Terug naar de vacatures

Docent Hoofdvak Zang

Geplaatst: 14-11-2018
Sluitingsdatum: 15-12-2018
Organisatie
Hogeschool der Kunsten Den Haag
Standplaats
Den Haag (Zuid-Holland) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd, HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
min. 11 (€3.477,27 - €4.777,65), max. 12 (€4.225,14 - €5.433,82) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen), Kunst 

Functie-inhoud

Docent Hoofdvak Zang (0,4 Fte)

Het Koninklijk Conservatorium zoekt een docent Hoofdvak Zang voor het verzorgen van wekelijkse zanglessen m.i.v. het studiejaar 2019-2020. Het gaat hierbij primair om 34 lesweken in te vullen tussen half september en eind juni, met uitzondering van herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en de examenperiode . Daarnaast dient wekelijks een groepsles gegeven te worden.

Gezien de samenstelling van het bestaande team van hoofdvakdocenten  geven wij de voorkeur aan een tenor. 

De studie hoofdvak zang

De zangafdeling van het Koninklijk Conservatorium kent een opleiding Klassiek Zang en Oude Muziek Zang. Het team bestaat uit docenten die wekelijks lesgeven aan zowel de studenten Klassiek Zang als de studenten Oude Muziek Zang en enkele stijlspecialisten die regelmatig, maar niet op wekelijkse basis, met de studenten Oude Muziek Zang werken. Binnen en tussen beide docentgroepen is nauw contact, zowel informeel als formeel. Studenten worden gestimuleerd te participeren in projecten en andere activiteiten van beide opleidingsonderdelen. Uitgangspunt is dat de hedendaagse vocalist steeds meer een flexibele musicus is die zich op verschillende stijlgebieden kan begeven en daar tijdens zijn studie op wordt voorbereid.

Alle studenten hebben recht op 75 minuten zangles per week les gedurende 34 weken per studiejaar. Klassieke zangers hebben les bij één of, indien gewenst, twee docenten. Zangers die zich specialiseren in Oude Muziek hebben een wekelijkse les van 40 minuten bij één docent en volgen daarnaast lessen bij meerdere Oude Muziek specialisten.

Pedagogisch didactische uitgangspunten

Het pedagogisch-didactisch uitgangspunt dat door het docententeam gehanteerd wordt, is gebaseerd op de overtuiging dat de student en zijn of haar docent(en) samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de student. Het leerproces van de student staat voorop en verwacht wordt dat de student daar actief mede vorm aan geeft. Dit uitgangspunt maakt dat in de verschillende fases van de ontwikkeling van de student steeds gezocht wordt naar de optimale student-docent combinatie(s). De beslissingen die in die zoektocht worden ondernomen zijn altijd het resultaat van een gesprek tussen student en docent. Gesprekken hierover kunnen door zowel de docent als de student geïnitieerd worden.

Organisatie

Koninklijk Conservatorium

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland. Het betekent studeren aan een muziek- en dansinstituut dat al decennia lang garant staat voor topkwaliteit, waar internationale topmusici en (ex)-dansers lesgeven en waar traditie en ambacht onlosmakelijk zijn verweven met experiment en vernieuwing.

De primaire doelstelling van het Koninklijk Conservatorium is jonge talenten de hoogste artisticiteit, technische/ambachtelijke vaardigheid en veelzijdigheid bij te brengen om te kunnen functioneren in de veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving.

Functie eisen

Wie zoeken wij

Een collega die in een team kan werken in lijn met bovengenoemde pedagogische uitgangspunten. Een inspirerende en communicatieve persoonlijkheid die genereus is in het delen van kennis en ervaring, zorgt voor transparante leerprocessen en in staat is, voor zowel de Bachelor als de Master fase, heldere en goed gefaseerde leerdoelen te formuleren. Een vakman of -vrouw met liefde voor het vak die op een constructieve manier studenten begeleidt en ze uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.  Bovendien is hij of zij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het vakgebied en in staat de beroepspraktijk in de lespraktijk te brengen.

Van de nieuwe collega wordt gevraagd dat hij of zij mee wil denken over de vraag hoe onze studenten zowel artistiek als intellectueel voorbereid zouden moeten worden op de artistieke en maatschappelijke carrière en wat dit voor gevolgen heeft voor de opleiding. In dat denkproces wordt het curriculum voortdurend geëvalueerd hetgeen kan leiden tot aanpassingen en herformulering van prioriteiten. In de afgelopen jaren is onder meer de research in de masteropleidingen toenemend belangrijk geworden.

Mede in het licht van bovenstaande wordt verwacht  dat de nieuwe collega bereid is tot het volgen van (bij)scholing, waaronder het volgen van het Koninklijk Conservatorium staff-development programme, dat hij of zij participeert in m.n. de seminars en cursussen van het ICON (Innovative Conservatoire) en belangstelling heeft voor kortdurende uitwisseling met onze partner-conservatoria in en buiten Europa. Het Koninklijk conservatorium vindt het van groot belang dat docenten die in de Master lesgeven ook zelf (gaan) beschikken over een Master-zang en biedt de mogelijkheid een Master te behalen in een programma dat aansluit op eerder behaalde diploma’s.

‘Lifelong learning’ wordt door het Koninklijk Conservatorium breed gestimuleerd en mede daarom  wordt voor een aantal scholingsactiviteiten extra betaalde uren geboden.

Het onderwijs op het Koninklijk Conservatorium wordt in principe in het Engels gegeven. Het Koninklijk Conservatorium biedt de mogelijkheid tot het volgen van een cursus Engels gericht op de onderwijspraktijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

Een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden met de mogelijkheid van verlenging. De functie vereist een aanwezigheid van minstens 2 dagen per lesweek. De functie wordt gewaardeerd in schaal 11/12 van de cao-hbo, afhankelijk van achtergrond, opleiding en ervaring.

Contact informatie

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het Koninklijk Conservatorium en de zangafdeling vindt u op www.koncon.nl. Voor informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnamen met Monica Damen (m.damen@koncon.nl). Een proefles en/of auditie maakt deel  uit van de sollicitatieprocedure.

Heeft u belangstelling voor de functie, stuur dan voor 15 december 2018 een motivatiebrief met CV aan: werving@koncon.nl.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct