Terug naar de vacatures

Lector Digital Business (0,4-0,6 fte)

Geplaatst: 13-06-2017
Sluitingsdatum: 22-08-2017
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd, WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
min. 14 (€4.956,23 - €6.317,86), max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Nederland is wereldwijd een ‘digital frontrunner’. Er is een hoge dichtheid aan internetaansluitingen en smart phones, snel groeiende online verkopen en substantiële investeringen in ICT. Toch is de mate van digitalisering in het mkb nog relatief laag. Nog (te) veel bedrijven zijn onvoldoende bezig om internet daadwerkelijk voor ze te laten werken. Digitale ontwikkelingen veranderen markten en concurrentieverhoudingen ingrijpend. Digitalisering in het bedrijfsleven valt ruwweg uiteen in twee opgaven. Ten eerste moeten data beter worden benut. Veel bedrijven ontberen een goede data-huishouding. Ten tweede moeten met data en de inzichten vanuit de data in klantgedrag en marktontwikkelingen nieuwe business proposities worden ontwikkeld.

Digitalisering biedt veel kansen, maar grijpt tevens diep in op processen in een onderneming en in de keten. Dat maakt het veelomvattend en maakt ondernemers terughoudend. De digitale transfomatie is een veranderkundige opgave. Naast technische aspecten zijn ook organisatorische, culturele, commerciële en financiële aspecten relevant. Daarom beziet de nieuwe lector digitalisering vanuit een breed bedrijfskundig perspectief.

Het lectoraat is niet alleen van belang voor het (regionale) mkb. Ook voor het economische onderwijs aan de hogeschool is de leeropdracht uiterst relevant. Digitalisering van bedrijfsfuncties moet snel breder aandacht krijgen om studenten adequaat op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. De nieuwe lector krijgt een taak om met (hoofd)docenten onderwijsprogramma’s verder inhoud te geven, op basis van zijn ervaring en zijn onderzoek. Hij is actief betrokken bij het invullen van het begeleiden van studenten in de afstudeerfase. Ook draagt hij bij aan de professionalisering van docenten.

De lector is trekker van de onderzoekslijn digital economy en coördineert de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum Business Innovation in dit thema. Hij werkt daartoe samen met de andere lectoren, die deelaspecten van digitalisering onderzoeken op het gebied van onder andere risicomanagement, finance, logistiek en strategie.

De lector initieert en coördineert onderzoek dat kennis oplevert met relevantie voor diverse opleidingen binnen de Hogeschool en de praktijk van (ver)nieuwende bedrijvigheid. Er is primair samenwerking met de vier onderwijsinstituten in het economische domein van de hogeschool. Samen met hoofddocenten van de opleidingen geeft de lector leiding aan diverse docent-onderzoekers, die samen met studenten en het werkveld participeren in onderzoeksprojecten.

Organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Negentig opleidingen, verspreid over diverse locaties in de stad, in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Ruim 30.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er aan hun carrière. Kenmerkend is de manier waarop: we bieden praktijkgericht, doordacht en flexibel onderwijs dankzij ons Rotterdams Onderwijs Model. Dus praten we over echte, vernieuwende projecten waarin onze studenten en medewerkers een belangrijke rol spelen.

Wat ze voor die rol nodig hebben, leren wij ze: een deskundige kijk op zaken, een forse dosis lef en een resultaatgerichte aanpak.

Afdeling

Het nieuwe lectoraat Digital Business onderzoekt de kansen en barrières bij mkb bedrijven voor het digitaliseren van alle aspecten van hun organisatie, met specifieke aandacht voor interne processen. De leeropdracht is om kennis te ontwikkelen die mkb bedrijven helpt om optimaal gebruik te maken van informatietechnologie, teneinde bij te dragen aan hun digitale transformatie en duurzame groei.

De leeropdracht laat zich samenvatten in de volgende vraagstelling:

 1. Welke barrières ondervinden mkb bedrijven bij digitalisering?
 2. Hoe kan gekomen worden tot een effectieve data-huishouding bij mkb bedrijven?
 3. Wat zijn de voorwaarden om te komen tot digitalisering van interne bedrijfsprocessen?

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. De Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en vijf kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector Digital Business zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het kenniscentrum Business Innovation verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van mkb bedrijven te ondersteunen en studenten te inspireren. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. De nieuwe kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en de studenten van Hogeschool Rotterdam. Binnen het Kenniscentrum werken momenteel zeven lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Digital Business (0,4-0,6 fte).

Functie eisen

Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende profiel-eisen:

 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
 • Is gepromoveerd en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.
 • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
 • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €4.956,23 (schaal 14) en maximaal €6.940,66 (schaal 15) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Contact informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Business Innovation is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/business-innovation/

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, telefoonnummer 010-794 67 35.

De eerste gesprekken vinden plaats op 29 augustus 2017.

Een assessment wordt afgenomen in week 37 en het vervolggesprek staat gepland in week 38.

Sluitingsdatum: 22 augustus 2017

Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct