Terug naar de vacatures

Directeur Informatiemanagement en ICT

Geplaatst: 13-05-2024
Sluitingsdatum: 04-06-2024
Organisatie
Hogeschool Utrecht
Standplaats
Utrecht 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Vast 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€6.541,05 - €8.445,29) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

De Directeur Informatiemanagement en ICT bij de HU is de sleutelfiguur in het realiseren van de ambitieuze doelen, waarbij leiding wordt gegeven aan digitalisering en optimalisatie van de ICT-voorzieningen.

De directeur staat aan het roer van technologische vernieuwingen die het onderwijs en onderzoek ondersteunen en faciliteren, terwijl een makkelijke, veilige en betrouwbare ICT-omgeving wordt gewaarborgd.

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht. Meer dan 40.000 studenten. Ruim 4.000 medewerkers verspreid over instituten, kenniscentra en diensten. Continue in ontwikkeling. Niet alleen de studenten. Maar de hele organisatie. Met toonaangevend onderwijs. Onderzoek dat oplossingen bedenkt voor maatschappelijke vraagstukken. En al vier keer uitgeroepen tot meest duurzame hogeschool van Nederland. Samen Duurzaam, Samen Digitaal, Samen Gezond en Samen Lerend.

Hogeschool Utrecht werkt vanuit drie kernwaarden.
 • Met onderwijs en praktijkgericht onderzoek worden de professionals van morgen opgeleid en wordt gewerkt aan missie gedreven opgaven: het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
 • Samen kan er beter gezocht worden naar antwoorden en oplossingen voor de uitdagingen in de samenleving. Hierbij wordt over de grenzen van vakgebieden heen gekeken, binnen én buiten de HU.
 • De HU is een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap. Inclusie, integriteit en veiligheid zijn de rijke voedingsbodem voor het denken en doen. Samen zet de HU zich in voor een betere en duurzame wereld.

Bij het werken vanuit de kernwaarden ligt de focus van de HU op vier expertisegebieden.
 1. Vanuit Samen Duurzaam werkt de HU aan het verkleinen van de regionale, ecologische voetafdruk.
 2. Vanuit Samen Gezond zet de HU zich in om de gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen in de regio te reduceren en hun leefstijl en zelfredzaamheid te verbeteren.
 3. Het expertisegebied Samen Lerend richt zich op de kwaliteit van het onderwijs; cruciaal voor ons welzijn en voor de continuïteit van de regionale kennissamenleving.
 4. Binnen Samen Digitaal geeft de HU vorm en inhoud aan digitale toepassingen, vanuit de behoeften van mens en samenleving.

Organisatie
Bij de HU wordt samengewerkt aan onderwijs en onderzoek in instituten, kenniscentra en diensten. De onderlinge verbondenheid en externe gerichtheid zijn van groot belang om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opdracht van de HU: het bieden van kwalitatief en hoogwaardig beroepsonderwijs in samenhang met innoverend onderzoek.

In een instellingsplan met een looptijd van zes jaar worden de missie en ambities beschreven. Het implementatiekader geeft richting om van ambities te komen tot plannen van instituten, kenniscentra, diensten en bestuursdienst.

Binnen de HU wordt de term governance-driehoek voor de balans tussen besturen, toezicht en medezeggenschap gehanteerd. Het College van Bestuur en directeuren besturen en vormen het bestuur.

Dienst Informatiemanagement en ICT (IM&ICT)
De Dienst Informatiemanagement en ICT (IM&ICT) van de HU ondersteunt docenten en onderzoekers bij het realiseren van innovatie in onderwijs en onderzoek. Met een team van ongeveer 125 collega’s wordt een optimale digitale leer- en werkomgeving gecreëerd, waarbij een stabiele, betrouwbare, veilige en duurzame omgeving wordt gewaarborgd.

Binnen de afdeling werken vijf zelfstandig opererende teams die voortdurend in verbinding staan met docenten, studenten en onderzoekers. Deze ambitieuze doelstellingen vereisen flexibiliteit, samenwerkingsgerichtheid en standvastigheid bij het vaststellen van benodigde kaders voor de ontwikkeling van een betrouwbare en veilige ICT-omgeving binnen de complexe context van de HU.

De vijf teams zijn:
 • Verbindend Onderwijs en Onderzoek.
 • Informatiemanagement, Bedrijfsvoering en ICT.
 • Architectuur
 • Operations
 • Security en Crime Room.

Het jaarlijkse budget van de dienst bedraagt circa € 26 miljoen.

Directeur Informatiemanagement en ICT en ‘de opgave’
De Directeur Informatiemanagement en ICT (IM&ICT) bij de HU is dé sleutelfiguur in het verwezenlijken van de ambitieuze doelen, zoals vastgelegd in het Ambitieplan HU 2026. De rol is tweeledig: enerzijds geeft deze directeur leiding aan de digitalisering binnen de HU, anderzijds is de directeur verantwoordelijk voor het optimaliseren van de ICT-voorzieningen. Hij/zij (hierna hij) staat aan het roer van de technologische vernieuwingen die het onderwijs en onderzoek ondersteunen en faciliteren, en hij waarborgt tegelijkertijd de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het ICT-landschap.

Samen met andere diensten en onderwijsinstituten werkt de directeur aan een modern ICT-landschap dat bijdraagt aan de missiegedreven opgaven van de HU. De directeur bent niet alleen een visionair die nieuwe technologieën omarmt, maar ook een pragmatische leider die ervoor zorgt dat de ICT-infrastructuur kan meegroeien met de toenemende behoeften, zoals de implementatie van nieuwe AI-toepassingen.

Als leidinggevende van de dienst draagt de Directeur IM&ICT zorg voor de ontwikkeling van de dienst en haar medewerkers, met speciale aandacht voor inclusiviteit en een veilige werkomgeving. Hij speelt een cruciale rol in het werken onder architectuur, het verbeteren van de ICT-governance, en het versterken van de relatie tussen IM&ICT en andere organisatieonderdelen van de HU. Bovendien is hij de drijvende kracht achter het realiseren van het Informatiebeveiligingsprogramma van de HU.

De Directeur IM&ICT adviseert het College van Bestuur strategisch op het gebied van digitalisering en onderhoudt contact met externe stakeholders zoals de Vereniging Hogescholen en SURF. De werkzaamheden omvatten niet alleen het indelen van taken binnen en buiten de dienst, maar ook het stimuleren van innovatie en het waarborgen van een makkelijke, veilige en betrouwbare ICT-voorziening, het vormgeven van de IT-strategie, het verbeteren van beveiliging en innoveren van IT voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast moeten organisatieontwikkeling en governance-vraagstukken worden geadresseerd.

De Directeur Informatiemanagement geeft direct leiding aan het managementteam bestaande uit vijf professionals en ICT rapporteert aan het College van Bestuur.

Profiel
De Directeur IM&ICT…
 • is ervaren in het leidinggeven aan en het begeleiden van professionals in een veranderende organisatie;
 • heeft organisaties geholpen bij het ontwikkelen van een optimale digitale leer- en werkomgeving;
 • is aantoonbaar succesvol in het initiëren en onderhouden van effectieve en productieve samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de organisatie;
 • heeft ervaring hebt met (leiderschap bij) agile werken;
 • beschikt over een afgeronde masteropleiding in een relevant domein.

De ideale kandidaat leidt met vastberadenheid en visie de dienst IM&ICT naar de volgende volwassenheidsfase en…
 • denkt in termen van mogelijkheden, herkent complexiteiten en past zich aan waar nodig;
 • weet mensen te inspireren met presentatie en uitstraling;
 • heeft een mensgerichte leiderschapsstijl, is verbindend, met oog voor ontwikkeling van de dienst, de medewerkers en de studenten;
 • werkt constructief samen met anderen, bent een vernieuwer en een aanjager op de digitaliseringsagenda van de HU;
 • heeft een visie op de digitale transformatie van een kennisinstelling en heeft een strategisch-inhoudelijke visie op maatschappelijke vraagstukken, de uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs en de vertaling daarvan naar informatiemanagement en ICT uitdagingen.

Arbeidsvoorwaarden
 • Inschaling in schaal 15, met een maximumsalaris van maximaal €8445,- bruto per maand bij een voltijd-aanstelling.
 • Vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar bij een voltijd-aanstelling.
 • NS Business Card zodat alle OV-reizen (voor werk en privé) kosteloos zijn.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot 428 uur verlof per jaar.
 • Uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Laptop en smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken.
 • Desgewenst een collectieve ziektekostenverzekering.

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Procedure
Hogeschool Utrecht heeft Chasse Executive Search verzocht de executive search naar de Directeur Informatiemanagement en ICT te begeleiden. Vanuit Chasse wordt de procedure begeleid door Marrit Smit, partner en Sven de Jongh, partner. Alle geïnteresseerde personen kunnen hun belangstelling kenbaar maken aan Chasse Executive Search.

Sluitingsdatum voor schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF): zondag 2 juni 2024 via info@chassesearch.nl Sollicitatiebutton werkt niet voor de

Planning
Planning 2024 Processtap Eind april t/m medio juni 2024 Schriftelijk solliciteren: t/m zondag 5 juni 2024.

Voorselectie en interviews van kandidaten (via Teams of live bij Chasse te Den Haag) door Marrit Smit en/of Sven de Jongh: t/m 9 juni 2024.

Bespreken kandidatenoverzicht met selectiecommissie:

13 juni 2024. Vanaf medio juni 2024 Eerste gespreksronde te Utrecht met de selectiecommissie:
woensdag 19 juni 2024 van 09.30-12.30 uur of
donderdag 20 juni 2024 van 09.30-14.30 uur.

Tweede gespreksronde te Utrecht met de benoemingsadviescommissie:
woensdag 3 juli 2024 van 09.30-12.30 uur of

donderdag 4 juli 2024 van 09.30-15.30 uur.
Assessment (optioneel).

Referentieonderzoek.

Digitale check op diploma’s en identiteitsbewijs.

Aanvraag van een VOG. September/oktober 2024 Indiensttreding Directeur Informatiemanagement en ICT

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct