Terug naar de vacatures

Hoofddocent beroepsonderwijs tweedegraads lerarenopleidingen (0,8 fte)

Geplaatst: 13-07-2017
Sluitingsdatum: 01-09-2017
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Standplaats
Amsterdam 
Functietype
Management / Leidinggevend, Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.721,54 - €5.750,90) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Als hoofddocent heb je een onderzoeks- en ontwikkelingstaak, voer je onderwijs uit en begeleid je studenten bij onderzoek. Binnen het cluster Exact en Beroepsonderwijs ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen beroepsonderwijs. Je inspireert de opleidingen tot het voortdurend actueel houden van het curriculum en je draagt daartoe relevante bouwstenen aan. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vakdidactisch onderzoek binnen deze opleidingen. Daarnaast deel je met de hoofddocenten van andere clusters de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de generieke lijnen van de tweedegraadslerarenopleidingen.

Tot je opdracht behoort:

 • een bijdrage leveren aan de curriculumontwikkeling van de tweedegraads lerarenopleidingen, in het bijzonder van de beroepsopleidingen;
 • een actieve rol spelen als lid van de curriculumcommissie met de portefeuille beroepsonderwijs;
 • bijdragen aan scholing en professionalisering van de lerarenopleiders van het cluster Exact en Beroepsonderwijs (via interne studiedagen en individuele begeleiding);
 • initiëren en begeleiden van afstudeerkringen en het begeleiden van docenten bij deze kringen;
 • praktijkgericht (vak)didactisch onderzoek uitvoeren binnen het Kenniscentrum en flankerend onderzoek uitvoeren bij curriculumvernieuwingen, beide uitmondend in presentaties en publicaties;
 • Ontwikkelen van de vakdidactische leerlijnen binnen het beroepsonderwijs, met aandacht voor de koppeling tussen theorie en praktijk en de ontwikkeling van lesmateriaal;
 • het onderzoek op opleidingsscholen mede vormgeven en stimuleren, onder andere door docenten op opleidingsscholen te begeleiden bij onderzoek;
 • het onderhouden van een netwerk met professionals in de scholen, bedrijfsleven en andere organisaties en instituten en van (inter)nationale netwerken;
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de nascholingsportefeuille.

Organisatie

De Hogeschool van Amsterdam biedt studenten de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven interessegebieden, elk met een divers aanbod aan opleidingen. Binnen de HvA bouwen medewerkers en studenten dagelijks aan hun eigen toekomst en aan die van hun omgeving. De HvA is een centrum van verbinding tussen disciplines, tussen uiteenlopende mensen en het werkveld in en om Amsterdam. Zo biedt de HvA studenten én medewerkers alle faciliteiten om hun talent te kunnen ontplooien in studie en werk. Midden in de grote stad krijgen studenten en medewerkers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Afdeling

Het cluster Exact en Beroepsonderwijs is onderdeel van de faculteit Onderwijs en Opvoeding, waar ruim vijfduizend studenten zich voorbereiden op een loopbaan als leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs, als pedagoog of als leraar pedagogiek. In het onderwijs en onderzoek van de faculteit is het ‘onderwijzen en opvoeden in grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’ een speerpunt. Het opgroeien in de grote stad betekent voor leerlingen en jongeren opgroeien in een wereld vol verschillen. Scholen in de grote stad tellen soms meer dan honderd nationaliteiten. In het afstudeerprofiel van onze opleidingen worden leraren en pedagogen voorbereid op het werken in deze context. 

Het cluster Exact en Beroepsonderwijs bestaat uit de opleidingen Wiskunde, Natuur- en Scheikunde, Biologie, Gezondheidszorg en Welzijn, Horeca & Voeding en Mens & Technologie, waarin studenten voorbereid worden op het beroep van leraar. In het cluster worden tevens nascholingsactiviteiten voor leraren verzorgd. 

Het cluster werkt nauw samen met de andere clusters van de tweedegraads lerarenopleidingen. In totaal studeren er ca. 1200 studenten in het cluster. In enthousiaste docententeams (totaal ruim 70 medewerkers) bereiden studenten zich voor op de beroepspraktijk. In de docententeams heerst een open, op leren gerichte, werksfeer. Wij streven naar een diverse samenstelling qua leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en (voor)opleiding.

Functie eisen

De ideale kandidaat:

 • is gepromoveerd op een studie in het beroepsonderwijs, bij voorkeur op een didactisch onderwerp, en heeft in dit kennisgebied gepubliceerd;
 • heeft aantoonbare leservaring;
 • beschikt over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid;
 • is op de hoogte van de actuele inhoudelijke ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en van het beroep van lerarenopleider;
 • beschikt over een voor onderwijs en onderzoek in beroepsonderwijs relevant netwerk;
 • is in staat om collega’s te verbinden en te inspireren, kan samenwerken met collega’s uit verschillende vakgebieden, is flexibel en stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie hoofddocent. Bij deze functie hoort de loonschaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 5750,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van gebleken geschiktheid, formatieruimte en de toestroom van nieuwe studenten.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Contact informatie

Informatie

Nadere informatie: Andrea Haker, opleidingsmanager cluster Exact/Beroepsonderwijs of Michael Laarman, coördinator beroepsopleidingen, vacatures@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren). 

Na 11 augustus bereikbaar, vóór 11 augustus zijn de contactpersonen door vakantieperiodes beperkt bereikbaar.

Kijk voor meer informatie op: : http://www.hva.nl/faculteit/foo/over-onderwijs-en-opvoeding.html


Sollicitaties

Klik op de link onderaan deze vacature om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op onze website WerkenbijdeHvA.

Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct