Terug naar de vacatures

Directeur Instituut Archimedes

Geplaatst: 21-03-2024
Sluitingsdatum: 03-05-2024
Organisatie
Hogeschool Utrecht
Standplaats
Utrecht 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Vast 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€6.541,05 - €8.445,29) 
Opleidingssector
Pedagogisch 

Functie-inhoud

De organisatie
Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 37.000 studenten volgen de opleidingen op locaties in Utrecht en Amersfoort. De HU is een lerende organisatie. Daarmee wordt bedoeld dat ze het leren van studenten en medewerkers faciliteert en dat ze van haar medewerkers verwacht dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat centraal.

Hogeschool Utrecht werkt vanuit drie kernwaarden:
 • Toekomstgericht

Met het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek leidt de HU de professionals van morgen op en werkt ze aan missiegedreven opgaven: het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
 • Samenwerken

Samen kan je beter zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de uitdagingen in de samenleving. Binnen de HU kijken medewerkers daarbij over de grenzen van vakgebieden heen, binnen en buiten de HU.
 • Een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap

Inclusie, integriteit en veiligheid zijn de rijke voedingsbodem voor het denken en doen. Samen zetten medewerkers zich in voor een betere, duurzame wereld.

Instituut Archimedes
Instituut Archimedes verzorgt de HBO-beroepsopleiding tot eerste en tweedegraads docent voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Utrecht. Samenwerking met het werkveld staat centraal in de aanpak van Instituut Archimedes.

Momenteel biedt Instituut Archimedes de volgende opleidingen aan: 14 bekostigde lerarenopleidingen bachelor (voltijd en deeltijd) waaronder 4 Teacher Education-opleidingen,9 bekostigde lerarenopleidingen master, waaronder 3 Teacher Education-opleidingen in deeltijd en de KOP-opleiding. Daarnaast worden 16 minoren aangeboden.

Binnen het contractonderwijs verzorgt instituut Archimedes de nodige opleidingen zoals het Schoolopleiders traject, Groepsleerkracht, docent NT2, Statushouders voor de Klas en de Zij- instroom in beroep.

De tweedegraads lerarenopleidingen richten zich op lesgeven in het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneducatie) en de onderbouw van havo en vwo. De eerstegraads lerarenopleidingen richten zich op het op lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

In het studiejaar 2023-2024 staan 1.705 voltijdstudenten, 1.381 deeltijdstudenten (samen3.086 bachelorstudenten) en 679 masterstudenten ingeschreven bij Instituut Archimedes. De opleidingen maken gebruik een mix van contactonderwijs, werkplekleren en een digitale leeromgeving.

Missie en visie Archimedes
Instituut Archimedes is een instituut met een missie. Die missie is kort samen te vatten met: "inspireren om te leren". Bij het instituut is er een passie voor leren en die passie willen de medewerkers overbrengen op de studenten, zodat de toekomstige docenten deze passie weer kunnen overbrengen op hun leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs.

De missie komt voort uit de overtuiging dat het belangrijk is dat leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die zich werkelijk verbonden voelen met de wereld waarin ze leven en de mensen om hen heen. Mensen die zelfstandig keuzes maken en die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. De wereld waarin wij leven verandert in een snel tempo. Veel genoemde ontwikkelingen zijn de snel groeiende technologisering, internationalisering en individualisering. Dit vraagt om een lerende houding. Instituut Archimedes wil via de opleiding inspireren om een leven lang te blijven leren.

Directeur Instituut Archimedes
Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht is op zoek naar een op ontwikkeling en draagvlak gerichte directeur Instituut Archimedes.

Plaats in de organisatie
Als directeur vorm je samen met zeven opleidingsmanagers, de directiesecretaris, de manager bedrijfsvoering, communicatieadviseur en manager onderwijs en ontwikkeling het managementteam van Instituut Archimedes. Samen met jouw managementteam ben je verantwoordelijk voor het gezamenlijk werken aan de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Je inspireert medewerkers en betrekt hen bij jouw visie op ontwikkelingen met betrekking tot organisatorische taken en kwaliteit van de opleidingen.

Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de vertaling van HU-beleid naar instituutsbeleid. Daarnaast lever je in het team van directeuren van de HU vanuit jouw expertise en ervaring een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de HU als geheel. Je rapporteert in deze functie aan het College van Bestuur. Jouw direct leidinggevende is een van de leden van het College van Bestuur.

Resultaatgebieden
In de functie van directeur Instituut Archimedes ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen en doorontwikkelen van de strategie:
 • het instituut verder ontwikkelen, zowel intern als extern, vanuit een gezonde basis en koers, met in gedachten de visie en missie. Hierbij is bestuurlijk kunnen denken (zowel op regionaal als landelijk niveau) van belang. In nauwe samenwerking met de onderwijsbesturen en sectororganisaties voor het funderend onderwijs zal de strategie vorm en inhoud krijgen;
 • jezelf positioneren als boegbeeld van de organisatie, zichtbaar, verbindend en in staat om belangen stevig neer te zetten (zowel intern als extern). Je bent verantwoordelijk voor een stevige verankering van het instituut in de onderwijsregio;
 • het consolideren van de positie binnen zowel landelijke als regionale onderwijsnetwerken en het uitbreiden van het bestaande netwerk met een doorlopende focus op het oplossen van het lerarentekort.

Verderrichting geven aan de organisatie:
 • richting geven aan en voortzetten van de reeds ingezette koers van Instituut Archimedes;
 • integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, inclusief financiën, de Human Capital-agenda en onderwijslogistiek;
 • focus aanbrengen en processen in lijn brengen met een organisatie die sterk in ontwikkeling is;
 • efficiënt werken door goed te organiseren, zonder de kracht van de organisatie te verliezen;
 • verder operationaliseren van de doorontwikkeling van de interne organisatie, het kwaliteitssysteem, de werkprocessen en een hierbij passende professionele attitude;
 • helder communiceren van afspraken en besluiten;
 • proactief meedenken en rekening houden met verschillende stakeholders; bekend zijn met landelijke en regionale ontwikkelingen en beschikken over een goed netwerk in het onderwijs;
 • handelen op een transparante, duidelijke, verbindende en georganiseerde manier.

Op het niveau van de Hogeschool Utrecht ben je in deze rol verantwoordelijk voor het handelen op basis van de kernwaarden van de HU en voor het realiseren en implementeren van de plannen van het instituut binnen de context van de HU-brede kaders.

Je hebt oog voor de menselijke dimensie en zorgt voor een veilige en professionele werkomgeving, met aandacht voor de werklast en het welzijn van studenten en medewerkers. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers en studenten van het instituut en streeft naar een hoge student- en medewerkerstevredenheid.

Een belangrijk aspect van de rol van de directeur is het versterken van de relatie met andere HU-instituten. Je combineert jouw werk binnen het instituut met HU-brede projecten, veranderthema's en overleggen. Interprofessioneel opleiden, het creëren van rijke leeromgevingen en het focussen op missiegedreven taken rond inclusie, duurzaamheid en digitalisering zijn enkele thema's die de komende jaren aandacht behoeven.

Functie-eisen
 • masterdiploma behaald, bij voorkeur in een domein dat relevant is voor Instituut Archimedes;
 • affiniteit met en een visie op (onderwijs in) het gebied van duurzame ontwikkeling;
 • ervaring in een leidinggevende rol binnen het onderwijs en/of toegepast onderzoek.

Persoonlijkheidsprofiel
Als zichtbaar en verbindend boegbeeld van de organisatie ben je in staat om de belangen van het instituut stevig te behartigen, zowel intern als extern binnen de HU. Je beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van onderwijs, veranderkunde en organisatieontwikkeling, waardoor je in staat bent om de positie van het instituut te consolideren en verder te versterken binnen zowel landelijke als regionale onderwijsnetwerken.

Als leidinggevende ben je duidelijk en transparant in het communiceren van afspraken en besluiten en proactief in het meedenken en rekening houden met verschillende stakeholders. Je bent intern en extern zichtbaar en vervult de rol van boegbeeld en partner in de netwerken van besturen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Je brengt op natuurlijke wijze verbinding ‘naar buiten' (binnen het werkveld, zowel regionaal als landelijk in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld (Utrecht Leert Opleiders Alliantie (ULOA), Graduate School of Teaching (GST), Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF)).

Je hebt een scherp oog voor het doorvertalen en doorontwikkelen van de strategie van het instituut, met een focus op het verder professionaliseren optimaliseren van zowel interne als externe processen, in lijn met de visie en missie. Waarbij je de balans tussen ambitie en haalbaarheid voor ogen houdt. Jouw leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door een combinatie van vastberadenheid en mensgerichtheid, waarmee je in staat bent om een duidelijke koers te bepalen en richting te geven aan de organisatie, rekening houdend met de dynamiek van een sterk ontwikkelende omgeving.

Als verbinder weet je mensen te inspireren met jouw presentatie, persoonlijke overtuiging en uitstraling. Je werkt constructief samen met anderen, waarbij je vernieuwend en daadkrachtig te werk gaat. Je denkt en handelt vanuit het grotere geheel, bent bestuurlijk sensitief en weet mensen te verbinden door je lef en daadkracht.

Met vastberadenheid en visie leid je Instituut Archimedes naar de volgende fase op het gebied van curriculum, kwaliteit en professionaliteit. Het is evident dat je een warm hart hebt voor hoger onderwijs en een drijvende kracht bent binnen de gemeenschap.

De HU geeft uitdrukkelijk de voorkeur aan een kandidaat, die de diversiteit binnen de HU-gemeenschap vergroot.

Arbeidsvoorwaarden
 • een arbeidsovereenkomst van een jaar (D3) met uitzicht op een vast dienstverband met een omvang van 1,0 fte;
 • de functie wordt gehonoreerd in salarisschaal 15, CAO HBO, met een maximum salaris van van € 8.445,29 bruto per maand bij een voltijdaanstelling; inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring;
 • daarboven ontvang je een vakantietoeslag van 8% en bovendien een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,- bruto per jaar bij een voltijdaanstelling;
 • er is ruimte voor het op- en uitbouwen van praktijkgericht onderzoek, uiteraard in verbinding met de doelen van de inhoudelijke strategische kennisagenda;
 • de HU biedt je uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot 428 uur verlof per jaar.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de personen van drs. Jos Engel en drs. Arieke Vermeulen. De consultants voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 2 mei 2024.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) dinsdag 7 mei 2024 Eerste ronde selectiegesprekken maandag 13 mei 2024 tussen 9:00 – 17:00 uur Tweede ronde selectiegesprekken maandag 27 mei 2024 tussen 14:00 – 17:00 uur Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer je belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij je uit te solliciteren via de website van Wesselo- ook interne kandidaten van de Hogeschool Utrecht kunnen hun belangstelling kenbaar maken via Wesselo.

Contactgegevens
Voor meer informatie over deze procedure en de vacature, kan contact worden opgenomen met Wesselo.

Jos Engel, partner
Arieke Vermeulen, senior consultant

Yara Weening, projectassistent

Telefoon 030 275 84 48

E-mail y.weening@wesselopublicvalue.nl

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct