Terug naar de vacatures

Lector Operational Excellence

Geplaatst: 06-07-2017
Sluitingsdatum: 20-08-2017
Organisatie
Fontys
Standplaats
Eindhoven 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
min. 13 (€4.721,54 - €5.750,90), max. 14 (€4.956,23 - €6.317,86) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

Wat ga je doen?

Fontys is verankerd in de kennisintensieve regio's in Zuid-Nederland en ziet het als haar opdracht om een bijdrage te leveren aan de versterking van deze regio's. Enerzijds door hoog gekwalificeerde professionals af te leveren, anderzijds door met partners – bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen – samen te werken in praktijkgericht onderzoek en valorisatie van kennis. Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek leidt met de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Bedrijfsmanagement MKB managers en ondernemers op voor het technisch bedrijfsleven.

Het lectoraat Business Entrepreneurship geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar (technisch) bedrijfskundige vraagstukken en dient daarmee als voedingsbodem voor thematische en methodologische onderwijsvernieuwing en kennisontwikkeling voor het werkveld en voor de wetenschap. Het onderzoek door het lectoraat richt zich op 3 speerpunten: ondernemerschap, innovatie en 'operational excellence'. Onder dit laatste verstaan wij: “the continuous strive to create customer value by involving all-in-process improvements towards the ideal situation of zero defects, zero waiting and zero wastes”

Voor de stuwende industrie van Brainport is operational excellence een uiterst belangrijk thema. Bedrijven worden dagelijks geconfronteerd met klantwensen in de sfeer van 'beter, sneller en goedkoper'. Het lectoraat stelt zichzelf tot doel om – in nauwe samenwerking met bedrijven en onze eigen opleidingen – de toepassing van operational excellence in de praktijk verder te versterken en de impact daarvan te verhogen. De lector zal tevens een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het curriculum de opleiding Technische Bedrijfskunde, die operational excellence als strategisch speerpunt heeft gekozen.

Werkzaamheden:

OPEX zal binnen het lectoraat worden opgezet volgens het concept van Special Interest Groups (SIGs). Het is de bedoeling dat deze SIGs opleidings- en instituutsoverstijgend zullen opereren waar onderzoekdomeinen elkaar raken en kunnen versterken in de aanpak van praktijkvraagstukken en kennisinhoudelijke thema's.

Als lector geef je leiding aan onderzoek op het gebied van 'operational excellence' en werk je nauw samen met docent-onderzoekers uit de betrokken opleidingen en de collega lector gespecialiseerd op de SIG 'ondernemerschap en innovatie'. Beide lectoren geven gezamenlijk richting en inhoud aan het onderzoek en de samenstelling en werkzaamheden vanuit de kenniskring.

Beide lectoren zijn vooralsnog gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid en de resultaten van het gehele lectoraat. Hierover hebben zijn periodiek overleg en zullen zij elkaar ondersteunen bij de opzet en aansturing van projecten op de diverse speerpunten. Na aanstelling van de tweede lector volgt een proces waarin gedurende het eerste halfjaar – in nauw overleg met het MT van het instituut – wordt bekeken op welke wijze aansturing en verantwoording verder geconcretiseerd gaat worden.

Organisatie

Wat bieden wij jou?

Fontys leidt studenten op tot betekenisvolle professionals die er in de maatschappij toe doen. Wij zijn een innovatieve organisatie, en spelen –samen met het werkveld- snel in op ontwikkelingen in de regio. Onze medewerkers zijn steeds op zoek naar inspiratie en uitdaging. Met passie leveren we met ons onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage aan relevante thema's in de samenleving. We kijken over grenzen heen en leren nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Talenten van studenten en medewerkers laten groeien, door aandacht en uitdaging. Dat is onze gezamenlijke ambitie: groter denken en doen!

Afdeling

De werkomgeving

Het onderwijs van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (FHBEnT) kenmerkt zich door praktijk- en beroepsgerichtheid. Voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs zijn relatief kleine docententeams gevormd. Vanuit deze thuisbasis functioneren de teamleden ook in andere delen van het onderwijs. FHBEnT telt een drietal opleidingen in het technische domein: Bedrijfsmanagement Midden- en Klein Bedrijf, Technische Bedrijfskunde en de Pedagogisch Technische Hogeschool.

Dynamische en uitdagende werkomgeving bij praktijk- en beroepsgerichte opleidingen.

Waarom is het zo leuk om bij Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek te werken?

Als je onze medewerkers vraagt waarom het zo leuk is om bij ons te werken dan zullen zij zeker zeggen dat FH BEnT een uitdagende omgeving is waar je veel ruimte krijgt om je te ontwikkelen. We zijn trots op wat we doen en delen dit graag met je.

TROTS OP FH BEnT!

De medewerkers van FH BEnT werken met passie en plezier aan verschillende projecten om elke dag weer bij te dragen aan beter onderwijs. Een aantal van deze inspirerende verhalen delen we graag met je!

Bekijk de filmpjes via onze website.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?

Als persoon:

  • Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
  • Verbinder en in staat om samenwerking te organiseren tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven;
  • Heldere en inspirerende communicatie;
  • Inspirator voor de kenniskring;
  • Ondernemende houding.

Qua opleiding en achtergrond:

  • Een technisch bedrijfskundige achtergrond en specialistische expertise op het gebied van 'operational excellence';
  • Een afgeronde promotie en relevante onderzoekservaring;
  • Aantoonbare ervaring met onderwijs en onderwijsontwikkeling;
  • Een relevant netwerk met industriële bedrijven in de regio.

Bijzonderheden

: Schaalindeling afhankelijk van ervaring/deskundigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractvorm : Tijdelijk voor 4 jaar
Inschaling : 13/14 - min. 4721,54 - max. 6317,86

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct