Terug naar de vacatures

Docenten voor het expertiseteam Health Promotion & Performance

Geplaatst: 16-05-2018
Sluitingsdatum: 04-06-2018
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 10 (€2.638,45 - €3.994,25) 
Opleidingssector
Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

U bent betrokken bij de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van onderwijsactiviteiten voor zowel studenten als externen (marktpartijen/beroepskrachten uit het veld).

U verzorgt daar waar het om studenten gaat zelfstandig tutorgroepen, werkcolleges en practica rondom onderwijseenheden die met name gericht zijn op:

-  de anatomische, fysiologische en fysieke kanten van sporten, bewegen en gezondheid.

-  onderzoeksmethodiek kunnen begrijpen en kleinschalig praktijkgericht onderzoek leren uitvoeren .

-  methodisch en professioneel (effectief) kunnen handelen in de toekomstige beroepspraktijk,

   waarbij studenten onder andere interventies leren ontwikkelen en uitzetten binnen de praktijk.

Tevens draagt u bij aan de studentbegeleiding van ALO- en Sportkunde studenten in de laatste fase van hun studie waarin ze worden begeleid naar de startbekwaamheid als beginnend professional door:

  • het begeleiden van de afstudeeropdrachten en praktijkonderzoeken van studenten ALO en Sportkunde binnen ons expertiseteam.

  • het zorg dragen voor stagebezoeken en contacten met het werkveld.

  • het begeleiden van derdejaars studenten in de beroepspraktijk (intervisie ALO en Sportkunde-stagiaires).

Bij dit alles  gaat het om zowel theoretische leerinhouden als praktische vaardigheden. Thema’s als   gezondheid, vitaliteit, meedoen en presteren zorgen daarbij voor de specifieke invulling. U draagt daarbij zorg voor een veilige en stimulerende leeromgeving en een didactische leersituatie.

Er bestaat een mogelijkheid dat u ingezet wordt op dienstverleningsopdrachten waarbij gezonde leefstijl, coaching en motiverende gespreksvoering basiselementen zijn.

De mogelijkheid bestaat dat uw werkzaamheden verspreid over de week plaatsvinden.

Een deel van de lesactiviteiten vindt in Arnhem (Papendal) plaats.

Wat betreft de uitvoering van onderwijsactiviteiten zijn handleidingen en ondersteunende materialen beschikbaar. Ook is er een duidelijk toetsings- en beoordelingskader als richtinggevend kader. U wordt ingewerkt en gecoached door collegae.

De definitieve invulling in combinatie van taken en onderwijseenheden en –thema’s zal afhankelijk van de profielen en expertise van de aan te trekken collegae nog worden bepaald. 

Organisatie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt voor ruim 33.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De HAN telt 4 faculteiten: ‘Economie en Management’, ‘Gezondheid, Gedrag en Maatschappij’, ‘Educatie’ en ‘Techniek’.
De faculteiten zijn primair verantwoordelijk voor het leveren van hoog kwalitatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast worden door hen post-hbo-opleidingen verzorgd.
Alle ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in het Service Bedrijf. In totaal zijn er ongeveer 3.500 medewerkers werkzaam bij de HAN.

Afdeling

Het Instituut Sport- en Bewegingsstudies maakt deel uit van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) en omvat de opleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de opleiding Sportkunde. Aan dit instituut zijn ook een aantal kenniscentra verbonden die zich behalve met onderwijs in de laatste anderhalf jaar van de studie, ook met onderzoek en dienstverlening bezighouden.

In het instituut worden een kleine 2000 studenten opgeleid tot kritische, innovatieve en ondernemende professionals. Een team van enthousiaste docenten werkt vanuit onderwijsteams en expertiseteams nauw samen met het werkveld aan moderne vormen van onderwijs en onderzoek. Er wordt op twee locaties gewerkt, te weten de campus in Nijmegen en de locatie Papendal (Arnhem).

Het expertiseteam Health Promotion& Performance is een team met een stevig inhoudelijk profiel met zowel de blik naar binnen als naar buiten.

Als team zien we sport, bewegen en gezondheid als aspecten die van grote waarde zijn voor onze maatschappij. Ze dragen immers op positieve wijze bij aan relevante thema’s als vitaliteit, meedoen, beter presteren, groei/ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Met onze activiteiten streven we ernaar om door middel van sport, bewegen en gezondheid individuen, groepen en organisaties beter, langer en met meer plezier te laten functioneren en participeren in de samenleving. Dit kan zijn op het schoolplein of in de wijk maar bijvoorbeeld ook op het sportveld of op het werk.

We doen dit door het slim verbinden van leren, onderzoeken en uitvoeren in samenwerkingen van studenten, professionals en eindgebruikers.

Functie eisen

U beschikt over een afgeronde, relevante wo- of hbo-masteropleiding en u hebt kennis van gezondheidsbevordering, voorlichting en –preventie en/of Strength & Conditioning.

Bij voorkeur heeft u een ALO en/of Bewegingswetenschappen achtergrond en daarbij tenminste drie jaar relevante werkervaring waarbij de fysieke, anatomische en fysiologische kanten van bewegen en sporten en bewegingsstimulering een pre zijn.

Daar waar het gaat om dienstverleningsopdrachten is ervaring met scholing van beroepskrachten als fysiotherapeuten op het vlak van individuele coaching op leefstijlaspecten (voeding en beweging) een pré.

Daarnaast hebt u begrip van kwalitatief/kwantitatief onderzoek en bent u in staat de methodiek van het uitvoeren van eenvoudig praktijkgericht onderzoek op een aansprekende wijze over te brengen en daarop te coachen al dan niet gerelateerd aan afstudeeropdrachten.   

U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken, bent flexibel, en u beschikt over een zekere mate van stressbestendigheid.

Bijzonderheden

Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Klik dan voor 5 juni 2018 op de link onder aan deze advertentie om online te solliciteren. U kunt u motivatiebrief richten aan de heer Bouwens. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 juni 2018.

Hebt u al een arbeidsovereenkomst met de HAN en hebt u interesse in deze vacature? Ga dan naar HAN-Insite en klik op ‘Vacatures’ om online te solliciteren.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de dienstbetrekking. 

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie in een ambitieuze en dynamische organisatie. Het betreft een aanstelling van minimaal 0,6 fte . Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een jaar. U wordt aangesteld in de functie van Docent niveau 2. Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het bruto maandsalaris als Docent niveau 2 maximaal € 3.994,25 (cao-hbo schaal 10) bij een fulltime aanstelling.

Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en ouderschapsverlof.

Contact informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwens, Teamleider expertiseteam Health Promotion & Performance, M  06 55 49 33 07  of met mevrouw L. Faber Docent/onderzoeker expertiseteam HP & P, M. 06 22 76 68 30

Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kuipers, Medewerker Resourcedesk, M (06) 55  24 06 83.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct