Terug naar de vacatures

Academiemanager Onderzoek en Onderwijs AEA

Geplaatst: 09-02-2024
Sluitingsdatum: 28-03-2024
Organisatie
HAN University of Applied Sciences
Standplaats
Arnhem 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€5.745,15 - €6.997,66) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

In verband met het vertrek van de huidige academiemanager is de Academie Engineering en Automotive van de HAN op zoek naar een daadkrachtige, verbindende en ondernemende Academiemanager.

De functie
Je bent lid van het managementteam van de academie dat momenteel bestaat uit drie academiemanagers, de leading lector, de academiesecretaris en de academiedirecteur. Het managementteam wil een betrokken, energiek en hecht team zijn dat zich ontwikkelt naar een geïntegreerd geheel.

Als academiemanager geef je inhoudelijk leiding aan de onderzoeksteams waar de lectoren leiding aangeven binnen de academie. Teams bestaande uit professionals die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het onderzoek en de verbinding met het onderwijs en de praktijk onder de verantwoordelijkheid van de (associate)lector.
Je draagt actief bij aan de beleidsontwikkeling van de academie en beheert een aantal academiebrede portefeuilles; samen met de overige leden van het managementteam wordt de onderlinge verdeling afgestemd.

Je stimuleert de verbinding van werken met en tussen studenten, docenten, lectoren, onderzoekers en de contacten met het bedrijfsleven. Je ondersteunt het werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld en verankert de ontwikkelingen uit het werkveld inhoudelijk naar modern onderwijs, passend bij een modern beroepsbeeld.

Je geeft leiding op basis van de principes van kwaliteitscultuur en (continu) leren en ontwikkelen. Kwaliteit van onderwijs en onderzoek, organisatie, cultuur en de doelmatigheid van besteding van middelen zijn hierbij kernbegrippen. Verandermanagement is een wezenlijk onderdeel van je functie.

Nauw afgestemd op de in- en externe dynamiek geef je begeleiding en sturing aan de organisatieontwikkeling binnen de academie en draag je zorg voor veranderprocessen op academie-, team- en medewerkersniveau.

Als academiemanager heb je scherp oog voor ‘deel en geheel’ en stuur je op verbinding en samenwerking tussen teams, de onderwijseenheden binnen de academie en binnen de HAN als geheel. Als leidinggevende bevorder je een cultuur die ontwikkelingsgericht is met een nieuwsgierige, ondernemende, onderzoekende en open houding. Je stijl van leidinggeven sluit aan bij het werken met professionals en is gebaseerd op het vertrouwen in professionaliteit en eigenaarschap. De verantwoordelijkheden en verantwoording leg je laag, passend bij de recent ingezette ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams binnen de academie. Je creëert een veilige bedding, geeft ruimte en stuurt bij waar nodig: zakelijk waar het moet, empathisch waar het kan, maar altijd in verbinding. Je rapporteert rechtstreeks aan de academiedirecteur.

Functie-eisen
 • een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in het technisch domein of affiniteit met het technisch domein;
 • je hebt aantoonbare ervaring in het (toegepast) onderzoek in een technische context;
 • ruime managementervaring, bij voorkeur in een instelling voor hoger onderwijs en bewezen veranderkundige kwaliteiten;
 • bekend met/affiniteit met de ontwikkelingen in het werkveld waarvoor de academie studenten opleidt;
 • je hebt een visie op onderwijs en onderzoek binnen hoger beroepsonderwijs en bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen;
 • je hebt affiniteit met blended onderwijs en bent op de hoogte van ontwikkelingen in het technisch domein en van wat er zowel binnen als buiten de academie speelt;
 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen en bedrijfsvoeringprocessen binnen het hoger onderwijs;
 • een doelgerichte en ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten.

Persoonlijkheidsprofiel
Je bent een verbinder en netwerker, verankerd in de praktijk. Je bent een teamspeler en weet onderzoek op de agenda te zetten en te houden. Je denkt mee, adviseert en besluit over onderzoeks- en subsidievoorstellen. Je kunt soepel omgaan met de diverse stakeholders en weet verbindingen tot stand te brengen tussen onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Ook ben je in staat om stevig positie te kiezen en keuzes te maken in een complexe omgeving die in transitie is. Je houdt de regie op de onderzoeksagenda van het lectoraat en associate lectoraten binnen de academie.

Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het domein en de verbinding tussen de driehoek praktijk, onderwijs en onderzoek. Je bent hierin enthousiasmerend en inspirerend naar studenten, docenten en professionals. Je bent in staat een managementrol te vervullen in het managementteam van de academie met een focus op onderzoek.

Je houdt rekening met de (informele) structuur en doelen van een organisatie, je herkent je eigen invloed hierop, denkt actief mee en wilt verantwoordelijk zijn voor eigen beslissingen.

Als academiemanager Onderwijs en Onderzoek ben je een actief en innovatief persoon met een coachende, inspirerende en verbindende leiderschapsstijl. Je hebt aandacht voor de eigen organisatie en de blik naar buiten; je opereert intern sensitief en extern omgevingsbewust en strategisch. Je bent ondernemend, onderzoekend en resultaatgericht. Je kunt bruggen bouwen en bent in staat mensen met elkaar te laten samenwerken en mee te nemen bij het starten van nieuwe initiatieven. Vanuit jouw kennis van de sector en visie op de ontwikkelingen ben je een goede sparringpartner voor in- en externe partners. Een echte teamspeler met de focus op collegiale samenwerking, zowel binnen als buiten de academie. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden, open en transparant en in staat tot mens- en resultaatgerichte sturing. Positief communiceren en een duidelijk pad uitstippelen voor de teams waar je verantwoordelijk voor bent. Vanuit je voorbeeldfunctie laat je zien reflectief te zijn en fouten toe te kunnen geven.

Competenties
 • Organisatiesensitiviteit
  Je bent alert op en hebt inzicht in (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten de organisatie en kan daar adequaat op inspelen.
 • Samenwerken
  Je draagt actief bij aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe bevorder je de onderlinge communicatie.
 • Situationeel leiderschap
  Je bent in staat om individuen en groepen zodanig te motiveren, te stimuleren en te waarderen dat zij zich altijd enthousiast en optimaal inzetten voor het werk en de organisatie.
 • Ontwikkelingsgericht
  Je bent bewust gericht op leren en ontwikkeling van anderen en jezelf. Ook sta je open voor informatie en feedback, reflecteert daarop en trekt daar lering uit.
 • Netwerken
  Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en wendt die aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen, en om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te verhogen/verstevigen.
 • Impact
  Je maakt indruk op anderen en weet deze indruk te handhaven en te benutten. Je inspireert teamleden en je straalt geloof in de toekomst en in de deskundigheid van de teamleden uit. Je krijgt anderen geïnteresseerd voor je ideeën en het werkend krijgen van nieuwe initiatieven. Ook ben je in staat om met je manier van optreden invloed uit te oefenen op beslissingen.
 • Innoverend vermogen
  Je ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van producten, diensten en markten.
 • Resultaatgerichtheid
  Je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
 • Ondernemerschap/initiatief
  Je bent in staat kansen te creëren en/of problemen te signaleren en ernaar te handelen zonder af te wachten. Je ziet en analyseert kansen en ontwikkelingen in het werkveld die van invloed (kunnen) zijn op het onderwijs en onderzoek. Je ontwikkelt plannen en neemt beheersbare risico’s om hierop in te spelen. Je bent actief in het netwerken en lobbyen bij de juiste personen.

Arbeidsvoorwaarden
Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische en informele onderwijs-onderzoeksomgeving. De HAN is gestart met een intensieve leiderschapsontwikkeling. Daar ga je in participeren. Deskundigheidsbevordering is vanzelfsprekend en de HAN heeft hier ruime mogelijkheden voor beschikbaar. De standplaats is Arnhem, maar het kan ook zijn dat er vanuit andere locaties werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De HAN biedt mogelijkheden tot hybride werken en ondersteunt dit met thuiswerkfaciliteiten.

Aanstelling in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast contract en in de functie van academiemanager niveau 1 voor 0,8-1,0 fte. Afhankelijk van je ervaring bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 5.745 en maximaal € 6.997 (cao-hbo schaal 13) bij een fulltime aanstelling met 8% vakantietoeslag en een 13de maand (8,3%). Daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en betaald ouderschapsverlof.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Arieke Vermeulen. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 maart 2024.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : nader te bepalen
Online assessment deadline : nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen

Een online assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Van een aanvullend assessmentcenter kan gebruik gemaakt worden.
In de laatste fase is een pre-employment-screening aan de orde.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.han.nl, www.han.nl/aea en www.han.nl/koersbeeld.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

NB omdat de werving- en selectieprocedure in handen is van Wesselo, verzoeken wij u om niet via onderstaande sollicitatiebutton te solliciteren, maar via de website van Wesselo; zie de informatie hierboven.

Contactgegevens
Wesselo
Arieke Vermeulen, senior consultant
Yara Weening, projectassistent
T 030 275 84 48
E y.weening@wesselopublicvalue.nl

Informatie over Academie Engineering en Automotive
De Academie Engineering en Automotive (AEA) biedt met ongeveer 250 collega’s aan ruim 2.600 studenten een vol- of deeltijdstudie op het gebied van engineering en automotive.

Actueel hbo-onderwijs op het terrein van bijvoorbeeld elektronische systemen, hernieuwbare energie (waterstof, wind, zonne-energie) op verschillende niveaus, van associate degree tot en met een masteropleiding in zowel voltijd als deeltijd. Bijna alle opleidingen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen.

Ook voeren ze praktijkgericht onderzoek uit op de genoemde onderwerpen. Dat doen ze met verschillende onderzoeksgroepen. AEA heeft drie lectoraten waar toonaangevend toegepast onderzoek wordt gedaan:
 • Automotive Research waar onder leiding van twee lectoren onderzoek wordt gedaan naar de breedte van de Automotive-sector. Duurzame brandstoffen, intelligente mobiliteit, autonoom rijden, etc. ;
 • Balanced Energy Systems waar onder leiding van twee lectoren en twee associate lectoren wordt gewerkt aan energievraagstukken als Decentrale Stationaire Waterstof, Smart grids, netcongestie, etc. ;
 • Lean & World Class Performance waar onder leiding van twee lectoren wordt gewerkt aan het optimaliseren van (Bedrijfs)processen, digital twinning, Smart Industry en Robotica met behulp van Lean.

En twee expertisecentra:
 • ACE mobility, hét landelijke strategische netwerk dat wordt gedragen door de Automotive hogescholen Fontys en HAN, de branchevereniging RAI en een aantal relevante bedrijven uit de Automotive en mobiliteitssector;
 • SEECE is het Centre of Expertise voor publiek private samenwerking (ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid) op het gebied van de transitie naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem. SEECE richt zich op de voor deze energietransitie noodzakelijke transities in leren & ontwikkelen, technologie en maatschappelijke samenwerking. Daarmee vormt SEECE een van de pijlers van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment van de HAN.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct