Terug naar de vacatures

Extern Lid Examencommissie BFM

Geplaatst: 25-11-2021
Sluitingsdatum: 05-12-2021
Organisatie
De Haagse Hogeschool
Standplaats
Den Haag 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.1 fte, max. 0.1 fte 
Salarisschaal
max. 11 (€3.658,64 - €5.026,85) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Wat ga je doen?
In jouw rol van extern lid van de examencommissie ben jij met collega-commissieleden in essentie verantwoordelijk voor twee zaken. Extern’ betekent: niet verbonden aan een van de opleidingen van deze faculteit; je mag dus wel werkzaam zijn bij De Haagse Hogeschool.

Je hebt een rol bij het borgen van de kwaliteit van toetsen en examineren. En vooral vervul jij een rol bij de toetsing van het eindniveau van enkele opleidingen van de faculteit Business, Finance en & Marketing (BFM). Dat vraagt van jou dat jij vanuit jouw specifieke deskundigheid in het beroepenveld van de faculteit BFM, een kritische en onafhankelijk rol pakt.
 
Jouw onafhankelijkheid zet jij ook in bij het dagelijks functioneren van de examencommissie. Je controleert op de naleving van procedures en de kwaliteit van de processen op het terrein van toetsen en beoordelen. Samen met de commissieleden beslis je o.a. of individuele studenten voldoen aan het (eind-)niveau om een graad te mogen uitreiken, kom je tot bindende studieadviezen voor studenten, en behandel je maatregelen bij fraude en bezwaren (en verzoeken )van studenten. Daarnaast houd jij je bezig met het uitvoeren van richtlijnen en aanwijzingen uit het Toetshandboek binnen het kader van de OER, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
 
Jouw profiel
Voor deze functie zoeken wij iemand met beleidsmatige en bestuurlijke ervaring die bereid is zich te verdiepen in relevante opleidingszaken zoals het beroeps- en opleidingsprofiel, het onderwijsprogramma en het stage- en afstudeerreglement. Ervaring met examinering is niet vereist.
 
Als wij met elkaar in gesprek gaan, dan wordt duidelijk dat jij:

  • Jouw keuzes en acties onderbouwt met een gedegen probleemanalyse en dat jij daarvoor ter zake doende informatie verzamelt en analyseert, om juiste en realistische verbanden te leggen en conclusies te trekken.
  • Instemming verkrijgt voor jouw standpunten door gebruik te maken van aansprekende argumenten, de juiste toon en timing.
  • Beslissingen neemt vanuit een gewogen analyse, je daarin uitspreekt, keuzes maakt en de verantwoordelijkheid daarvoor neemt.
  • Aandacht hebt voor jouw gesprekspartners, helder krijgt wat er bij hen speelt en laat zien de gevoelens en behoeften van gesprekspartners te onderkennen. 

Wij verwachten bereidheid tot het volgen van scholing en het kennisnemen van de specifieke kaders en regelingen voor de opleidingen. Tevens ben je in het bezit van een masterdiploma.
 
Beloning
De uitvoering van het lidmaatschap van de examencommissie vraagt per collegejaar een inspanning van 200 uur. De examencommissie komt over het algemeen buiten de schoolvakanties bijeen. Beloning vindt voor medewerkers van De Haagse plaats op basis van tijdelijke doorstroom. Commissieleden van buiten de organisatie die vanuit een bedrijf zitting nemen, kunnen voor hun tijd dat de examencommissie bijeen is geweest, een uurtarief van € 50,-/ uur doorbelasten.
 
Wil je meer weten over de faculteit?
De Faculteit Business, Finance & Marketing van De Haagse Hogeschool verzorgt het onderwijs aan circa 5.000 studenten van de opleidingen Accountancy, Finance & Control, Commerciële Economie, International Business en Ondernemerschap & Retail Management. De Faculteit bestaat uit 250 enthousiaste medewerkers en biedt studenten een krachtige leeromgeving, een uitstekende accommodatie en de garantie op een kwalitatief hoogwaardige opleiding.
 
De Faculteit telt twee examencommissies. Het betreft hier de examencommissie voor Accountancy, Finance & Control en Ondernemerschap & Retail Management. Deze examencommissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden, plus een extern lid. Het externe lid is niet werkzaam bij of voor de Faculteit BFM. De examencommissie wordt ondersteund en geadviseerd door een ambtelijk secretaris en komt bijeen op de donderdagmiddag van 12.30 tot uiterlijk 15.30 uur.

Wil je meer weten over werken bij De Haagse?
Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.
Als hogeschool staan we midden in de samenleving en we willen daarvan ook een afspiegeling vormen. Naast onze diversiteit aan studenten, hecht De Haagse Hogeschool waarde aan een divers personeelsbestand. De Haagse Hogeschool streeft een inclusieve campus na.
 
Solliciteren?
Je kunt uitsluitend direct, online solliciteren met cv en motivatiebrief via onderstaande button. Je kunt reageren tot en met 5 december. Kort na jouw sollicitatie nemen wij contact met je op om en bepalen we hoe de sollicitatieprocedure er verder uit komt te zien.
 
Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen Deborah Mevissen (directeur faculteit BFM) via e-mail d.m.mevissen@hhs.nl.
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Pamela Leidsman, adviseur Resourcing, via telefoonnummer 06-206 000 19 of via e-mail vacatures@hhs.nl.  

Je kunt solliciteren via de sollicitatiebutton, op de e-mailadressen hierboven worden geen sollicitaties in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct