Terug naar de vacatures

Dean voor het Instituut voor Facility Management

Geplaatst: 15-11-2017
Sluitingsdatum: 03-12-2017
Organisatie
Hanzehogeschool
Standplaats
Groningen (Groningen) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 14 (€4.956,23 - €6.317,86) 
Opleidingssector
Economie 

Functie-inhoud

Als dean van het Instituut voor Facility Management bent u integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het financiële resultaat van het Instituut. U geeft sturing aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van FM waarbij ‘running and changing the business’ parallel lopen. Uiteraard houdt u rekening met de strategische kaders van de HG.   

U stuurt het managementteam van het Instituut en de betrokken lectoren aan en faciliteert hen. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek en voor de student- en medewerkerstevredenheid binnen het Instituut. Daartoe borgt u de behaalde kwaliteiten en bevordert u een inspirerend en innoverend leer- en werkklimaat waarin zowel studenten als medewerkers in staat worden gesteld optimale resultaten te behalen.

Uiteraard zorgt u voor een goede verbinding met de overige schools, kenniscentra, Centres of Expertise en andere organisatieonderdelen binnen de HG. Daarnaast brengt u relevante netwerken en samenwerkingsrelaties in op zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal niveau en u bouwt deze verder uit om zo het Instituut, ook vanuit internationaal perspectief, verder te versterken.

Naast de gevarieerde taken en verantwoordelijkheden die u heeft als dean van het Instituut, geeft u mede vorm aan het strategisch beleid van de HG. Dit houdt in dat u concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de HG in haar geheel en dat u deelneemt in hogesch0olbrede projecten of deze leidt.

Organisatie

De Hanzehogeschool Groningen is op zoek naar een Dean voor het Instituut voor Facility Management.

Afdeling

Schets van het Instituut
Het Instituut voor Facility Management (FM) is één van de schools van de Hanzehogeschool Groningen (HG).

FM wil de bestaande toepasbare kennis over de toegevoegde waarde van facility management voor organisaties overdragen en nieuwe kennis ontwikkelen om studenten de beste opleiding te geven. Met ongeveer 70 medewerkers werken we hier dagelijks aan, samen met studenten en het werkveld, in onderwijs en in praktijkgericht onderzoek.

Inhoudelijk richten we ons op de beleving van mensen in organisatie en ruimte. We combineren bedrijfskundige, ruimtelijke en technologische kennis om gastvrijheid, gezondheid en duurzaamheid van mensen en organisaties te bevorderen. Ook leren wij studenten ondernemend, onderzoekend en initiatiefrijk te zijn. Op deze wijze bouwen we aan een echte T-shaped professional die gedegen vakkennis over facility management combineert met goede multidisciplinaire samenwerking. Een prachtige manier om invulling te geven aan het motto van de HG; share your talent, move the world.

Functie eisen

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschikt u over de volgende achtergrond:

 • u heeft ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in een complexe, professionele organisatie, bij voorkeur binnen het onderwijs, waarin veel verschillende partijen en belangen een rol spelen. U bent gewend daarin een team van professionals aan te sturen en u bent in staat professionele ruimte te realiseren;
 • u heeft een actuele visie op verandermanagement en aantoonbare kwaliteiten als leider en binder bij het uitwerken van de strategische keuzes en de daaruit voortvloeiende veranderings- en vernieuwingsprocessen inclusief het borgen van kwaliteit;
 • u heeft succesvol organisatieveranderingen geleid waarbij toenemende zelforganisatie en eigenaarschap tot de doelen behoorden;
 • u beschikt over een afgeronde masteropleiding;
 • u heeft vaardigheid in bedrijfseconomische aspecten van bedrijfsvoering;
 • u bent in staat school- en domein overstijgend te denken en te handelen;
 • u bent in staat de dialoog te voeren met allerhande partijen binnen de school en binnen de hogeschool en u bent verbindend tussen het Instituut, het College van Bestuur, stafdiensten en overige organisatieonderdelen van de hogeschool;
 • u heeft ervaring met het verbinden van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap;
 • u heeft kennis van en visie op de wereld van facility management, affiniteit met het werkveld en de beroepsgroepen waarvoor FM opleidt
 • als boegbeeld voor het Instituut bent u in staat deuren te openen voor de verschillende opleidingen in het beroepenveld. U bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuurders en directeuren van overheden en ondernemers in het werkveld van facility management;
 • u bent in staat aan te sluiten bij (internationale) netwerken, deze aan te wenden en verder uit te bouwen ten behoeve van het Instituut en van de HG;
 • u beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, ook in de Engelse taal.


Competentieprofiel
Als het gaat om competenties, bent u een relatiegerichte, doelmatige en gestructureerde manager. U bent evenwichtig en hanteert een situationele leiderschapsstijl, gericht op resultaatgerichte samenwerking. U bent in staat om innovatief te denken en besluitvaardig te handelen. Daarbij weet u een goede balans te creëren tussen control en vertrouwen. U bent een inspirator en in staat om een sfeer te scheppen waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. U verbindt, brengt cohesie en teamvorming tot stand en creëert een lerende organisatie waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie kunnen worden belegd. U overziet het geheel en delegeert daar waar dat kan. U beschikt over een hoge mate van organisatie- en politieke sensitiviteit, gebruikt zelfreflectie om eigen werkwijzen te optimaliseren en weet de optimale balans te vinden tussen autonomie en het tijdig mobiliseren van mensen en middelen om afgesproken doelen te bereiken.

Ook onderschrijft u de visie en de daaruit voortvloeiende strategische keuzes van FM en bent u bereid de gemaakte keuzes verder uit te bouwen. U geeft vaardig invulling aan de centrale waarden van de HG: individuele ontplooiing, verantwoordelijkheid, respect en actieve tolerantie.

Tenslotte is het van belang dat u aantoonbaar ‘ondernemerschap’ bezit, kansen ziet en deze kan verzilveren opdat de belangen van FM (inter)nationaal, regionaal en in hogeschoolverband goed behartigd worden.

Bijzonderheden

Sluitingsdatum is 3 december 2017

De selectiegesprekken zullen worden gevoerd in week 50, waarschijnlijk op 12 december.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo in de functie van Instituutsdirecteur/ Dean A. De functieschaal is 14. Het salaris bedraagt minimaal € 4.718,- en maximaal € 6.317,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Contact informatie

Inlichtingen
Informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij dr. P. van der Wijk, lid College van Bestuur, telefoonnummer 050–595 3633.

Voor aanvullende informatie over de strategische kaders van de HG en de vraagstukken bij FM kunt u contact opnemen met HR Recruitment via recruitment@org.hanze.nl 

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct