Terug naar de vacatures

Lector Marketinginnovatie (0,4-0,6 fte)

Geplaatst: 13-06-2017
Sluitingsdatum: 22-08-2017
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd, WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
min. 14 (€4.956,23 - €6.317,86), max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

De nieuwe technologische mogelijkheden veranderen de interface tussen aanbieder en afnemer. Bedrijven werken met omnichannel-strategieën, om via verschillende kanalen op verschillende momenten in de klantreis contact met de klant te hebben. Er ontstaan nieuwe business modellen en marktstructuren, zoals de deeleconomie en de platformeconomie. Steeds belangrijker wordt de interactie en samenwerking met en tussen klanten, in veel gevallen mobile en via sociale media.

Hoewel marketing een nog jonge wetenschap is, kent het reeds diverse ontwikkelingsstadia. De huidige digitale revolutie brengt nieuwe mogelijkheden onder het bereik van marketeers en stelt nieuwe randvoorwaarden. Nieuwe kennis is nodig om de nieuwe mogelijkheden optimaal en verantwoord te gebruiken. Toch zijn nieuwe technieken alleen effectief wanneer ook de inhoud van de marketingstrategie klopt. Met steeds kritischere klanten en snelle veranderingen in de omgeving, is het zaak om de waardepropositie kritisch te bezien.

Marketing wordt vanzelfsprekend belangrijk gevonden door MKB-ondernemers, maar weinig hebben er een echte strategie voor en digitale mogelijkheden worden nog maar weinig benut. Daarmee gaat een kans voor nieuwe groei verloren. Bovendien is marketing in het mkb vaak cyclisch: gaat het minder met het bedrijf dan wordt er snel bezuinigd op marketingbudgetten. Veel marketinginnovaties vinden plaats in consumentenmarkten (B2C). In B2B markten, waar traditioneel veel mkb bedrijven actief zijn, verloopt de marketinginnovatie minder snel.

Het domein van de nieuwe lector is niet alleen relevant voor het bedrijfsleven, maar ook voor de studenten. De nieuwe lector krijgt een taak om met (hoofd)docenten onderwijsprogramma’s verder inhoud te geven, op basis van zijn ervaring en zijn onderzoek. Hij is actief betrokken bij het invullen van het begeleiden van studenten in de afstudeerfase en studenten in het Honors Programme. Ook draagt hij bij aan de professionalisering van docenten.

De lector doet onderzoek in met name de onderzoekslijn digital economy van het kenniscentrum. De lector initieert en coördineert onderzoek dat kennis oplevert met relevantie voor diverse opleidingen binnen de Hogeschool en de praktijk van (ver)nieuwende bedrijvigheid. Er is primair samenwerking met de vier onderwijsinstituten in het economische domein van de hogeschool. Samen met hoofddocenten van de opleidingen geeft de lector leiding aan diverse docent-onderzoekers, die samen met studenten en het werkveld participeren in onderzoeksprojecten. 

Organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Negentig opleidingen, verspreid over diverse locaties in de stad, in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Ruim 30.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er aan hun carrière. Kenmerkend is de manier waarop: we bieden praktijkgericht, doordacht en flexibel onderwijs dankzij ons Rotterdams Onderwijs Model. Dus praten we over echte, vernieuwende projecten waarin onze studenten en medewerkers een belangrijke rol spelen.

Wat ze voor die rol nodig hebben, leren wij ze: een deskundige kijk op zaken, een forse dosis lef en een resultaatgerichte aanpak.

Afdeling

Het nieuwe lectoraat Marketinginnovatie richt zich op het ontwikkelen van kennis hoe mkb bedrijven hun waardepropositie effectiever kunnen realiseren door nieuwe marketingtechnieken in te zetten . Bijzondere aandacht gaat uit naar B2B markten en het omzetten van toepassingen uit andere sectoren naar deze markten. De leeropdracht laat zich als volgt samenvatten:

Hoe verandert het begrip ‘waarde’ en wat betekent dat voor de marketingfunctie?

Hoe kunnen mkb bedrijven komen tot vernieuwing van hun marketing?

Welke nieuwe concepten, technologieën en vaardigheden zijn daarvoor van belang?

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. De Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en vijf kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector ‘Marketing Innovation’ zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het kenniscentrum Business Innovation verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van mkb bedrijven te ondersteunen en studenten te inspireren. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. De nieuwe kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en de studenten van Hogeschool Rotterdam. Binnen het Kenniscentrum werken momenteel zeven lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Marketinginnovatie (0,4-0,6 fte).

Functie eisen

Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende profiel-eisen:

  • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
  • Is gepromoveerd en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
  • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
  • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.
  • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
  • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
  • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
  • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
  • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €4.956,23 (schaal 14) en maximaal €6.940,66 (schaal 15) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Contact informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Business Innovation is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/business-innovation/

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, telefoonnummer 010-794 67 35.

De eerste gesprekken vinden plaats op 29 augustus 2017.

Een assessment wordt afgenomen in week 37 en het vervolggesprek staat gepland in week 38.

Sluitingsdatum: 22 augustus 2017

Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct