Terug naar de vacatures

Controller (0,8 fte)

Geplaatst: 03-09-2018
Sluitingsdatum: 09-10-2018
Organisatie
Hogeschool Leiden
Standplaats
Leiden (Zuid-Holland) 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€4.225,14 - €5.433,82) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Als controller werk je direct onder de concern controller en ben je mede verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiden van de advisering aan het CvB over het strategische en tactische (financieel) beleid van de instelling als totaal;

 • De planning en control cyclus en de (financieel administratieve) organisatie;

 • Het houden van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bedrijfsvoering;

 • Mede onderhouden van externe contacten (accountant, Vereniging hogescholen).

Concrete taken controller

 • Ondersteunen bij het vertalen van de hogeschool strategie naar de strategie van faculteiten en/of ondersteunende  diensten inclusief het definiëren van kritische sturingsindicatoren; 

 • Coördineren van het proces om te komen tot de verschillende kerndocumenten;

 • (Mede) opstellen van de kerndocumenten van de P&C/PDCA cyclus waaronder kadernotitie, begroting, jaarverslag, specifieke plannen en interne rapportages;

 • Uitvoeren van audits;

 • Opstellen van (beleids-) adviesmemo’s en (financiële) risicorapportages

 • Interne portefeuillehouder van verschillende accounts (waaronder business partner van directeuren);

 • Onderhouden van externe contacten op operationeel en tactisch niveau (Vereniging hogescholen, geldverstrekkers ed);

Organisatie

Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en menselijke maat. De hogeschool biedt een activerende leer- en werkomgeving en draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en de beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele beroepsmatige en maatschappelijke vraagstukken. Hogeschool Leiden heeft ongeveer 10.000 studenten en 1.000 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht in vijf faculteiten.

Afdeling

Het team Control werkt direct onder het College van Bestuur. Het team dient stabiliteit en voorspelbaarheid te creëren. De Planning en Control cyclus is hiervoor een belangrijk instrument en dient optimaal te functioneren. Control moet een verbindende factor zijn, op basis hiervan informatie vergaren en draagvlak creëren voor de te nemen beslissingen. De risico’s dienen in kaart gebracht en geanalyseerd te worden. Interne en externe ontwikkelingen worden gesignaleerd en vertaalt naar mogelijke consequenties voor Hogeschool Leiden. Er wordt een solide basis voor de financiële organisatie neergezet, waardoor Control een proactieve rol kan pakken en het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Het team bestaat uit vier medewerkers die worden geleid door de concern controller. De concern controller is verantwoordelijk voor de (financiële) verantwoording en onderhoudt hiertoe contact met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur(CvB) en de accountant.

Functie eisen

 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau;

 • Inzicht in (politiek-) maatschappelijke bestuurlijk- onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de te geven strategische adviezen en te maken risico analyses;

 • Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën;

 • Kennis van en werkervaring met planning en control, bij voorkeur in een onderwijsorganisatie (minimaal 5 jaar);

 • Kennis van de bedrijfsprocessen binnen de HBO-sector en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving is een pré;

 • Kennis van en ervaring met het werken met Excel en informatiesystemen waaronder het financiële systeem;

 • Vaardig in het schrijven van (beleids)- en adviesmemo’s;

 • Communicatief sterk;

 • Resultaat gericht;

 • Humor en samenwerkingsgericht.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo 2018-2020 is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is (in eerste instantie) voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar.

Het salaris is minimaal € 4.225,14  en maximaal € 5.433,82 bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van een volledig dienstverband (36 uur).

Contact informatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de concern controller, Chris Blees via telefoonnummer 071-5188816/ 06-11585740 of per e-mail: blees.c@hsleiden.nl.

Je sollicitatie inclusief curriculum vitae kun je tot 1 oktober 2018, onder vermelding van vacaturenummer 87/2018/Control, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

Deze vacature wordt tegelijkertijd extern en intern geplaatst.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website https://www.hsleiden.nl/over-hl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct