Terug naar de vacatures

Lector Data Driven Smart Society

Geplaatst: 11-04-2019
Sluitingsdatum: 24-04-2019
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Alkmaar (Noord-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

Functieomschrijving:
Ter versterking van het onderzoek binnen het Domein Techniek, Ontwerpen en
Informatica (TOI) en ter versterking van de onderzoeks-infrastructuur op locatie
Alkmaar, wordt een nieuw lectoraat Data Driven Smart Society (DDSS) opgericht. Vanuit verankering binnen het domein TOI is het nadrukkelijk de bedoeling dat het lectoraat DDSS zich richt op verbinding. Verbinding op verschillende manieren en verschillende niveaus, verbinding binnen het domein TOI, door samenwerking van studenten en docenten uit verschillende studierichtingen, en verbinding met onderzoek en bedrijfsleven (ver) daarbuiten.

Binnen het lectoraat functioneer je als expert op het gebied van DDSS en geef je
leiding aan promovendi en (docent-) onderzoekers binnen het lectoraat. Je hebt een heldere visie op nieuwe onderzoeksprojecten en onderwijsprogramma's op het gebied DDSS, en weet deze visie te vertalen via concrete plannen en ideeën naar praktische resultaten. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw masterprogramma DDSS en geeft richting aan het lesprogramma.

Een belangrijke taak is het opzetten, uitvoeren en coördineren van toepassingsgericht
wetenschappelijk onderzoek. Je voert zelfstandig onderzoek uit en functioneert als projectleider op een discipline-, locatie- en hogeschool-overstijgend onderzoeksgebied. Daarnaast stimuleer je samenwerking en innovatie op het gebied van onderwijs- en onderzoeksontwikkeling. Je publiceert in wetenschappelijke, beroepsgerichte tijdschriften en (inter) nationale media en treed op als spreker tijdens seminars en congressen. Je hebt een breed actief netwerk binnen het vakgebied en weet dit in te zetten in een onderwijs- en onderzoeksomgeving.

Als boegbeeld van Inholland lever je met inspirererende projecten een betekenisvolle bijdrage aan de positionering en continuïteit van onze hogeschool. Je hebt passie voor het onderwijs en geeft vorm aan kenniscirculatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Je stuurt complexe praktijkgerichte onderzoeksprojecten en weet hiervoor externe fondsen te verwerven.

Nadere informatie over het lectoraat DDSS is te vinden op onze internetsite:
https://www.inholland.nl/onderzoek/ric-techniek-ontwerpen-en-informatica/data-driven-smart-society/

Organisatie

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.
Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) biedt de student van nu en de maatschappij van morgen een kennisinstelling voor studenten en bedrijfsleven door het verzorgen van up-to-date onderwijs ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige vervulling van technische functies in het bedrijfsleven.

Afdeling

De lector is actief voor het hele domein TOI en wordt aangestuurd door de domeindirecteur.

Organisatieomschrijving:
Inholland daagt studenten en medewerkers uit en biedt ze de ruimte om te presteren en zich te onderscheiden. Op onze locaties verspreid over de Randstad bieden wij een prettige omgeving met degelijk en goed gestructureerd onderwijs. Als kennispartner werken wij samen met ondernemers, non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare kennis te ontwikkelen. Op die manier leiden wij jonge professionals op, die straks in staat zijn op hoog niveau een (toekomstig) beroep uit te oefenen.

Om deze onderwijskwaliteit te kunnen leveren, leggen wij de lat voor iedereen hoog. Voor zowel het onderwijzend, als het onderwijsondersteunend personeel. Van onze docenten verwachten wij een wo-master. Wij bieden faciliteiten voor het behalen of actualiseren van de benodigde didactische bekwaamheid. Daarnaast hebben wij een professionaliseringsprogramma dat de mogelijkheid biedt om te promoveren. Onze docenten stimuleren en begeleiden studenten. Zij leren hen met een onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. Onze docenten streven daarbij naar een goede balans tussen zelfstandigheid en passende begeleiding. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot verantwoordelijke en kansrijke professionals. Vakmensen met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.

Het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) biedt de student van nu en de maatschappij van morgen een kennisinstelling voor studenten en bedrijfsleven door het verzorgen van up-to-date onderwijs ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige vervulling van technische functies in het bedrijfsleven.

Functie eisen

Een gekwalificeerd, gepromoveerd onderzoeker:
- meerdere relevante publicaties in wetenschappelijke en beroepsgerichte tijdschriften;
- ervaren in het acquireren van gesubsidieerde projecten;
- kennis van subsidieregelingen;
- gewend om leiding te geven aan een team van onderzoekers;
- gewend om te sturen op voortgang en meetbare resultaten.
Een goede communicator die kan luisteren, informatie overbrengen en
mensen kan enthousiasmeren.
Beschikken over aan relevant en actief netwerk.
Gewend om als spreker op te treden bij seminars en congressen.
Kunnen werken binnen kaders en daar waar ze ontbreken in staat is die kaders zelf te creëren.
Affiniteit met en kennis van het hbo.
 

Bijzonderheden

Competenties

Relatienetwerken

Initiatiefrijk

Communicatief en contactueel vaardig

Leidinggeven

Resultaatgerichtheid

Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 7284,86 (bij fulltime dienstverband), schaal 15 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie over de functie

Bij Katrin Tazelaar

tel 06-21115380

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct