Terug naar de vacatures

Assistent- Controller

Geplaatst: 20-07-2020
Sluitingsdatum: 17-08-2020
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 0.6 fte 
Salarisschaal
max. 10 (€2.845,48 - €4.307,66) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Jouw meerwaarde
Als assistent-controller bij het domein Business, Finance & Law lever je een bijdrage aan de financieel processen binnen het domein. Je werk samen met de domeincontroller en draagt verantwoording af aan de Manager beleid en bedrijfsvoering. Het domein BFL heeft een afdeling Beleid & Bedrijfsvoering. De assistent-controller maakt deel uit van deze afdeling naast de Onderwijskundige staf- en beleidsadviseurs op het gebied van HRM, Onderwijslogistiek en Kwaliteitszorg. Onder de afdeling B&B vallen ook het Functioneel Beheer inzake toetsing en de ambtelijk secretarissen. Jouw kerntaken en meerwaarde zijn met name:

 Bewaken en informeren over de formatieve ruimte per organisatieonderdeel. Controleren en accorderen van aanstellingen nieuwe medewerkers en

 Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten

 Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures

 Initiatief nemen tot afstemming en samenwerking met andere eenheden binnen het domein en de stafafdeling waarvoor men werkt evenals met de andere stafafdelingen

 Mede-beoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden

 Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost

 Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en -planning en beheer externe subsidies

 Verslag uitbrengen van de voortgang van projectuitvoering en evalueren van de eindresultaten na afgesproken periode(s) en verantwoording externe subsidies

 Zorg dragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen

Je werkt nauw samen met de afdeling HRM en ben mede verantwoordelijk voor het Human Capital.

Inhoud functie
Als domeincontroller ben je business partner voor de managers Onderwijs en Onderzoek. De managers O&O zijn verantwoordelijk voor een CROHO/ opleidingscluster. Ook adviseer je de locatie Rotterdam op formatievraagstukken en externe budgetten. Je bent een medewerker van de staf en maakt onderdeel uit van het team bedrijfsvoering en je zult vanuit je eigen rol/ functie een bijdrage leveren aan het behalen van het teamresultaat en daartoe samenwerking met collega's

Jouw rol
Adviseren van de leiding van één of meer domeinen, en/of stafafdeling(en) met betrekking tot het middellangetermijnbeleid van die domeinen of stafafdelingen. Controlling van de financieel-economische processen van de domein of stafafdeling.
  • Beoordelen van en adviseren over de haalbaarheid van ingediende beleidsplannen, investeringsvoorstellen, kostprijsberekeningen en begrotingsvoorstellen

  •  Verrichten van analyses en opstellen van prognoses en (meerjaren)ramingen

  •  Begeleiden en toetsen (procedureel, procesmatig) van de totstandkoming van het begrotingsproces

  •  Bewaken van de begrotingsrealisatie, signaleren van (dreigende) overschrijdingen en adviseren over gewenste aanpassingen van de begroting, mogelijkheden tot correctie en compensatie

  •  Verzorgen van rapportages aan budgethouders, management en (financieel-) administratief eindverantwoordelijkenWie ben jij
Je hebt een opleiding behaald tot controller. Je bent flexibel en denkt in mogelijkheden

Wat bieden wij
Een fijne werkplek op onze prachtige locatie Rotterdam. Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een fijne plek in het team Beleid en bedrijfsvoering.

Jouw werkomgeving
Organisatieomschrijving:

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.

Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Contactgegevens
Ingrid Moes

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct