Terug naar de vacatures

Lector Eerstelijns Zorg

Geplaatst: 08-05-2019
Sluitingsdatum: 26-05-2019
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

Als lector fungeert u als boegbeeld op het gebied van de eerstelijnszorg. U voert wetenschappelijk gefundeerd praktijkgericht onderzoek uit. Een belangrijke taak is het verwerven (acquireren) van geschikte onderzoeken waaraan docenten en studenten hun leerprocessen kunnen verbinden. U draagt actief bij aan het bestaansrecht van het Kenniscentrum Duurzame Zorg met behulp van het verwerven van subsidies en marktopdrachten. U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe koers van het kenniscentrum en investeert in de ontwikkeling van het domein van de eerstelijnszorg.

U speelt een actieve rol in het uitbouwen van de kenniskring van het lectoraat met (docent)onderzoekers en promovendi. U draagt bij aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief onderwijsaanbod en bent in staat in dit verband transfers te maken naar docenten.

Het genereren van in- en externe zichtbaarheid door onder andere publicaties en producten behoort eveneens tot uw werkzaamheden. Door middel van onderzoek en onderwijs levert u een bijdrage aan de versterking van de positionering van IVS. Door de onderlinge verbinding van onderzoek en onderwijs draagt u bij aan de ontwikkeling en (internationale) positionering van de HAN University of Applied Sciences.

Organisatie

HAN University of Applied Sciences behoort tot de top tien van Nederlandse hogescholen en biedt opleidingen aan op het gebied van economie en management, gezondheid, gedrag en maatschappij, educatie, informatica en communicatie en techniek. De HAN verzorgt hbo-bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm, masteropleidingen, post-hbo-onderwijs, cursussen, trainingen, onderzoek en advisering. In de regio fungeert de HAN als kennispoort. De HAN heeft een uitgebreid netwerk, dat bestaat uit overheden, kenniscentra, bedrijven en vele buitenlandse onderwijsinstellingen. Nieuwe campussen in beide steden, uitstekend personeelsbeleid en structurele investeringen in de ontwikkeling van medewerkers creëren een plezierige werkomgeving.

Afdeling

voor de resterende looptijd van het lectoraat (tot 1-3-2021) in verband met veranderingen in de werkzaamheden van de huidige lector.

Kenniscentrum Duurzame Zorg

Het Kenniscentrum Duurzame Zorg ressorteert onder het Instituut Verpleegkundige Studies (IVS) en doet hoogwaardig praktijkgericht onderzoek. Het kenniscentrum is een samenwerking van de lectoraten ‘Eerstelijnszorg’,  ‘Acute Intensieve Zorg’, ‘Innovatie in de Care’ en ‘Organisatie van Zorg en Dienstverlening’. Mede naar aanleiding van een recente externe evaluatie ontwikkelt het kenniscentrum een hernieuwde koers en focus. De lectoraten van het kenniscentrum ontwikkelen nieuwe inzichten en kennis in samenspraak met en ten gunste van zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. Om het kennisniveau van docenten, studenten en de beroepspraktijk op peil te houden zijn onderzoeksvaardigheid en kennisontwikkeling onontbeerlijk. De lectoren van het kenniscentrum werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk aan projecten  met de opleidingen Verpleegkunde en Medisch Hulpverlener van IVS, maar ook met bij voorbeeld de sociale, paramedische en technische opleidingen van de HAN.

Lectoraat Eerstelijnszorg

Het lectoraat Eerstelijnszorg richt zich op het thema ‘Geïntegreerde Eerstelijnszorg (wijkzorg)’. Het onderzoek speelt zich af tegen de achtergrond van het overheidsbeleid om de zorg doelmatiger in te richten, ‘dichter bij de burger zelf’, en de burger nadrukkelijker aan te spreken op diens eigen

verantwoordelijkheid voor zowel gezondheid als ziekte. De verwachting is bovendien dat deze zorg steeds intensiever wordt vanwege een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn. Het lectoraat werkt zowel landelijk als regionaal nauw samen met de praktijk en beroepsverenigingen in onderzoek en innovatie.

Het lectoraat verbindt onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap op innovatieve wijze en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de curriculumontwikkeling, het onderwijs en de professionalisering van docenten van diverse opleidingen (bachelor, master en post-hbo) in met name het verpleegkundige, maar ook in het paramedische domein.

Functie eisen

U heeft een academische opleiding in de verplegingswetenschap of aanverwant, bent gepromoveerd en hebt kennis van en ervaring op het terrein van de eerstelijnszorg. U bent vertrouwd met onderzoeksmethoden en –technieken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aard. U bent op grond van uw ervaring in staat tot het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksprojecten en de begeleiding van onderzoekers en studenten daarin. U beschikt over relevante – ook internationale- netwerken en aantoonbare ervaring met het verwerven van externe financiering voor (praktijkgericht) onderzoek. U heeft affiniteit met hbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek en heeft inzicht in de inrichting van hbo-onderwijs en bent in staat om onderzoek en onderwijs te verbinden.

U hebt aantoonbaar ervaring met het publiceren in zowel vak- als wetenschappelijke tijdschriften. U bent in staat resultaatgericht te handelen en te werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk en interprofessioneel samen te werken met andere professionele domeinen. U beschikt over organisatorische kwaliteiten en sociale vaardigheden, gericht op samenwerking. U bent kritisch en een doorzetter.  U denkt mee over en bent bereid een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling en van het kenniscentrum Duurzame Zorg en bent in staat intern verbinding te leggen met de HAN zwaartepunten, in het bijzonder het zwaartepunt Health. U bent in staat om een evenwichtige invulling te geven aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat.

Bijzonderheden

Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Klik dan vóór 27 mei 2019 op de link onder aan deze advertentie om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 25 of 26.
 

Heeft  u al een arbeidsovereenkomst met de HAN en heeft u interesse in deze vacature? Ga dan naar HAN-Insite en klik op 'Vacatures' om online te solliciteren.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende  functie in een veranderende werkomgeving. U krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot uiterlijk 1 maart 2021, zijnde de duur van de lectoraatsperiode. U wordt aangesteld  in de functie van Lector niveau 2. Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 7.284,86 (cao-hbo schaal 15) bij een fulltime aanstelling. Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit, mantelzorg en ouderschapsverlof.

Contact informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u kijken op https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duurzame-zorg/. U kunt ook contact opnemen met Marian Adriaansen, leading lector van het kenniscentrum Duurzame Zorg T 06 26082054.  Ook kunt u contact opnemen met Christine de Vries T (024) 353 13 29 , directeur Instituut Verpleegkundige Studies. Zij is tevens de contactpersoon voor deze vacature.

Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kuipers, medewerker Resourcedesk, T (026) 369 10 16. 

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct