Terug naar de vacatures

Dean voor de Academie voor Gezondheidsstudies

Geplaatst: 11-02-2020
Sluitingsdatum: 01-03-2020
Organisatie
Hanzehogeschool Groningen
Standplaats
Groningen (Groningen) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

Profiel dean
Als dean van de Academie voor Gezondheidsstudies ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Je geeft richting en sturing aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid van de Academie waarbij ‘running and changing the business’ parallel lopen. Je geeft leiding, richting en ruimte aan het managementteam en de betrokken lectoren en faciliteert hen. Samen met hen zet je een heldere, koersvaste lijn uit voor de toekomst, in afstemming en verbinding met de medezeggenschap. Je stimuleert een omgeving waarin eigenaarschap en innovatie vanzelfsprekend zijn. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het verstevigen van praktijkgericht onderzoek op het gebied van Healthy Ageing. Als dean heb je tevens een voortrekkersrol als het gaat om een visie op de transitie in de zorg en welzijn, een visie op de ontwikkeling van de beroepen van de toekomst, onderzoek en onderwijsinnovatie. Uiteraard zorg je ook voor een goede verbinding tussen de verschillende opleidingen binnen de Academie, maar ook zeker met de andere organisatieonderdelen binnen de HG. Vanuit jouw bestuurlijke rol als dean sluit je aan bij relevante strategische netwerken op regionaal, landelijk en internationaal niveau.  

Naast deze taken en verantwoordelijkheden geef je mede vorm aan het strategisch beleid van de HG. Dit houdt in dat je concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de HG in haar geheel en dat je deelneemt in hogeschoolbrede projecten of deze leidt.

Organisatie

De Hanzehogeschool Groningen is een multi-sectorale kennisinstelling, waar toegepast onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. We zijn een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities. We lopen voorop in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. Zo ervaren onze 30.000 studenten dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleren we hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 18 schools, 3 Centres of Expertise (CoE), 3 kenniscentra en 6 stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland. Voor (internationale) professionals op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten zijn we een dynamische werkgever, die ruimte biedt voor ontwikkeling, met aandacht voor een gezonde werk-privébalans. Ondernemend, praktijkgericht en gedreven.

Afdeling

Schets van de Academie
De Academie voor Gezondheidsstudies biedt een veelzijdig, innovatief en internationaal georiënteerd aanbod aan bacheloropleidingen op het brede gebied van Healthy Ageing. De Academie biedt de volgende bacheloropleidingen aan: Fysiotherapie, Logopedie, Management in de Zorg, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek. Daarnaast verzorgt de Academie ook de masteropleidingen Physician Assistant en Healthy Ageing Professional.

Het MT van de Academie bestaat, naast de dean, uit 8 teamleiders.

Er is 1 lectoraat verbonden aan het Centre of Expertise Healthy Ageing, waarin 8 lectoren werkzaam zijn. De innovatiewerkplaatsen van de Academie zijn de plekken waar studenten, docenten en het werkveld met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. De Academie heeft de afgelopen jaren flink ingezet op internationalisering. De Academie geeft ook de komende jaren prioriteit aan het verder uitbouwen van haar internationale reputatie door het aangaan van duurzame, kwalitatief hoogwaardige partnerschappen en de verdere uitrol van de International Health Care School.

Functie eisen

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je over de volgende achtergrond:

 • een afgeronde masteropleiding;
 • ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in een complexe, professionele organisatie, bij voorkeur binnen het onderwijs;
 • aantoonbare ervaring in het aansturen van een team van professionals;
 • ervaring met veranderprocessen;
 • kennis van en/of ervaring met praktijkgericht onderzoek;
 • kennis van en/of ervaring met het (bij voorkeur hoger) onderwijs en kwaliteitszorg;
 • als boegbeeld van de Academie ben je in staat stevige verbindingen tot stand te brengen (convenanten) tussen de opleidingen en het beroepenveld. Je bent een stevige gesprekspartner binnen relevante netwerken, ook internationaal;
 • in staat om school- en domeinoverstijgend te denken;
 • sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, ook in de Engelse taal.


Competentieprofiel
Wij zoeken een inspirerende leider. Je bent in staat de opleidingen strategisch te positioneren. Je weet de talenten en kwaliteiten van deze medewerkers verder te ontwikkelen. Je stuurt met visie en geeft professionele ruimte, hierbij ben je transparant en integer. Je hebt een faciliterende en verbindende stijl van leidinggeven, je hebt oog voor mensen en zet ze in hun kracht. Je hebt oog voor de processen, systemen en werkwijzen. Je bent in staat om goede relaties op te bouwen met collega’s binnen en buiten de Academie. Je bent een toegankelijke en betrokken persoonlijkheid, zowel voor medewerkers als studenten. Je hebt de kennis en ervaring om resultaten te behalen binnen de complexe processen van de Hanzehogeschool.  Je beschikt over een hoge mate van organisatie- en politieke sensitiviteit. Je geeft vorm aan de centrale waarden van de HG: individuele ontplooiing, verantwoordelijkheid, respect en actieve tolerantie. Tenslotte is het van belang dat je buiten vastomlijnde kaders kan denken en weet te anticiperen op kansen uit de markt.

Bijzonderheden

Sluitingsdatum is 1 maart 2020

 • De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020
 • De tweede gespreksronde vindt plaats op donderdag 19 maart 2020
 • Het assessment zal worden uitgevoerd bij Assessmentcollectief in Zwolle en vindt plaats op vrijdag 27 maart 2020
 • De voordracht bij het College van Bestuur vindt plaats op maandag 30 maart 2020


Status vacature
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. Afhankelijk van kennis en ervaring word je ingeschaald in de functie van Instituutsdirecteur/ Dean B. De functieschaal is 15. Het salaris bedraagt minimaal € 5.219,- en maximaal € 7.284,- bruto per maand bij een volledige betrekking.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Contact informatie

Informatie omtrent deze functie kan worden ingewonnen bij mevrouw Mr. Petra Smeets, lid College van Bestuur, telefoonnummer 050-595 5681.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct