Terug naar de vacatures

Lector integrale aanpak kindermishandeling

Geplaatst: 01-10-2018
Sluitingsdatum: 04-11-2018
Organisatie
Hanzehogeschool Groningen
Standplaats
Groningen (Groningen) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.510,03 - €7.114,12) 
Opleidingssector
Sociale studies 

Functie-inhoud

Het lectoraat Kindermishandeling
Het kerndoel van het lectoraat is het vaker voorkomen en vaker tijdig herkennen van kindermishandeling, en de gevolgen ervan duurzaam doorbreken, door middel van effectieve interventies en betere ketensamenwerking.

De volgende thema’s en doelen zijn benoemd:

 • Preventie, communicatie, voorlichting: bevorderen dat het gesprek over kindermishandeling vaker, beter en makkelijker gevoerd kan worden met alle betrokkenen en minder wordt geremd door taboes.
 • Effectieve behandelmethoden c.q. effectieve toepassingen: ontwikkelen en testen van nieuwe tools (protocollen, behandelmethodiek, communicatiemogelijkheden, werkwijzen, etc.), testen van bestaande tools, ontwikkeling van nieuwe toepassingen om bestaande tools en inzichten beter bruikbaar te maken voor de beroepspraktijk.
 • Handelingsverlegenheid van professionals, maar ook van de samenleving, verminderen d.m.v. de boven genoemde tools en door betere samenwerking/afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders.
 • Scholingsaanbod ontwikkelen voor professionals en studenten. Participatie in innovatiewerkplaatsen is daarvan onderdeel, maar ook nieuwe trainingen en inbedding van nieuwe toepassingen en tools in het curriculum.
 • Bij alle bovenstaande punten is ons doel om focus op kindermishandeling te combineren met een brede blik op ecosysteem/context: we proberen dus steeds recht te doen aan de vaak heel complexe context van de kindermishandelingsproblematiek.
 • Bevorderen dat er een betere samenwerking/afstemming tussen verschillende zorgaanbieders maar in het bijzonder met gemeenten en het onderwijs (sector overstijgende hulp). In dat kader ook: zorgen voor betere verbinding tussen alle verschillende betrokkenen (slachtoffers, hulpverleners, onderwijs/leerkrachten, beleidsmakers en onderzoek).

Als lector ben je het boegbeeld voor het lectoraat. Het leidinggeven aan beginnende en ervaren onderzoekers gaat je goed af, evenals het binnenhalen van externe middelen. Je bent een ervaren praktijk- en handelingsgerichte onderzoeker, die het onderzoek weet te vertalen naar het werkveld.

Het onderzoek resulteert in o.a. publicaties, lezingen en adviezen ten behoeve van de beroepspraktijk en de wetenschap.  Je legt verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld en weet professionals te inspireren en aan te zetten tot innovatie door onderzoek. Je stelt onderzoeksprogramma’s op en coördineert deze. Je onderhoudt goede relaties met de beroepspraktijk en andere kennisinstellingen en weet deze ook te benutten voor het lectoraat. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Organisatie

Een groot aantal partnerorganisaties in het Noorden heeft de handen ineengeslagen voor een lectoraat integrale aanpak kindermishandeling. Het doel is werken aan preventie, blijvend agenderen van het thema, kennis delen en vermeerderen en optimaliseren van de samenwerking van betrokken partijen ten aanzien van dit knellende vraagstuk.

De maatschappelijke urgentie van het onderwerp ‘kindermishandeling’ is aanzienlijk:

 1. Met de transitie van de Jeugdwet in 2015 is er een nieuwe kans om kindermishandeling beter aan te pakken. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor o.a. de uitvoering van de jeugdhulp. Zij zijn hiermee opdrachtgever geworden voor de jeugdhulpaanbieders, maar ook van Veilig Thuis en de uitvoering van jeugdbescherming en reclassering. Tevens is de gemeente onderdeel van de uitvoering van jeugdhulp, denk aan de basisteams die iedere gemeente heeft gevormd. Samenwerking tussen gemeenten en aanbieders, maar ook betrokken andere instellingen, zoals het onderwijs en de politie, is van het grootste belang om de kindermishandeling effectief aan te pakken.
 2. Kindermishandeling heeft grote gevolgen voor slachtoffers, niet alleen op de korte maar zeker ook op de lange termijn. De kans op herhaling in de volgende generatie is aanzienlijk. Voorkomen en verminderen zijn ons doel.
 3. Het onderwerp roept gelukkig veel (publieke) emotie op. Niet alleen bij de vele slachtoffers en hun families, maar ook bij andere burgers, in de pers, bij betrokken jeugdprofessionals en bij gemeenten. Dit illustreert de noodzaak wat te doen, maar biedt vooral ook een kans op het doorbreken van het taboe.
 4. Kennisdelen, afstemmen en ontwikkelen van een effectieve en duurzame aanpak van kindermishandeling gaat ons alleen lukken als we het samen doen.

Afdeling

Plaats in de organisatie
De lector wordt inhoudelijk aangestuurd door de stuurgroep. Het lectoraat valt onder de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool, onder de verantwoordelijkheid van de Dean en is inhoudelijk ingebed in het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Een deel van het onderzoek en andere activiteiten zoals onderwijs en scholing worden ‘op locatie’ uitgevoerd in de vorm van een IWP (innovatiewerkplaats), samen met gemeenten en partnerinstellingen en op de plek waar deze instellingen opereren. Bij de uitvoering van het lectoraat worden naast de partnerorganisaties meerdere schools, het Centre of Expertise Healthy Ageing, lectoren en de Innovatiewerkplaats Veilig opgroeien van de Hanzehogeschool betrokken.


De partnerorganisaties:
Gemeente Groningen, RIGG, Accare, GGD Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Lentis, Tinten Welzijnsgroep, Elker-t Poortje/Jeugdbescherming Noord en de Drentse gemeenten.


Context
De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen is in samenwerking met de partnerorganisaties ervan overtuigd dat we echt vooruitgang kunnen realiseren door kennis, ervaring, denkkracht, vakmanschap en expertise binnen de regio zo veel mogelijk te bundelen. Door het gezamenlijke lectoraat kunnen we een impuls geven aan een regionale aanpak, en aan regio-brede kennisdeling, kenniscreatie en kenniscirculatie op het gebied van kindermishandeling. Ons beeld is het inrichten van een brede innovatiewerkplaats waarbinnen we complexe kindermishandelingsvraagstukken gezamenlijk kunnen adresseren. Professionals, studenten, docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en organisaties kunnen deze vraagstukken centraal stellen, waarbij we op diverse locaties tot uitwisselingen kunnen komen en nieuwe inzichten, werkwijzen en interventies kunnen ontwikkelen. We willen samen met de partners (en de diverse netwerkrelaties van die partners) op verschillende locaties werkplekleren en -onderzoek bevorderen. Daarmee worden regionale initiatieven gebundeld en versterkt. Zo ontstaat een breed noordelijk netwerk Kindermishandeling, met verschillende onderdelen en samenwerkingsrelaties die allemaal aspecten van kindermishandeling oppakken.

Functie eisen

Om de doelen van het lectoraat te kunnen verwezenlijken, vragen wij van de toekomstig lector de volgende kennis, ervaring en kwaliteiten:

 • Gepromoveerd in de sociale, of andere relevante, wetenschappen in Nederland;
 • Diepgaande wetenschappelijke kennis van het vakgebied;
 • Aantoonbare affiniteit met en expertise in bestrijding van kindermishandeling/huiselijk geweld;
 • Relevante publicaties;
 • Kennis en inzicht in de relatie van het HBO-onderwijs op het gebied van de leerstoel met de omgeving;
 • Kennis van overheid en gemeentelijke verantwoordelijkheden;
 • Kennis van en het beschikken over relevante netwerken in de betrokken werkvelden en kennisinstellingen;
 • Vaardigheid in het inhoudelijk aansturen van onderwijsprofessionals in project- en programmamanagement;
 • Vaardigheid in strategievorming, het formuleren van vernieuwende ideeën en theoretische concepten, het uitdragen daarvan en verwerven van draagvlak;
 • Vaardigheid in het overdragen van inzichten en expertise op topniveau.


Competenties

 • Kan verbinden, samenwerken en is organisatiesensitief;
 • Groepsgericht en individueel (coachend) leiding geven aan (onderwijs) professionals en docentonderzoekers;
 • Ondernemend en pragmatisch;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Goede balans tussen empathie en zakelijkheid.

Bijzonderheden

Sluitingsdatum is 4 november 2018

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 14 november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling in de functie van Lector A met een omvang van 0,4 tot 0,6 fte. De datum van indiensttreding is per zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijke benoeming voor de duur van maximaal 3 jaar met uitzicht op verlenging volgens de bepalingen van de cao-hbo; na 2 jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats. De functieschaal is schaal 15. Het salaris bedraagt minimaal € 5.096- en maximaal € 7.114,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Het lectoraat wordt na 2,5 jaar geëvalueerd.

Indien kandidaten een volledige functie ambiëren kan onderzocht worden of een aanvullende aanstelling als behandelaar of onderzoeker bij één van de partnerorganisaties tot de mogelijkheden behoort.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Contact informatie

Informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij Michèle Garnier, dean Academie voor Sociale Studies, telefoonnummer 050-595 2636.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct