Terug naar de vacatures

Coördinator Kenniscentrum ACHIEVE (0,6 fte)

Geplaatst: 19-06-2017
Sluitingsdatum: 03-07-2017
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Standplaats
Amsterdam 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Het Kenniscentrum ACHIEVE heeft een aantal ambitieuze doelen gesteld die zijn vastgelegd in een businessplan. Van de coördinator wordt verwacht om, met ondersteuning van de staf en het onderwijsbureau van faculteit Gezondheid, de bedrijfsvoering op professionele wijze vorm te geven waardoor het kenniscentrum adequaat wordt gefaciliteerd om de gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren. Hiernaast wordt van de coördinator verwacht om met behulp van contacten met het bedrijfsleven, gemeente en andere partners en ervaring met businessconcepten en businessplannen een bijdrage te leveren om het kenniscentrum verder te ontwikkelen.

De functie valt binnen de afdeling Onderwijs- en Onderzoeksbeleid. De operationele aansturing vindt plaats door het hoofd O&O-beleid. De inhoudelijke aansturing vindt plaats door de portefeuillehouder onderzoek van de faculteit Gezondheid. Hiërarchisch valt de functie onder de directeur bedrijfsvoering.

De coördinator ACHIEVE:

  • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van het kenniscentrum op het gebied van bedrijfsvoering en betrekt hierbij – voor zover nodig – de lectoren, medewerkers van de staf en het onderwijsbureau van faculteit Gezondheid.
  • Is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en –implementatie op het gebied van ondersteunende processen van het onderzoek (o.a. wetenschappelijke integriteit: good clinical practice, data invoer en management, project beheer en kwaliteitsbeleid).
  • Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het kenniscentrum, het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag en onderzoeksjaarverslag en bereidt de interne- en externe audit voor.
  • Draagt zorg voor de managementinformatie van het kenniscentrum en is verantwoordelijk voor output registratie en de adequate interne en externe communicatie (website).
  • Draagt - in samenspraak met beleidsadviseur HRM en lectoren van ACHIEVE - zorg voor een adequate inrichting van de organisatie van het onderzoek.
  • Is secretaris van de lectorenraad en van het overleg van de hoofden onderzoek. Ontwikkelt en onderhoudt als embedded business developer met de lectoren van Achieve en IXA (Innovation Exchange Amsterdam) contacten met bedrijfsleven, gemeente, regionale en landelijke spelers en heeft ervaring met het opzetten van research samenwerkingen en het initiëren van valorisatie projecten.
  • De coördinator neemt deel aan het periodiek overleg van de kenniscentra waarbij alle HvA faculteiten en IXA vertegenwoordigd zijn.
  • Het verder verbeteren van de samenwerking met het HvA speerpunt Urban Vitality.

Organisatie

De Hogeschool van Amsterdam biedt studenten de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven interessegebieden, elk met een divers aanbod aan opleidingen. Binnen de HvA bouwen medewerkers en studenten dagelijks aan hun eigen toekomst en aan die van hun omgeving. De HvA is een centrum van verbinding tussen disciplines, tussen uiteenlopende mensen en het werkveld in en om Amsterdam. Zo biedt de HvA studenten én medewerkers alle faciliteiten om hun talent te kunnen ontplooien in studie en werk. Midden in de grote stad krijgen studenten en medewerkers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Afdeling

De HvA leidt vanuit een brede oriëntatie op het beroepenveld een grote diversiteit aan studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun beroep uit te kunnen oefenen. De HvA is tevens een kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk in en om Amsterdam.

De faculteit Gezondheid

De HvA onderscheidt zeven faculteiten. Eén van deze faculteiten is de faculteit Gezondheid. De faculteit Gezondheid leidt  3300 studenten, naar internationale maatstaven, op tot interprofessionele gezondheidszorgprofessionals (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en verpleegkundigen) met een focus op topzorg en met evidence based practice als basis.

ACHIEVE

Amsterdam Centre for Innovative Health Practice, is het kenniscentrum van de faculteit Gezondheid in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum. Lectoren bundelen hier hun expertise op het gebied van Complexe Zorg, en werken daarbij nauw samen met het werkveld en het onderwijs.

Functie eisen

Wij zoeken een kandidaat met tenminste een WO opleiding die gepromoveerd is. Je hebt ervaring in de bedrijfsvoeringsaspecten van onderzoek binnen een dynamisch kennisgestuurde omgeving en met het ontwikkelen en implementeren van businessconcepten en -plannen. Ervaring in een gezondheids(zorg)instelling is een pré. Je hebt overtuigingskracht, bent proactief, resultaatgericht en strategisch conceptueel sterk ontwikkeld. Je bent ondernemend, flexibel en hebt een groot inlevingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid. De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van beleidsmedewerker 2. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 12 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 5.301,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. De HvA heeft een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekende vakantieregeling en een eindejaarsuitkering

Contact informatie

Voor informatie kun je contact opnemen met Petra van der Moosdijk, hoofd Onderwijs- en Onderzoeksbeleid (06-21157815) of Raoul Engelbert, portefeuillehouder onderzoek (06-39853665)

Kijk bij medewerkers aan het woord hoe onze collega’s denken over werken bij de HvA.

Kijk voor meer informatie over HvA gezondheid op www.gezondheid.hva.nl

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 10 t/m 14 juli 2017.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct