Terug naar de vacatures

Directeur Instituut voor Sociale Opleidingen (1,0 fte)

Geplaatst: 27-11-2017
Sluitingsdatum: 03-01-2018
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
min. 15 (€5.375,64 - €6.940,60), max. 16 (€5.827,59 - €7.627,21) 
Opleidingssector
Sociale studies 

Functie-inhoud

Als directeur bent u eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie, de beleidsontwikkeling, de positionering van het instituut, de inhoud en kwaliteit van het onderwijs, de meerjarige financiële en personele planning en de samenwerking met strategische partners. Daarnaast is de directeur eindverantwoordelijk voor de (logistieke) bedrijfsprocessen waarbij goed personeelsbeleid, communicatie en een gezond financieel klimaat bepalend zijn.

De directeur vertegenwoordigt Hogeschool Rotterdam in zowel interne als externe (strategische) overleggen, waaronder het landelijk overleg met directeuren van andere sociale bacheloropleidingen en het Sectoraal Adviescollege van de Vereniging Hogescholen. De directeur geeft op een coachende en faciliterende wijze leiding aan het managementteam, is voorzitter van het managementteam en legt rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur.

Het instituut voor Sociale Opleidingen is met de transitie naar de nieuwe bacheloropleiding Social Work, zowel inhoudelijk als didactisch, een grote ontwikkeling aan het doormaken waarbij aansluiting gezocht wordt met de strategische agenda en onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam.

Het instituut is op zoek naar een directeur die de visie van het instituut en de daaruit voortvloeiende strategische keuzes onderschrijft en in samenwerking met het managementteam en de opleidingsteams de ingezette koers, in lijn met de strategische agenda en onderwijsvisie van HR, verder kan vormgeven. Daarnaast draagt de directeur er zorg voor dat de samenwerking met de kenniscentra behouden blijft en verder uitgebouwd wordt.

Organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Negentig opleidingen, verspreid over diverse locaties in de stad, in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Ruim 30.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er aan hun carrière. Kenmerkend is de manier waarop: we bieden praktijkgericht, doordacht en flexibel onderwijs dankzij ons Rotterdams Onderwijs Model. Dus praten we over echte, vernieuwende projecten waarin onze studenten en medewerkers een belangrijke rol spelen.

Wat ze voor die rol nodig hebben, leren wij ze: een deskundige kijk op zaken, een forse dosis lef en een resultaatgerichte aanpak.

Afdeling

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Onze belangrijkste doelstellingen zijn het bieden van kwalitatief goed onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam is gericht op het studiesucces van studenten en wil de mogelijkheid voor studenten om deel te nemen aan het hoger onderwijs vergroten.

Hogeschool Rotterdam werkt met dertien onderwijsinstituten, vijf kenniscentra en twee expertisecentra aan het realiseren van deze doelen. De instituten werken zeer nauw samen om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op het beroepenveld. De beoogde directeur zal worden aangesteld bij het instituut voor Sociale Opleidingen.

Instituut voor Sociale Opleidingen

Het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) is één van de dertien instituten binnen Hogeschool Rotterdam en weerspiegelt de stad Rotterdam met haar culturele diversiteit en een praktische benadering van actuele sociale vraagstukken. Met 230 collega’s worden ongeveer 3000 studenten opgeleid.

Het instituut voor Sociale Opleidingen biedt de vol- en deeltijd bacheloropleiding Social Work en de masteropleidingen Begeleidingskunde, Pedagogiek  en Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties aan. Het instituut staat midden in de Rotterdamse samenleving en werkt nauw samen met het werkveld binnen de regio.

Social Work is een nieuwe bacheloropleiding die sinds september 2016 wordt aangeboden. De sociaal agogische opleidingen Culturele & Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek worden in de komende jaren uitgefaseerd. De opleiding Social Work heeft als doel professionals op te leiden tot social workers die met een integraal perspectief naar sociale vraagstukken kijken maar ook in zeer uiteenlopende specifieke situaties deskundig kunnen handelen.

Het instituut werkt nauw samen met de kenniscentra Talentontwikkeling en Zorginnovatie. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een onderwijskundig leider met gevoel voor de grootstedelijke sociale problematiek, die een grote organisatie kan aansturen en vertegenwoordigen in een boeiend speelveld en dynamisch krachtenveld. De geschikte kandidaat weet zich daarin op een inspirerende wijze te bewegen waarbij onderwijs, opleiden, onderzoek en praktijk verbonden worden.

Functie-eisen en competenties:

  • U beschikt over een relevante afgeronde universitaire opleiding.
  • U heeft ervaring in een soortgelijke eindverantwoordelijke functie in een complexe organisatie, bij voorkeur binnen het onderwijs, waarin veel verschillende partijen en belangen een rol spelen.
  • U heeft kennis van en affiniteit met het werkveld waar het instituut voor opleidt en beschikt over het talent om de buitenwereld op natuurlijke wijze met de interne wereld te verbinden en andersom. U bent een volwaardig gesprekspartner voor het werkveld.
  • U bent resultaatgericht en legt de focus op de verdere ontwikkeling van de koers die is ingezet met als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen en studenten succesvol te laten zijn.
  • U heeft veranderprocessen geleid waarbij het ontwikkelen van een professionele cultuur en toenemend eigenaarschap voor medewerkers tot de doelen behoorden.
  • In dialoog met alle betrokkenen bevordert u de samenwerking tussen de opleidingsteams onderling en stuurt u actief op samenwerking tussen de opleidingsteams, de onderwijsondersteuning en andere organisatieonderdelen en commissies.
  • U heeft bij voorkeur kennis van en visie op de ontwikkelingen in het bachelor- en masteronderwijs en praktijkgericht onderzoek binnen het hbo.
  • U bent bereid om uzelf continu te ontwikkelen.
  • U bent transparant in uw communicatie en werkwijze en bent gericht op continu verbeteren en innoveren.
  • U bent gericht op samenwerking en verbinding met het college van bestuur, het collectief van directeuren, de kenniscentra en de diensten.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van een jaar (D4 cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal €5.375,64 (schaal 15) en maximaal €7.627,21 (schaal 16) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten o.a. uitstekende scholingsmogelijkheden, een goede vakantieregeling en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Contact informatie

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur.

Sluitingsdatum: 3 januari 2018

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct