Terug naar de vacatures

Hoofddocent onderzoeker Gezondheid & Bewegen Podotherapie – Academie Gezondheidszorg

Geplaatst: 23-07-2018
Sluitingsdatum: 27-08-2018
Organisatie
Saxion
Standplaats
Deventer (Overijssel), Enschede (Overijssel) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
min. 11 (€3.392,46 - €4.661,12), max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29) 
Opleidingssector
Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

Academie Gezondheidszorg (AGZ) versterkt, in lijn met de ambitie van een University of Applied Sciences, de integratie van onderwijs en onderzoek in het verpleegkundig en paramedische domein. AGZ heeft hiertoe een onderzoeksagenda geformuleerd die vanuit haar lectoraten in nauwe samenwerking met de teamleiders van de opleidingen wordt geregisseerd en uitgevoerd.

De academie investeert in de versterking van de onderzoeksrelatie tussen de opleiding Podotherapie, het lectoraat Gezondheid en Bewegen en het werkveld om daarmee het profiel van de opleiding verder te ontwikkelen. Vanwege de koppeling met de praktijk en/of onderzoek gaat de voorkeur uit naar een part-time aanstelling.

Ben je:

 • bewegings- of gezondheidswetenschapper;
 • bij voorkeur podotherapeut;
 • een autoriteit of heb je aantoonbare expertise op het gebied van musculoskeletale en/of diabetes-gerelateerde gezondheidsproblematiek, in het bijzonder van de onderste extremiteit;
 • inspirerend en verbindend naar studenten, collega’s en externe stakeholders;
 • een resultaatgerichte teamplayer;
 • een netwerker die interne en externe netwerken opzet, onderhoudt en intensiveert waarin professionals, zorgvragers, naasten, docenten en studenten met verschillende achtergronden binnen onderwijs en gezondheidszorg en daarbuiten een rol van betekenis spelen;
 • in staat om praktijkgericht onderzoeksopdrachten te acquireren, uit te voeren i.s.m. Docenten, studenten en professionals en daarover te publiceren en te presenteren;
 • beschikbaar voor 2 tot 3 dagen per week voor de functie van hoofddocent?

Dan ga je:

 • zorgdragen voor substantiële impulsen naar curriculumontwikkeling en deskundigheidsbevordering van collega’s, studenten en professionals.
 • zorgdragen voor onderwijs in de opleiding Podotherapie, opdat we de beste ‘reflective’ professionals opleiden voor onze beroepspraktijk.
 • zorgdragen voor kwaliteitsgarantie binnen gefinancierde onderzoeksarrangementen met de beroepspraktijk en/of subsidieaanvragen.
 • bijdragen aan het opzetten van leer- en innovatieomgevingen waarin professionals, studenten, (docent)onderzoekers, burgers samenwerken in het opzetten en uitvoeren van onderzoek en daarover publiceren en presenteren.
 • bijdragen aan het articuleren en uitvoeren van praktijk- en onderwijsinnovaties op dit onderzoeksthema.
 • het bewerkstelligen van deskundigheidsbevordering op dit onderzoeksthema;
 • (mede) zorgdragen voor het realiseren van (delen van) de onderzoeksagenda van de academie.
 • werken in nauwe samenwerking met de teamleiders van de paramedische opleidingen, de associate lector(en) en lector gezondheid en bewegen.

Organisatie

Je nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Afdeling

Toelichting op de onderzoeksthema’s 
Het lectoraat Gezondheid & Bewegen richt zich op onderzoek dat voor fysio- en podotherapie van maatschappelijke belang is. Het overkoepelende thema is 'Fysieke Vitaliteit' en kent drie maatschappelijk relevante aandachtsgebieden en onderzoekslijnen:

1.       Ouderen en mensen met chronische aandoeningen
Steeds meer Nederlanders, die een podotherapeut of fysiotherapeut consulteren, lijden aan één of meer chronische aandoeningen. Dat betreft een breed scala aan aandoeningen van het bewegingsapparaat, hart – vaat –long systeem en zenuwstelsel. Volledige genezing van elke aandoening is niet (meer) aan de orde, zodat nieuwe modellen toegepast dienen te worden. Essentieel is dat deze personen een dusdanige gezondheidswinst boeken, dat ze een betere kwaliteit van leven ervaren, de regie over hun leven in eigen hand houden en in staat zijn om zo actief mogelijk te blijven meedoen in de samenleving. Het nieuwe concept van gezondheid en de positieve waardering van de zes onderscheidende dimensies, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden biedt aangrijpingspunten voor toegepast onderzoek en/of behandeling in de praktijk. De programmalijn focust op (oudere) Nederlanders met één of meer aandoeningen, die in potentie gezond gedrag kunnen realiseren (het gaat dus niet alleen om de fragiele ouderen) en de wijze waarop fysiotherapeuten of podotherapeuten bijdragen aan het vitaal houden van deze populatie. 

2.       Participatie
Het aan het werk houden van mensen met klachten, beperkingen en aandoeningen is een belangrijke legitimering van de paramedische beroepen. Naast arbeidsparticipatie is sociale participatie in brede zin van belang, nu de overheid streeft naar een participatiemaatschappij. Activiteiten in deze programmalijn zijn gericht op preventie (optimaliseren van de fysieke belasting zodat noodzakelijke taken kunnen worden uitgevoerd), curatie (behandeling van taak en werk gerelateerde klachten) en re-integratie (bijv. via graded-activity). 
Naast de 'klassieke' Arbo-benadering is er ook aandacht voor thema's als vitaliteit, werk- en prestatievermogen en duurzame inzetbaarheid. Een speerpunt is de introductie en implementatie van technologie bij Preventief Medische Onderzoeken voor werknemers. Verder is de ontwikkeling van leefstijlinterventies met elementen van serious gaming en de combinatie van mantelzorg en werk een belangrijk onderwerp.

3.       Preventie
Bewegingsarmoede en een zittende leefstijl zijn grote risicofactoren voor de volksgezondheid en individuele gezondheid. In alle leeftijdscategorieën is het van belang optimaal lichamelijk actief en fit te blijven om de kans op chronische aandoeningen te verminderen. Vooral bij mensen met al bestaande aandoeningen en beperkingen is het noodzakelijk dat zij in hun trainingsopbouw goed worden begeleid en naar zelfstandig actief zijn worden gecoacht.

Bij deze geïndiceerde preventie kunnen fysiotherapeuten en podotherapeuten een belangrijke rol spelen, doordat zij vanuit hun expertise de belastbaarheid van patiënten, cliënten en gezonde burgers goed kunnen bepalen. De klassieke curatieve therapeutische rol zal in de nabije toekomst niet alleen verschuiven naar geïndiceerde preventie, maar ook naar selectieve preventie. Ongezond beweeggedrag komt in combinatie met andere traditionele risicofactoren zoals te veel alcoholgebruik, roken en ongezond eten veel voor in wijken met burgers met Lage Sociaaleconomische Positie (SEP). Door de integrale kennis van gezondheid kunnen paramedici hier uitstekend een rol vervullen. Preventie gaat daarmee nadrukkelijker tot het domein van fysio- en podotherapie behoren. Onderzoek naar effecten en implementatie van preventieve interventies is één van de onderzoekslijnen, waarbij nadrukkelijk de toepassing van technologie eveneens onderwerp van studie is.

Het lectoraat voert binnen deze thema's onderzoek uit samen met studenten en docent-onderzoekers.

Functie eisen

Heb je:

 • kennis van en visie op innovatie van de (podotherapeutische) beroepspraktijk, hoger beroepsonderwijs en gezondheidszorg?
 • affiniteit met innovatieve technologie ('get ready for a smart world') in relatie tot maatschappelijke en praktijkgerichte vraagstukken t.a.v. Gezondheid en welzijn?
 • aantoonbaar ervaring of affiniteit met het uitvoeren van onderzoek en het borgen van onderzoeksresultaten in het curriculum voor hoger onderwijs voor paramedici en/of andere zorgprofessionals?
 • aantoonbare goede didactische- en onderzoeksvaardigheden?
 • een goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift en zicht op de internationale ontwikkelingen in het vakgebied?
 • bij voorkeur een afgerond promotietraject of minimaal een relevante masteropleiding gerelateerd aan volksgezondheid?
 • de potentie om boegbeeld te worden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en onderwijs op het terrein van musculoskeletale en/of diabetes-gerelateerde gezondheidsproblematiek, in het bijzonder van de onderste extremiteit?

Bijzonderheden

Is dit jouw baan? 
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met maandag 27 augustus 2018 via het formulier achter de sollicitatiebutton rechts op deze pagina.
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Wij gaan eerst in gesprek met interne kandidaten, daarna met de externe kandidaten.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij? 
Een aanstelling als hoofddocent/onderzoeker. De functie is eerst voor de duur van een jaar met een optie op verlenging. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring maximaal € 4.777,65 (aanloopschaal 11) tot maximaal € 5.433,82 (schaal 12 – cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.

Contact informatie

Wil je meer informatie over de functie? 
Informatie is verkrijgbaar (in verband met de zomervakantie in de week van 20 augustus t/m 24 augustus) bij Rob van Dolder, teamleider opleiding Podotherapie, telefoon 06- 53723569.

Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct