Terug naar de vacatures

Hoofddocent Maritieme Techniek (1,0 fte

Geplaatst: 22-06-2017
Sluitingsdatum: 31-12-2018
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Onderwijsgevend, Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.721,54 - €5.750,90) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

De focus van de hoofddocent richt zich binnen een onderwijsinstituut/opleiding op het verbinden van onderwijs, onderzoek en het werkveld binnen de programma’s van de opleiding, het instituut en het (gelieerde) kenniscentrum.

De hoofddocent neemt binnen de opleiding een leidende rol in op het gebied van onderzoek en innovatie en het bereiken van de strategische ambities. De hoofddocent kijkt daarbij over de grenzen van opleidingen en het instituut heen. De hoofddocent heeft hiertoe nauw contact met alle betrokkenen (collega-docenten, management, beroepspraktijk, lectoren en anderen binnen de hogeschool). De hoofddocent werkt voor het grootste deel van zijn/haar aanstelling binnen een opleidingsteam van het onderwijsinstituut en legt verantwoording af aan de onderwijsmanager.

De hoofdocent is een sleutelfiguur in praktijkonderzoek/afstudeertrajecten binnen bachelor-onderwijs en fungeert als ‘ linking pin’ tussen opleiding/instituut en kenniscentrum. De hoofddocent geeft onderwijskundig en inhoudelijk leiding aan curriculumontwikkeling en neemt een professionele voorbeeldfunctie in ten opzichte van docenten en studenten op het gebied van werkhouding en werkorganisatie. De hoofddocent is voortrekker op het gebied technische inhoudelijke, didactische en professionele ontwikkeling. De hoofddocent neemt een centrale rol in met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijsteam. Hij treedt op als ‘emulgator’ binnen de opleiding en binnen het docententeam.

Taken

Onderzoek binnen de opleiding

 • Initieert de inbedding van onderzoeksresultaten in het bachelor-onderwijs, in de minoren en afstudeeropdrachten;
 • Verzorgt onderwijs in onderzoeksvaardigheden binnen het bachelor onderwijs;
 • Begeleidt studenten bij complexe praktijkopdrachten en bij hun deelname in onderzoek binnen een kenniscentrum en het afstudeertraject;
 • Geeft in de rol van ‘meester-docent’ onderwijs op alle niveau’s binnen opleiding in o.a. de context van de resultaten van praktijkonderzoek.

Onderzoek binnen het kenniscentrum

 • Begeleiden in en coördineren van delen van een onderzoek;
 • Participeert als onderzoeker in een onderzoeksprogramma.

Kennisdeling en kennisontwikkeling

 • Participeert actief in kennisdeling en –ontwikkeling met de hoofddocenten binnen het instituut en Hogeschool Rotterdam;
 • Zorgt voor kennisdeling binnen de opleiding(en);
 • Onderhoudt een kennisnetwerk met relevante (Rotterdamse) organisaties en bedrijven.

Organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Negentig opleidingen, verspreid over diverse locaties in de stad, in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Ruim 30.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er aan hun carrière. Kenmerkend is de manier waarop: we bieden praktijkgericht, doordacht en flexibel onderwijs dankzij ons Rotterdams Onderwijs Model. Dus praten we over echte, vernieuwende projecten waarin onze studenten en medewerkers een belangrijke rol spelen.

Wat ze voor die rol nodig hebben, leren wij ze: een deskundige kijk op zaken, een forse dosis lef en een resultaatgerichte aanpak.

Afdeling

Rotterdam Mainport University (RMU) is onderdeel van de samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam (HR) en STC-Group. Instituut Rotterdam Mainport University of applied science verzorgt de bachelor opleidingen Maritiem Techniek (voorheen Scheepsbouwkunde), Maritiem Officier, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Chemische Technologie. De opleiding Maritieme Techniek is gesitueerd aan de Rotterdamse haven (locatie Lloydstraat) en heeft een hechte band met het maritieme beroepenveld. Technische en didactische innovatie in combinatie met praktijkgericht onderzoek staan centraal in de ontwikkeling van RMU als kennisinstituut. Een belangrijke actueel thema binnen het instituut is Maritieme Innovatie. Van docenten wordt verwacht dat ze steeds het beroep waartoe studenten worden opgeleid als uitgangspunt nemen bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs. Het leren ‘leren’ van de student staat hierbij centraal. De docent geeft hieraan richting, leiding en sturing. Wij zoeken een hoofddocent voor het domein Maritieme Techniek, specialisatie Scheepsconstructie.

Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Functie eisen

 • Is een sleutelfiguur in de onderwijs en team ontwikkeling van de opleiding;
 • Heeft een visie op leren en samenwerken die aansluit bij die van de opleiding. Stelt studenten, docenten en de organisatie in staat tot leren;
 • Is een bruggenbouwer. Zorgt voor binding tussen studenten onderling, docenten onderling en tussen student en docent;
 • Vervult een leidende en inspirerende rol in het team van de opleiding als het gaat om kennis en onderwijsontwikkeling; is initiator van innovatieve onderwijsprogramma’s en draagt bij aan de invulling en uitvoering daarvan;
 • Zorgt voor vernieuwende (onderzoeks-)opdrachten voor studenten en begeleidt studenten bij afstudeeropdrachten en innovatieve projecten;
 • Beschikt over aantoonbare wetenschappelijke kennis (masterniveau) op gebied van Maritieme Techniek;
 • Creëert en onderhoud een relevant netwerk gericht op innovatie van en onderzoek ten behoeve van het onderwijs;
 • Maakt deel uit van de curriculumcommissie van de opleiding;
 • Vertegenwoordigt de opleiding in relevante (externe) gremia;
 • Heeft een relevante masterstudie afgerond en heeft eventueel ambitie te publiceren en/of te promoveren in de komende vijf jaar binnen de kaders van de maritieme techniek;
 • Is in staat om zo nodig de taken van de onderwijsmanager waar te nemen op het gebied van (inhoudelijke) onderwijsontwikkeling.
 • Positioneert zichzelf als teamplayer binnen het docententeam van de opleiding, heeft gevoel voor onderwijs en studenten en voldoende kennis en ervaring in en met het maritiem technisch werkveld.
 • Vervult onderwijsuitvoerende taken, zoals colleges, afstudeer-, stage- en projectbegeleiding.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (D4 cao hbo) met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €4.721,54 en maximaal €5.750,90 bruto per maand (schaal 13) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Marijn Roelof, Onderwijsmanager Bachelor Maritieme Techniek, telefoon 010-448 6426.

Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct