Terug naar de vacatures

Dean voor het Instituut voor Marketing Management

Geplaatst: 18-05-2018
Sluitingsdatum: 10-06-2018
Organisatie
Hanzehogeschool
Standplaats
Groningen (Groningen) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Economie 

Functie-inhoud

Als Dean van het Instituut voor Marketing Management (IMM) ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. Je geeft sturing aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van IMM waarbij ‘running and changing the business’ parallel lopen. Uiteraard houd je hierbij rekening met de strategische kaders van de HG.

Je stuurt het managementteam en de betrokken lectoren aan en faciliteert hen. Je stimuleert een omgeving waarbij eigenaarschap, talentontwikkeling en innovatie een vanzelfsprekendheid zijn. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het verstevigen en verder uitbouwen van praktijkgericht onderzoek. Belangrijke indicatoren zijn de relatie met de beroepspraktijk, onderwijsinnovatie en de student- en medewerkerstevredenheid binnen het instituut. Je borgt de behaalde kwaliteiten en je bevordert een inspirerend en innoverend leer- en werkklimaat waarin zowel studenten als medewerkers in staat worden gesteld optimale resultaten te behalen.

Uiteraard zorg je voor een goede verbinding met de overige schools, kenniscentra, Centres of Expertise en andere organisatieonderdelen binnen de HG. Daarnaast onderhoud je relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal niveau en bouw je deze verder uit om zo het Instituut, ook vanuit internationaal perspectief, verder te versterken.

Naast deze gevarieerde taken en verantwoordelijkheden geef je mede vorm aan het strategisch beleid van de HG. Dit houdt in dat je concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de HG in haar geheel en dat je deelneemt in hogesch0olbrede projecten of deze leidt.

Organisatie

Schets van het Instituut
Het Instituut voor Marketing Management (School of Marketing Management) leidt op inspirerende en activerende wijze professionals op die het marktgericht ondernemen van bedrijven versterken, zowel nationaal als internationaal. Daarbij geven we vorm en inhoud aan het begrip innovatiewerkplaatsen door middel van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk in Noord Nederland, leidend tot innovatieve en toepasbare kennis, binnen het commerciële kennisdomein van marketing en ondernemerschap. Onze studenten worden opgeleid tot flexibele, wendbare beroepsbeoefenaars die, met behulp van onder meer marketingkennis en creërend ondernemerschap, in een steeds verder internationaliserende werkomgeving van grote waarde zijn voor het werkveld en de maatschappij. Wij verwachten van onze studenten dat zij aan het einde van hun opleiding een professionele visie hebben op (online) marketing en ondernemen, gevoed door praktijkgericht onderzoek.

Afdeling

Het instituut kent de volgende opleidingen:

 • Commerciële Economie met de volgende varianten:

 • Commerciële Economie, Voltijd Nederlandstalig
 • Commerciële Economie, Voltijd Engelstalig (Marketing Management)
 • Commerciële Economie, Deeltijd
 • Commerciële Economie, Duaal
 • Commerciële Economie, Johan Cruyff Academy
 • Ondernemerschap en Retail Management, voltijd
 • Associate Degree Ondernemen

 • Master in Business Studies - Interdisciplinary Business Professional

Functie eisen

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je over de volgende achtergrond:

 • Een afgeronde masteropleiding;
 • affiniteit met het onderwijs in het commerciële domein;
 • kennis en affiniteit met internationalisering in het hoger onderwijs;
 • ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in een complexe, professionele organisatie, bij voorkeur binnen het onderwijs, waarin veel verschillende partijen en belangen een rol spelen. Je bent gewend daarin een team van professionals aan te sturen en je bent in staat professionele ruimte te realiseren;
 • kennis van en/ of ervaring met (het hoger) onderwijs en kwaliteitszorg binnen het (hoger) onderwijs;
 • ervaring in het succesvol leiden van organisatieveranderingen met als doel toenemende zelforganisatie en eigenaarschap;
 • kennis van en/of ervaring met toegepast onderzoek;
 • als boegbeeld van het Instituut ben je in staat deuren te openen voor de verschillende opleidingen in het beroepenveld. Je bent een volwaardige gesprekspartner binnen relevante netwerken en voor MKB partijen. Je bent in staat aan te sluiten bij (internationale) netwerken en verder uit te bouwen;
 • in staat om school- en domeinoverstijgend te denken;
 • sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, ook in de Engelse taal.


Competentieprofiel
Als het gaat om competenties, ben je een inspirerende, doelmatige en gestructureerde manager met oog voor de mensen die met je samenwerken. Je bent empathisch, kan luisteren en schenkt vertrouwen. Je bent evenwichtig en hanteert een leiderschapsstijl, gericht op verbinding en resultaatgerichte samenwerking.

Je bent in staat om innovatief te denken en besluitvaardig te handelen. Daarbij weet je een goede balans te creëren tussen vertrouwen en control. Je hebt oog voor het primaire onderwijsproces en actuele onderwerpen zoals werkdruk binnen het onderwijs. Je beschikt over een hoge mate van organisatie- en politieke sensitiviteit. Je bent de verbindende factor tussen onder andere het Instituut, het werkveld, het College van Bestuur en stafdiensten.

Je bent in staat om kritisch te reflecteren op eigen werkwijze en je weet de optimale balans te vinden tussen autonomie en het tijdig mobiliseren van mensen en middelen om afgesproken doelen te bereiken. Vanuit je functie geef je vorm aan de centrale waarden van de HG: individuele ontplooiing, verantwoordelijkheid, respect en actieve tolerantie.

Tenslotte is het van belang dat je aantoonbaar ‘ondernemerschap’ bezit, kansen ziet en deze kan verzilveren opdat de belangen van IMM (inter)nationaal, regionaal en in hogeschoolverband goed worden behartigd.

Bijzonderheden

Sluitingsdatum is 10 juni 2018

De selectiegesprekken zullen gevoerd worden op vrijdag 15 juni 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. Afhankelijk van kennis en ervaring word je ingeschaald in de functie van Instituutsdirecteur/ Dean B. De functieschaal is 15. Het salaris bedraagt minimaal € 4.972,- en maximaal € 6.940,- bruto per maand bij een volledige betrekking.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Contact informatie

Informatie omtrent deze functie kan worden ingewonnen bij drs. Rob Verhofstad, lid College van Bestuur, telefoonnummer 050–595 3063.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct