Terug naar de vacatures

Lector Circulair Ondernemen in de agri- en foodbusiness

Geplaatst: 10-07-2018
Sluitingsdatum: 10-09-2018
Organisatie
Aeres Hogeschool
Standplaats
Dronten (Flevoland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,5 fte, max. 0,5 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Economie, Agro & food 

Functie-inhoud

Aeres Hogeschool Dronten voelt zich vanuit haar merkbelofte ‘Economy of Life’ uitgedaagd bij te
dragen aan een vitale agribusiness. Dat betekent aandacht voor ketentransitie, verwerken van
reststromen, food, feed en non-food producten, true pricing, integraliteit, marktinnovaties en lokaal
hoge toegevoegde waarde. Daarbij houden we rekening met de drie hoofd ‘licences’: to produce, to
operate en to sell. Hieronder valt ook de ontwikkeling van nieuwe circulaire businessmodellen voor
de Agri- en Foodbusiness.
Aeres Hogeschool Dronten ontwikkelt in samenwerking met het bedrijfsleven een
onderzoeksprogramma ‘Circulair Ondernemerschap’ als vervolg op het lectoraat ‘Vitale Agribusiness
via cyclische proces- en productieketens’. Om dit onderzoeksprogramma te ontwikkelen en uit te
voeren is Aeres Hogeschool Dronten op zoek naar een lLector Circulair Ondernemen in de agri- en foodbusiness. 


Het lectoraat richt zich op het herontwerpen van agri-food productiesystemen. Daarbij komen
thema’s aan bod als circulair, reststromen, voedselveiligheid, inclusiviteit, innovatief ondernemen,
nieuwe marktconcepten en ketentransitie. De te benoemen lector geeft deze thema’s inhoud en
allure en ontwikkelt in het eerste jaar een lectoraatsplan met bijbehorende financiering. Het
lectoraat is één van de vijf Impactlectoraten binnen het HAO.


De kernopgaven in het lectoraat zijn:
• Praktijkonderzoek initiëren in samenwerking met het bedrijfsleven. Het koppelen van dit
praktijkonderzoek aan studenten en docenten/onderzoekers.
• Kennis vergroten op het gebied van circulaire economie en de interactie met innovatief
ondernemerschap en de marktvraag.
• Ondernemen en innoveren op het gebied van circulaire economie stimuleren.
• Talenten in de deelnemende kennisinstellingen ontwikkelen.

De lector geeft functioneel leiding aan de onderzoeksgroep waarin de kernopgaven van het lectoraat gerealiseerd worden.

De functie omvat:
• Ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten op het gebied van (re)design van Agrifood
productiesystemen en innovatief ondernemerschap door praktijkgericht onderzoek uit te
voeren samen met bedrijfsleven, belangenorganisaties, beheersorganisaties en kennisinstituten.
• Praktijkgericht onderzoek uitvoeren en de resultaten van dat onderzoek verbinden aan Agri- en
Foodbusiness en verankeren in het onderwijs.
• Op innovatieve wijze bijdragen aan de curricula van de opleidingen.
• Publiceren over nieuw ontwikkelde kennis en ontwikkelingen in uiteenlopende media.
• Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde
inhoud.
• Inbrengen, onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
• Acquireren van onderzoeksopdrachten.

Organisatie

Aeres Hogeschool
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op
onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen,
grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.600 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Aeres Hogeschool Dronten
De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op Agri- en
Foodbusiness in al haar facetten. Er studeren circa 2.200 (Nederlandse en internationale) studenten
die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.
De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de ‘Economy of Life’. Daarin
gaat het om ‘samen leven’ in de ware zin van het woord. Niet ‘hebben en moeten’, maar ‘zijn en
mogen’ vormen de kern van het leven. ‘Rentmeesterschap’ is hierbij een begrip. We zijn benieuwd
hoe u hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in uw motivatiebrief.
In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

Functie eisen

Uw kwaliteiten
• U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op het
vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met
verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
• U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U
stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van onderwijsinstellingen bij
het verbeteren van hun onderzoekscompetenties.
• U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van circulair ondernemen en goede nationale
en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en
onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor de samenwerkende partijen vanuit
de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt.
• U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen
in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve
projecten.
• U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
• U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe
ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod
Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling
van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo
(maximaal € 6.940,60 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De aanstelling geldt voor één
jaar. Een aansluitende aanstelling hangt af van de kwaliteit van het lectoraatsplan, dat in het eerste
jaar geschreven dient te worden, en bijbehorende financiering. De secundaire arbeidsvoorwaarden
zijn zonder meer goed te noemen.

Contact informatie

Interesse?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dr. Ir. C.G. Kocks, teamleider Team Praktijkgericht
Onderzoek en lector. Uw motivatiebrief inclusief cv kunt u mailen naar mevrouw drs. H.P. de Vlieger
MCM, directeur Aeres Hogeschool, via het mailadres: vacature.hogeschool.dronten@aeres.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct