Terug naar de vacatures

Lector Offshore Energie (0,4 fte)

Geplaatst: 28-08-2017
Sluitingsdatum: 29-10-2017
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd, WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen), Techniek 

Functie-inhoud

De lector maakt deel uit van een onderzoeksteam dat zich richt op onderzoek naar de verduurzaming van de maritieme sector. De onderzoeksvraag waar de onderzoekslijn Technische innovaties voor een duurzame maritieme toekomst zich op richt is: Welke ingrepen zijn mogelijk om een significante duurzaamheidsslag te maken in de maritieme sector?

Het onderzoek van de lector spitst zich toe op het doorontwikkelen van technologieën met potentie zodat deze een duurzame oplossing worden voor de maritieme sector en bijdragen aan een meer circulaire economie. Een van de wetenschappelijke ontwikkelingen die aantrekkelijk is voor de regio is het op zee opwekken van energie en deze energie transporteren dan wel opslaan of inzetten voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor de voortstuwing van een vaartuig). Vanwege de potentie zoekt Kenniscentrum Duurzame HavenStad een lector op dit onderwerp.

Behalve de lector Offshore Energie maakt de lector Maritime Human Factors deel uit van de onderzoekslijn. Gezien dit team in combinatie met het vraagstuk zal de lector Energie uit water zich vooral richten op ontwikkelen van kennis waarmee de theorie rond opwekking van energie praktisch en economisch haalbaar wordt.

Organisatie

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van goed onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van het leven lang leren. De Hogeschool Rotterdam werkt met twaalf onderwijsinstituten, vijf kenniscentra en twee expertisecentra aan het realiseren van die doelen. De beoogde lector Offshore Energie zal worden aangesteld bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad bij de onderzoekslijn ‘Technische innovaties voor een duurzame maritieme toekomst’.

Afdeling

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat alle ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Duurzaamheid is voor ons een kenmerk dat raakt aan heel veel facetten en wordt bepaald door een complexe wisselwerking tussen economische, ecologische, sociale en technische aspecten. Het vergroten van de duurzaamheid van een bepaald object betekent voor ons, dat we niet alleen kijken naar de fysieke footprint, maar ook naar de totale impact van het object op de omgeving.

Functie eisen

De lector is een hooggekwalificeerde professional (bijvoorbeeld gepromoveerd elektrotechnicus, civieltechnieker of werktuigbouwer), die op het beschreven kennis- en beroepsdomein:

  • Een visionair is en een (erkende) reputatie van autoriteit heeft.
  • Affiniteit heeft met het doen van onderzoek in het HBO.
  • Gepromoveerd is.
  • Vaardig is in het inhoudelijk en onderzoeksmatig samenwerken met partners in het onderwijs om in de relevante beroepspraktijk attractief praktijkgericht onderzoek te doen.
  • Aantoonbare ervaring heeft met toepassing van nieuwe energieopwekkingsvormen en relevante kennis heeft over genoemde technologie.
  • Uitgebreide ervaring heeft met praktijkgericht onderzoek en -advies op het beschreven kennis-en beroepsdomein, onder meer blijkend uit relevante publicaties op het vakgebied en verrichte werkzaamheden; uitgebreide kennis heeft van en ervaring met energieopwekking en -opslag; innovatie; (innovatie) management en project- en programmamanagement.
  • Vaardig is in het ontwikkelen en onderhouden van een sterk netwerk in de relevante beroeps- en onderzoekspraktijk.
  • Vaardig is in het uitdragen van en verwerven van draagvlak voor de strategie, het beleid en opdrachten voor het kenniscentrum.
  • Praktijkgerichte-, participatieve en innovatieve onderzoeks- / projectaanpakken kan ontwerpen.
  • Goede coachingsvaardigheden heeft. 

Bijzonderheden

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Duurzame HavenStad is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/duurzame-havenstad/

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van zes jaar. Het salaris bedraagt minimaal € 5.375,64 en maximaal € 6.940,60 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Contact informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met de mevrouw dr. ir. A.I.M. Voorbij, directeur van Kenniscentrum Duurzame HavenStad, via telefoonnummer 010 – 794 5479.

Sluitingsdatum: 29 oktober 2017

Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct