Terug naar de vacatures

Lector Duurzame Energie Inholland/ENGIE

Geplaatst: 06-05-2019
Sluitingsdatum: 16-06-2019
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Alkmaar (Noord-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 16 (€6.116,64 - €8.005,52) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

De lector en het lectoraat Duurzame Energie vallen organisatorisch onder de Onderzoeksgroep van het Domein Techniek Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland, maar wordt voor 50% medegefinacierd door ENGIE.

Hogeschool Inholland is samen met partijen, zoals ECN/TNO, HVC, ENGIE, provincie Noord-Holland en gemeente Alkmaar, founding partner van TerraTechnica. TerraTechnica is hét verbindend platform voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap voor toegepaste duurzame energietechnologie. Doel is om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt bereiken, meer studenten te trekken en daardoor de regio en de positie hierbinnen van Inholland te versterken. Daarnaast wil de regio met lokale oplossingen een bijdrage leveren aan de energietransitie en mondiale vraagstukken op dit gebied. Binnen TerraTechnicais een Centre of Expertise opgezet, waarvan het lectoraat Duurzame Energie het hart vormt.

Focus:

Voor de transitie naar een duurzame energievoorziening zijn een geïntegreerd flexibel energiesysteem en veranderingen op systeemniveau cruciaal. '(Lokale) energiesysteemintegratie' is daarbij een belangrijke opgave. Lokale energiesysteemintegratie richt zich op het energiesysteem van de toekomst, waarin nieuwe manieren en innovatieve technologieën van productie/opwekking, transport/distributie, opslag en levering een plek krijgen. De uitdaging is om bestaande systemen betrouwbaarder en goedkoper te maken, met een zo groot mogelijke flexibiliteit, en daarbij nieuwe technologieën te ontwikkelen. 'Total cost of ownership' is hierin een belangrijk vraagstuk.

De energienetten en -systemen dienen flexibel te worden ingericht en te worden voorzien van balanceringscapaciteit. Informatie- en automatiseringstechnologieën moeten worden ontwikkeld die het energiegebruik ondersteunen en het energiesysteem effectief en efficiënt managen. Het lectoraat Duurzame Energie richt zich in het bijzonder op duurzame energievoorziening (incl. geothermie), energieopslag en flexibiliteit in oplossingen. Dat kan zowel binnen de gebouwde omgeving, op bedrijventerreinen als in de Agribusiness (verduurzaming van kassencomplexen).

Werkzaamheden:

 • Initiëren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van energietransitie en systeemintegratie, waarbij wordt aangesloten bij regionale, nationale en internationale netwerken en vraagstukken.
 • Presenteren en publiceren van uitkomsten van onderzoeksresultaten en dit vertalen naar onderwijsprogramma's en ontwikkeling van het curriculum.
 • Vanuit de onderzoeksgroep vormgeven aan de (verdere) integratie van onderzoek en onderwijs binnen de hogeschool.
 • Studenten proactief betrekken bij het onderzoek van het lectoraat, bijvoorbeeld via afstudeeronderzoeken.
 • Leidinggeven aan en coachen  van docentonderzoekers en eventuele promovendi in het uitvoeren van onderzoeksprojecten.
 • Nauw samenwerken met externe partners bij het formuleren van onderzoeksvragen, het uitvoeren van het onderzoek en de onderzoeksresultaten.
 • Aanvragen van subsidies en andere financiële middelen om het lectoraat verder uit te bouwen en nieuw onderzoek te financieren.
 • Dagelijkse leiding van het lectoraat Duurzame Energie.
 • Initieren van innovatieve trajecten binnen ENGIE met een positieve business case
 • Delen van kennis en kunde binnen ENGIE.
 • Inhoudelijke bijdrage leveren in aanbestedingen.
 • Namens ENGIE en Inholland/TerraTechnica participeren in relevante (kennis)netwerken.

Organisatie

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.

Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) biedt de student van nu en de maatschappij van morgen een kennisinstelling voor studenten en bedrijfsleven door het verzorgen van up-to-date onderwijs ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige vervulling van technische functies in het bedrijfsleven.

Afdeling

2 dagen in de week bij Inholland Alkmaar.

2 dagen in de week bij ENGIE services in Zaandam.

Functie eisen

 • Ruime ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van energietransitie en duurzame energiebronnen, hetgeen blijkt uit recente deelname aan onderzoeksprojecten, (wetenschappelijke) nationale en internationale publicaties en presentaties.
 • Ervaring in het hoger beroeponderwijs of aantoonbare affiniteit.
 • Ervaring met het leiding geven aan een multidisciplinair (onderzoeks)team.
 • Beschikking over een actueel, relevant netwerk
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het verwerven van subsidies (nationaal en internationaal) en andere geldstromen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Goede communicatieve vaardigheden, je kunt makkelijk schakelen met een diversiteit aan mensen en rollen.
 • Ervaring in de energie- en/of installatiebranche is een pré.
 • Beschikken over commercieel bewustzijn.
 • Ervaring met het managen van een innovatiefunnel.
 • Een goede businesscase kunnen formuleren.

Bijzonderheden

Opleidingsrichting:

Energietechniek, energiesystemen of vergelijkbaar

Competenties:

 • Samenwerken
 • Gedreven
 • Communicatief en contactueel vaardig
 • Initiatiefrijk
 • Kwaliteitgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 8005,52 (bij fulltime dienstverband), schaal 16 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Naam:                                        Petra Bijvoet

Telefoonnummer:                  06-15279457

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct