Terug naar de vacatures

Concerncontroller

Geplaatst: 22-09-2022
Sluitingsdatum: 03-10-2022
Organisatie
Avans Hogeschool
Standplaats
Tilburg 
Functietype
Ondersteunend / Staf, Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO, Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€5.401,60 - €6.579,22) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Je bent eindverantwoordelijk voor de Stafeenheid Beleidsevaluatie & Control en neemt de onafhankelijke positie concerncontroller in voor Avans Hogeschool.

Mooi werk

De Stafeenheid Beleidsevaluatie & Control (BE&C) is de onafhankelijke en deskundige adviseur van het College van Bestuur op het gebied van beleid en sturing, altijd vanuit het Avans belang. De ambitie van BE&C is een sterk samenwerkend, vooruitstrevend, klantgericht team. BE&C ondersteunt het College van Bestuur door integraal concern control en beleidsevaluatie, vanuit een signalerende, regisserende rol. BE&C maakt daarbij optimaal gebruik van managementinformatie en interne en externe relaties. Hierdoor maakt BE&C het mogelijk dat de bedrijfsonderdelen van Avans samen meer zijn dan de som der delen.

De concerncontroller speelt in lijn met het Bestuurs- en Beheersreglement Avans Hogeschool een belangrijke rol in het beoordelen en toetsen van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en functioneert onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De concerncontroller is verantwoordelijk voor het functioneren van de 3e lijn en stuurt de stafafdeling BE&C aan. De concerncontroller heeft een directe lijn met de Raad van Toezicht en kan deze gevraagd en ongevraagd adviseren. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht wordt betrokken bij het opstellen van het auditplan van de externe accountant. De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant c.q. concerncontroller. Zij nemen kennis van diens bevindingen. De concerncontroller dient onafhankelijk zijn/haar functie uit te kunnen voeren en heeft de bevoegdheid informatie op te vragen die hij/zij nodig acht voor het uitvoeren van de functie.

Avans is ingericht volgens het 3-lines-of-defense-model. Daarbij zijn de diensteenheden (2e lijn) verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, -ondersteuning en – monitoring. De bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid (1e lijn). De Stafeenheid Beleidsevaluatie & Control beoordeelt als 3e lijn hoe het samenspel tussen de eerste en tweede lijn functioneert en velt daarover een objectief, onafhankelijk oordeel met aanbevelingen tot verbetering. Zij doet dit door het College van Bestuur te adviseren met betrekking tot doelrealisatie, effectiviteit en efficiëntie van (toekomstig) beleid, compliance, interne beheersing en strategisch risicomanagement. De 3e lijn is primair verantwoordelijk voor de opzet van het kwaliteitssysteem, de P&C cyclus en voor de regie op strategisch risicomanagement.

 • Beleids- en Concerncontrol:

Beleidscontrol richt zich op de uitvoering van beleid, dat wil zeggen zij velt een objectief, onafhankelijk oordeel over de doelrealisatie van individuele bedrijfsonderdelen. Concerncontrol is gericht op de doelrealisatie van de ambitie van Avans hogeschool en de bijsturing hiervan. Dit gebeurt zowel ex ante als ex post.

 • Audit- en Beleidsevaluatie:

Een 3e lijn audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd onderzoek gericht op de kwaliteit van de beheersing binnen een (beleids-)proces of (deel)eenheid en is verbetergericht. Het geeft de directies en het College van Bestuur aanvullende zekerheid over de beheersing van een proces of eenheid. 3e lijn beleidsevaluatie onderzoekt of het (beoogde) beleid het gewenste effect heeft op de doelrealisatie van Avans. Hieronder valt ook de kwaliteit van de governance, risicomanagement en compliance. De derde lijn borgt dat alle beleidsterreinen periodiek geaudit of geëvalueerd worden. Zij legt dit vast in een meerjaren audit- en beleidsevaluatieprogramma. Het programma wordt gebaseerd op inherente risico’s die Avans heeft op de doelrealisatie.

 • Strategisch Risicomanagement:

Jaarlijks wordt op Avans-niveau geëvalueerd welke interne en externe ontwikkelingen plaatsvinden, welke risico’s dit met zich meebrengt voor de doelrealisatie van Avans als geheel en welke maatregelen daardoor genomen moeten worden. Strategisch risicomanagement wordt gedeeltelijk gevoed door het tactisch risicomanagement. De 3e lijn faciliteert dit proces vanuit haar onafhankelijke rol.

Jouw plek als Concerncontroller binnen Avans

De concerncontroller is eindverantwoordelijk voor de Stafeenheid Beleidsevaluatie & Control en neemt de (onafhankelijke) positie concerncontroller in. De concerncontroller staat in verbinding met de gehele Avans-organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder en heeft tevens te maken met diverse formele organen zoals de Algemene Medezeggenschap (werkgroep financiën), de Raad van Toezicht (Auditcommissie) en de instellingsaccountant EY. De concerncontroller sluit aan bij centrale sessies voor directeuren van de Academies en Diensteenheden. Ten slotte neemt de concerncontroller deel aan het wekelijkse stafoverleg van de Hogeschoolsecretaris (Secretaris College van Bestuur) waarin onder andere de stukken voor de vergaderingen van het College centraal staan. De Voorzitter van het College van Bestuur, de heer Philippe Raets, is de hiërarchisch leidinggevende van de concerncontroller. De concerncontroller werkt – gelijk de medewerkers van BE&C – op alle locaties van Avans Hogeschool.

We bieden je

Een omgeving waar je de vrijheid krijgt om dingen te ontdekken en te verbeteren; zo halen we het beste uit je. We faciliteren je in jouw continue ontwikkeling, waarmee jij vervolgens bijdraagt aan onze verdere vakinhoudelijke en technische professionalisering. Verder bieden we je:

 • Een maandsalaris van minimaal € 5.401,- tot maximaal € 6.579,- bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 13 cao hbo).
 • Deze functie betreft een vaste formatieplek. We starten met een aanstelling voor 1 jaar.
 • Een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een 13de maand.
 • Een snelle start: we willen je graag zo snel mogelijk opnemen in ons team!

Jij past bij ons

Je bent een onafhankelijke en verbindende professional. Je bent bedachtzaam en gestructureerd, doch stevig en overtuigend. Je beschikt over een hoogontwikkeld kritisch vermogen. Onafhankelijk in geest en gedrag zonder ‘los te zingen’. Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en kan omgaan met weerstand. Je hebt maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner voor het College van Bestuur, de Audit Commissie van de Raad van Toezicht en de directeuren te zijn. Je bent goed in staat tot samenwerken, netwerken en verbinden. Je bent organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler. Je beschikt over strategisch vermogen. Je bezit een goed ontwikkeld analytisch en conceptueel vermogen. Van nature ben je vertrouwenwekkend. Je bent in staat tot relativeren, bent stressbestendig en ‘past’ bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool. Verder ben je een goede netwerker, heb je lef en durf je fouten te maken. Je bent leergierig en daarnaast heb je:

 • Afgeronde studie op academisch niveau, bij voorkeur bedrijfseconomisch.
 • Actuele en diepgaande werkervaring in een financiële functie binnen een grote professionele (onderwijs)organisatie.
 • Kennis en ervaring met het werken in een complexe bestuurlijke omgeving. Affiniteit met het hoger onderwijs is vereist, ervaring met het hoger onderwijs niet noodzakelijkerwijs.
 • Ervaring met bekostigingssystematiek in het algemeen en onderwijsfinanciering in het bijzonder.
 • Gedegen kennis van planning & control en governance-vraagstukken.
 • Vaardigheid in het analyseren en beoordelen van de beleidsvoornemens van een instelling als Avans Hogeschool als resultaatverantwoordelijke eenheid.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Relevante werkervaring als leidinggevende aan professionals op een coachende en verbindende wijze.

Vernieuwend Avans

Groot, maar kleinschalig. Betrokken. Persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025. Ontdek Avans als werkgever via deze verhalen. 

Draag bij aan onze ambitie

Zie je een mooie rol voor jezelf in het nóg verder professionaliseren van ons onderwijs? Solliciteer dan uiterlijk 3 oktober 2022 via de sollicitatiebutton. Vertel ons in je motivatie waarom jij zin hebt in deze uitdaging. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Lennart Nooij, secretaris College van Bestuur, 088-5258990, le.nooij@avans.nl. Wij doen ons best om je binnen 2 weken na de sluiting van de vacature een update te geven over jouw sollicitatie.

Wij vinden onze kandidaten zelf, dus met acquisitie doen we niets.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct