Terug naar de vacatures

Kwalitatief Onderzoeker (0,4 fte)

Geplaatst: 09-04-2019
Sluitingsdatum: 21-04-2019
Organisatie
Hogeschool Leiden
Standplaats
Leiden (Zuid-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
max. 11 (€3.560,72 - €4.892,31) 
Opleidingssector
Sociale studies 

Functie-inhoud

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan met financiering vanuit het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd,

voor een periode van 18 maanden. Doel is om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren d.m.v. innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis (o.a. ontwikkeld binnen de academische werkplaatsen) wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. In dit onderzoeksproject evalueren we de leernetwerken om zo meer inzicht te krijgen in de waarde van dit soort netwerken, en de bijdrage die ze leveren aan het gezamenlijk leren en kennisbenutting in praktijk en onderwijs.  

Doelen van het project

Kennis opdoen over bevorderende en belemmerende factoren voor het proces van opzetten, uitvoeren en borgen van leernetwerken. Verder de inhoudelijke meerwaarde van de leernetwerken zichtbaar maken. 

Kwalitatief onderzoek
Om de diversiteit van data zo goed mogelijk te verzamelen maken we gebruik van een kwalitatieve onderzoeksaanpak met documentenanalyse en semigestructureerde focusgesprekken en interviews. De meerwaarde die ontstaat in de vijf leernetwerken onderzoeken we daarbij vanuit twee perspectieven: proces en inhoud, met daaraan gekoppeld twee onderzoeksvragen: (1; proces): Hoe ziet het proces er uit om te komen tot een succesvol leernetwerk? En (2; inhoud): Welke meerwaarde hebben de leernetwerken jeugd? 

Werkzaamheden

  • Organiseren van het onderzoeksproject 

  • Bijwonen van bijeenkomsten van de vijf leernetwerken 

  • Afnemen van semigestructureerde interviews/focusgesprekken 

  • Kwalitatief analyseren van de onderzoeksdata 

  • Verwerken data tot onderzoeksartikel en publiceren in een peer-reviewed tijdschrift en/of vaktijdschrift 

  • Presenteren onderzoeksdata op (inter)nationaal congres 

  • Opstellen voortgangs- en eindrapportage voor de subsidieverstrekker (samen met de projectleider) 

Organisatie

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor wordt opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal. 

Afdeling

Inbedding van dit onderzoek 

Het onderzoeksproject is ondergebracht bij het Kenniscentrum VEER van de faculteit Gezondheidzorg van Hogeschool Leiden.  

Functie eisen

Een relevante bacheloropleiding (in de gezondheidszorg) en een afgeronde master bij voorkeur onderwijskundig of aanverwant.  

Daarnaast vragen we aantoonbare ervaring met kwalitatief onderzoek en het publiceren van onderzoek. Bij voorkeur ervaring met onderzoek naar leernetwerken, learning communities of soortgelijke sociale leersystemen. Verder heeft u affiniteit met (jeugd)gezondheidszorg.

Arbeidsvoorwaarden

Duur van de aanstelling is 18 maanden

(looptijd van het onderzoeksproject). De aanstellingsomvang voor het onderzoeksproject “leernetwerken Transformatie Jeugd” is 0,4 fte. Afhankelijk van de achtergrond en wensen van de kandidaat is uitbreiding van het contract naar 0,8 - 1,0 fte in overleg mogelijk. Bijvoorbeeld door aanstelling als docent bij een opleiding (zoals Verpleegkunde of Social Work) of aanstelling bij een ander aanvullend onderzoeksproject.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van ervaring en mogelijkheden minimaal € 3.560,72 en maximaal € 4.892,31   (schaal 11) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband.

Contact informatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij: dhr. Dr. Chris Wallner, lector VIO, e-mail wallner.c@hsleiden.nl

Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u tot 21 april 2019 onder vermelding van 30/2019/GZ mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website https://www.hsleiden.nl/over-hl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct