

Kenniscentrum Creating 010

Het kenniscentrum Creating 010 richt zich op het werkveld van de creatieve industrie en de creatieve beroepen die daarin hun oorsprong vinden. In de ontwikkeling van deze sector speelt informatie- en communicatietechnologie een doorslaggevende rol. Op basis van dat vertrekpunt ontwikkelt Creating 010 praktijkgericht onderzoek resulterend in nieuwe kennis voor opleidingen, werkveld en de wereld van kennis en onderzoek. Die krijgt zijn vertaling in de onderwijspraktijk van de aan het kenniscentrum gelieerde opleidingsinstituten Communicatie, Media en Informatietechnologie en de Willem de Kooning Academie. Creating 010 werkt veelvuldig samen met de andere kenniscentra en de Centres of Expertise van Hogeschool Rotterdam. Creating 010 kent drie onderzoekslijnen (1) Smart and Inclusive Society, (2) 21st Century Visual Culture en (3) Creative Economy. De beoogde lector werkt primair binnen de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society samen met de lectoren Design for Smart and Participatory Cities, Future Information and Communication Technologies en Smart Industry.

Voor de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society is Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Privacy & Security (0,4 fte).

Creating 010 zoekt een ervaren en ondernemende onderzoeker met een heldere visie op privacy en security die bovendien beide domeinen helder met elkaar kan verbinden. De lector heeft kennis van zowel de technische als de sociale, ethische en juridische aspecten, die van belang zijn bij het ontwerpen en implementeren van “privacy and security proof” systemen. Het onderzoek waaraan de lector vorm en invulling geeft verbindt het technologisch ingestoken onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie (ICT) met het onderzoek naar ontwikkeling en ontwerp van diensten en toepassingen.

Functie eisen

  • De Lector Privacy & Security die we zoeken voldoet aan de volgende eisen.

  • De lector heeft een technisch wetenschappelijke achtergrond, bijvoorbeeld gebaseerd op een opleiding in Technische Informatica of Elektrotechniek.
  • De lector heeft op succesvolle wijze een proefschrift afgerond binnen een discipline die direct relevant is voor het thema van het lectoraat.
  • De lector heeft gedegen kennis van privacy en security wat blijkt wetenschappelijke publicaties,
  • De lector heeft een uitstekend regionaal, nationaal en internationaal netwerk binnen de wereld van kennis en onderzoek en binnen overheid en bedrijfsleven.
  • De lector heeft ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ontwerpen en opzetten van onderzoeksprojecten.
  • De lector levert een bijdrage aan het verwerven van additionele middelen voor het uitvoeren van onderzoek uit de tweede en derde geldstroom.
  • De lector heeft ervaring met het verzorgen van (informatica)onderwijs en het begeleiden van docent-onderzoekers, studenten en promovendi.
  • De lector heeft ervaring met projectmanagement en aansturen van multi-disciplinaire teams
  • De lector is bekend met het werkveld van de Creating 010 en Hogeschool Rotterdam. 

Bijzonderheden

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26. Aansluitend vindt het assessment plaats in week 27, waarna de tweede sollicitatieronde gepland staat voor week 28.

Sluitingsdatum: 23 juni 2017

Je kunt jouw sollicitatie online via onze website indienen!

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €4.956,23 (schaal 14) en maximaal €6.940,66 (schaal 15) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Contact informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Creating 010 is te vinden op onze website: http://creating010.com/. Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Dr. Paul Rutten, programmadirecteur Kenniscentrum Creating 010 via telefoonnummer 010-794 5514.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct