Terug naar de vacatures

Chief Information Officer (CIO)/ Directeur Informatisering

Geplaatst: 01-11-2019
Sluitingsdatum: 17-11-2019
Organisatie
Hanzehogeschool Groningen
Standplaats
Groningen (Groningen) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

De opdracht
Als CIO en directeur Informatisering geef je samen met de schools, Centres of Expertise, kenniscentra en stafbureaus inhoud en betekenis aan de strategie van de Hanzehogeschool. Je werkt mee aan het verwezenlijken van ons motto Share your Talent. Move the World en de bijbehorende kernwaarden: actieve tolerantie, respect, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Je geeft leiding aan het stafbureau Informatisering, je bent opdrachtgever voor diverse projecten en verantwoordelijk voor het complete aanbod van IT- en Mediatheekdiensten en het projectenportfolio Informatievoorziening. Je bent verantwoordelijk voor een verantwoorde informatiehuishouding, informatiebeveiliging en privacy binnen de Hanzehogeschool. Als CIO volg en analyseer je trends, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn, schat je de impact daarvan op waarde en adviseer je het College van Bestuur over strategische aspecten en consequenties van voorgenomen Informatiseringsbeleid. Je vertaalt strategie en bent ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Je draagt zorg voor een effectieve, stabiele en kostenefficiënte IT omgeving, waarbij je zowel oog hebt voor beheer als voor (de adaptatie van) vernieuwing. Je werkt samen met externe partners en vertegenwoordigt de Hanzehogeschool in diverse overlegorganen (w.o. SURF).Het stafbureau Informatisering
Het stafbureau Informatisering is één van de zes stafbureaus van de HG. Hier zijn ca. 180 medewerkers werkzaam onder leiding van het MT, bestaande uit de directeur en 5 teamleiders. Het stafbureau bestaat uit de volgende teams: Exploitatie, Dienstverlening, Mediatheek en Vernieuwing. We werken in devops/scrumteams en in projectteams aan dienst- en productontwikkeling. We zijn als afdeling voortdurend in ontwikkeling, samen met onze omgeving: zowel binnen de Hanzehogeschool als daarbuiten met ketenpartners en leveranciers.  Naast aanbestedingsprojecten voor onze infrastructuur en voor de (kritische) applicaties voor bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek, voeren we experimenten uit gericht op innovatie. We voeren en ontwikkelen onze dienstverlening volgens de principes van lean en agile met als doelstelling om hoge klantwaarde te realiseren met een stijgende medewerkerstevredenheid en tegen gelijke kosten en blijvend hoge kwaliteit.

Organisatie

De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. We zijn een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities. We lopen voorop in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. Zo ervaren onze 30.000 studenten dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleren we hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met ruim 3.400 medewerkers bij 18 schools, 3 Centres of Expertise (CoE), 3 kenniscentra en 6 stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland. Voor (internationale) professionals op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten zijn we een dynamische werkgever, die ruimte biedt voor ontwikkeling, met aandacht voor een gezonde werk-privébalans. Ondernemend, praktijkgericht en gedreven.

Functie eisen

Profiel Directeur
We zoeken een leider die inspirerend, authentiek en waardengericht is. Iemand die verstand heeft van Informatisering en Digitalisering, ervaring heeft met leiding geven aan een IT-organisatie en die zich weet te verbinden met het onderwijs en onderzoek. Je bent, naast een uitstekend leidinggevende, ook hét boegbeeld van Informatisering, zowel intern als extern. Je bent communicatief sterk, overtuigend en in staat om cohesie en zelforganisatie tussen en binnen teams te faciliteren. Je stuurt met visie, geeft professionele ruimte en je hebt oog voor zowel de mens als processen en systemen. Je bent een ervaren opdrachtgever van complexe projecten en je bent eigenaar van de IT-infrastructuur en -architectuur. Je haalt het optimale uit de medewerkers van het stafbureau. Je bent een strategisch adviseur en gewaardeerd sparringpartner van het CvB op het gebied van informatievoorziening en -technologie, informatiedienstverlening en digitale transformatie.Je bent een teamplayer, je bent in staat om goede relaties op te bouwen met collega’s. Je hebt de kennis en ervaring om resultaten te behalen binnen de complexe bestuurlijke onderwijs- en onderzoeksprocessen van de Hanzehogeschool.  Als directeur ben je lid van het Stafdirecteuren overleg van waaruit integraal advies aan het CvB wordt uitgebracht. Je weet samen te werken vanuit een HG-brede blik op zaken. Bij alle ontwikkelingen heb je continu focus op verbeteren en verbinden.
De kandidaat die wij zoeken:
 • heeft een afgeronde masteropleiding op een relevant vakgebied;
 • heeft ruime ervaring met het aansturen van een ICT organisatie in een veranderende en organisatorisch complexe omgeving, ook gezien de transitie die de stafdienst doormaakt met Agile en de combinatie met procesmatig (ITIL, BISL) werken;
 • is een integer en faciliterend leider;
 • heeft affiniteit met onderwijs en praktijkgericht onderzoek;
 • heeft aantoonbare ervaring en overtuigingskracht als adviseur op strategisch niveau;
 • heeft ervaring met het aansturen op strategisch niveau van implementatie- en adaptatieprocessen;
 • is in staat om de belangen van de business en de ICT (de eigen afdeling) af te wegen en te sturen in het portfolio;
 • heeft kennis van en ervaring met inrichting, besturing en implementatie van grootschalige, langlopende programma’s en projecten en heeft aantoonbare successen in verandermanagement en digitalisering binnen organisaties;
 • is resultaatgericht, ondernemend, daadkrachtig en kan omgaan met weerstand;
 • is zakelijk, besluitvaardig en koersvast;
 • is innovatief maar heeft ook oog voor lopende zaken, heeft ervaring met standaardisering processen en rationalisatie van het applicatielandschap;
 • is gezaghebbend (onafhankelijk van positie), gefundeerd op een visie over de architectuur en ontwikkeling van informatievoorziening en informatietechnologie;
 • is een netwerker, in staat externe netwerken op te bouwen en te benutten;
 • heeft empathisch vermogen en hanteert een opendeur beleid voor een ieder;
 • denkt en handelt vanuit het motto Share your talent. Move the world’.

Positie in de organisatie
Je rapporteert aan de portefeuillehouder van het College van Bestuur (CvB). Met collega-stafdirecteuren ben je verantwoordelijk voor de integrale advisering van het CvB en de Deans betreffende ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de (strategische) beleidsagenda van de HG.

Bijzonderheden

Sluitingsdatum is 17 november 2019De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 29 november 2019. De tweede gespreksronde vindt plaats op vrijdag 6 december 2019.
Status vacature
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een fulltime dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 7.284,- bruto per maand.De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Contact informatie

De werving en selectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer S.Y. Leistra, via het secretariaat van Boer & Croon (Marie Rahajaan, telefoonnummer 020-301 43 07) of via zijn emailadres: s.leistra@boercroon.nl

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct