Terug naar de vacatures

Academiedirecteur Financieel Economisch Management

Geplaatst: 29-07-2020
Sluitingsdatum: 02-09-2020
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem en Nijmegen 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 14 (€5.345,12 - €6.813,59) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Academiedirecteur Financieel Economisch Management

Het College van Bestuur van HAN_University of Applied Sciences is op zoek naar een ondernemende, innovatieve en veranderkundige Academiedirecteur Financieel Economisch Management.

De nieuwe academiedirecteur is een zichtbare verpersoonlijking van de HAN-koers, zoals beschreven in het instellingsplan. Als academiedirecteur ben je, binnen de gestelde HAN-kaders, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een 'krachtige' driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld binnen het domein van de academie, je hebt hierin een stimulerende en aanjagende functie, met veel vrijheid en autonomie. Je hebt een heldere en krachtige visie op dat wat binnen het specifieke domein van de academie in de komende jaren nodig is.

Daarbij kijk je over de grenzen van de eigen academie heen en ben je in staat om actief bij te dragen aan de strategie op HAN-niveau. Als academiedirecteur ben je nieuwsgierig, ondernemend, herken je kansen, wil deze benutten en heb je een open houding. Je bent daarmee tevens een ambassadeur van de HAN.

Je geeft leiding op een wijze die congruent is met de principes van kwaliteitscultuur, onder meer door een sfeer te creëren van collegiale inspiratie, samenwerking en vertrouwen. Je tilt met je deskundigheid en betrokkenheid de academie naar een hoger plan, begeleidt je team verder in zijn professionalisering en durft collega's aan te spreken -op een positief opbouwende manier- als het minder goed gaat.

Taken en verantwoordelijkheden

Als academiedirecteur heb je een sleutelpositie op twee niveaus. Allereerst draag je een ongedeelde verantwoordelijkheid voor de gehele academie en vertaal je de HAN-strategie naar beleid en activiteiten die, zowel procesmatig als inhoudelijk, structuur en richting geven binnen de academie. Binnen de missie, visie en strategie van de HAN en het door het College van Bestuur verstrekte mandaat ben je verantwoordelijk voor de driehoek: onderwijs, onderzoek en werkveld binnen de academie. Daarnaast ben je medeverantwoordelijkheid voor de HAN als geheel en ben je als academiedirecteur betrokken bij hogeschool brede beleidsvorming.

Je bent de spil als het gaat om (gedragen) beleidsontwikkeling van de academie en de uitvoering ervan. Je geeft leiding aan academiemanagers en/of medewerkers op basis van het principe van kwaliteitscultuur, en (continu) leren en ontwikkelen. Kwaliteit van onderwijs en onderzoeksresultaten, organisatie, cultuur en de doelmatigheid van besteding van middelen zijn hierbij kernbegrippen.

Als academiedirecteur ben je in de organisatie gepositioneerd tussen het College van Bestuur en de academiemanagers in de academie. Je bent lid van het HAN-beraad, dat adviserend is voor de besluitvorming door het College van Bestuur en van het eigen academiemanagementteam. Je rapporteert aan het College van Bestuur. Je voert het overleg met de medezeggenschap op academieniveau en ziet toe op functioneren van opleidings- en examencommissie(s).

In de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en werkveld vertegenwoordig je de academie zowel intern als extern en ben je bovenal een sterk verbindende kracht. Daarnaast stimuleer je samenwerking, zowel binnen de academie als tussen academies.

Verandermanagement is een wezenlijk onderdeel van je functie. Nauw afgestemd op de in- en externe dynamiek geef je sturing aan de organisatieontwikkeling en draag je zorg voor veranderprocessen op academie-, team- en medewerkersniveau.

Functie-eisen

Voor de functie gelden de volgende functie-eisen:

 • voor de functie van directeur relevante werkervaring in het domein van de academie;
 • ruime ervaring in een lijnverantwoordelijke positie, bij voorkeur in een context met hoogopgeleide professionals;
 • bewezen veranderkundige kwaliteiten;
 • zakelijk inzicht en een ondernemende instelling;
 • strategische visie en bestuurlijke sensitiviteit;
 • een afgeronde academische opleiding dan wel aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.
Je standplaats is Arnhem. Gezien de aard van de functie kan het zijn dat je ondanks de keuze van standplaats zowel in Arnhem als Nijmegen werkzaam moet zijn.

Persoonlijkheidsprofiel

Vanuit de ambities van de HAN komen voor de nieuwe directiefuncties een aantal belangrijke leiderschapsaspecten naar voren die de basis vormen voor de gevraagde competenties:

 • stimuleren en ondersteunen van het werken en kansen benutten in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Dit veronderstelt enerzijds een e xterne oriëntatie, anderzijds het 'van buiten naar binnen vertalen';
 • handelen vanuit herkenbaar eigenaarschap van de HAN-ambities, zowel binnen het eigen organisatieonderdeel als HAN-breed;
 • sturen op samenwerking tussen en binnen de organisatieonderdelen, scherp oog voor 'deel en geheel'. Sturen op verbinding en samenwerking, zodat de verschillende onderdelen en niveaus binnen de organisatie optimaal kunnen bijdragen aan maximaal resultaat voor de HAN als geheel;
 • een leiderschapsstijl die past bij de besturingsfilosofie, waarbij sturing gebaseerd is op het onderlinge vertrouwen in professionaliteit en waarbij verantwoordelijkheden en verantwoording afleggen laag in de organisatie liggen. Een stijl van leidinggeven die de gewenste cultuur scherpt en ontwikkelt. Deze is primair ontwikkelingsgericht en stimuleert een nieuwsgierige, ondernemende, onderzoekende en open houding.

Competenties

Ondernemerschap/initiatief
Je bent in staat om kansen te creëren en/of problemen te signaleren en ernaar te handelen zonder af te wachten. Je ziet en analyseert kansen en ontwikkelingen in het werkveld die van invloed (kunnen) zijn op het onderwijs en onderzoek. Je ontwikkelt plannen en neemt beheersbare risico's om hierop in te spelen. Je bent actief in het netwerken en lobbyen bij de juiste personen.

Visie ontwikkelen en uitdragen
Je kunt de dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van afstand bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. Je kunt de richting waarin de organisatie zal ontwikkelen en de doelen die worden nagestreefd op een aansprekende wijze overbrengen en er draagvlak voor creëren. Je draagt daarbij altijd de missie, ambities en doelen van de HAN en de academie uit als het gaat om inhoud, cultuur en structuur.

Conceptueel vermogen
Je denkt in concepten en modellen en kan deze toepassen en ontwikkelen. Je ziet verbanden en formuleert op basis van complexe informatie heldere denkkaders, ideeën, concepten of modellen.

Situationeel leiderschap
Je bent in staat om individuen en groepen zodanig te motiveren, te stimuleren en te waarderen dat zij zich altijd enthousiast en optimaal inzetten voor het werk en de organisatie. Je kunt hierbij aansluiting vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers. Je bent in staat om je stijl van leidinggeven af te stemmen op de medewerker en de context. Je laveert op natuurlijke wijze tussen de verschillende leiderschapsstijlen en bent je bewust van het effect van de verschillende stijlen op anderen.

Organisatiesensitiviteit
Je bent alert op en hebt inzicht in (in-)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten de organisatie. Je kunt daar adequaat op inspelen. Ook toon je inzicht in bestuurlijke verhoudingen en voorzie je politieke afbreukrisico's. Je zet je in om samenwerking en synergie binnen de organisatie te bevorderen. Je maakt gebruik van meerdere beïnvloedingstactieken en wisselt verschillende gedragsstijlen af om anderen te beïnvloeden.

Impact
Je maakt indruk op anderen en weet deze indruk te handhaven en te benutten. Je inspireert teamleden en je straalt geloof in de toekomst en in de deskundigheid van de teamleden uit. Je krijgt anderen geïnteresseerd voor je ideeën en het werkend krijgen van nieuwe initiatieven. Ook ben je in staat om met je manier van optreden invloed uit te oefenen op beslissingen.

Samenwerken
Je draagt actief bij aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe bevorder je de onderlinge communicatie. Je hebt oog voor het geheel van de HAN en de delen, je kunt hiertussen schakelen en acteren. Je neemt vanzelf taken en rollen voor het geheel op je en bent in staat te bewegen tussen teamspeler en leider zijn.

Ontwikkelingsgericht
Je bent bewust gericht op leren en ontwikkeling van anderen en jezelf. Ook sta je open voor informatie en feedback en trekt daar lering uit. Je richt de organisatie in, zodat leren en ontwikkelen plaats kan vinden.

Arbeidsvoorwaarden

 • je wordt aangesteld in de functie van academiedirecteur voor een volledige arbeidsomvang (1,0 fte);
 • een aanstelling in de functie van Academiedirecteur niveau 2, in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.
 • afhankelijk van je ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 6.813,59 (cao-hbo schaal 14) bij een fulltime aanstelling;
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en betaald ouderschapsverlof.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de personen van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner en leading consultant en mevrouw drs. A. (Arieke) Vermeulen, consultant. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning

Wij ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk.

Voordracht van kandidaten: begin september
Eerste ronde selectiegesprekken: begin/medio september
Tweede ronde selectiegesprekken: medio september

Een online vragenlijst, een assessment en pre-employment screening maken deel uit van de procedure.

Solliciteren

Als je belangstelling hebt voor deze functie, ontvangt Wesselo & Partners graag, uiterlijk woensdag 2 september 2020, je motivatiebrief en CV via hun website www.wesselopartners.nl. Voor deze vacature geldt dat je niet via de sollicitatiebutton van de HAN op deze website reageert, maar rechtstreeks naar Wesselo & Partners.

De organisatie

HAN University of Applied Sciences (HAN) is een veelzijdige, brede hogeschool die met ruim 35.000 studenten en 3.700 medewerkers behoort tot de grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf de campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen zij 83 bachelor-, Associate degree- en masteropleidingen in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet. Daarnaast richten zij zich met advies, nascholing, ruim 300 cursussen, trainingen, en (post-hbo-)opleidingen op werkenden in bedrijven, instellingen en organisaties. De HAN beschikt over 50 lectoraten en 7 centres of expertise, waarin zij met hun partners werken aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en -valorisatie.

De HAN heeft de afgelopen jaren zeer goede onderwijs- en onderzoeksvisitaties gerealiseerd, overwegend stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving. Samen met de studenten en het werkveld hebben ze de ambitie om uit te blinken in de onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk: 'werken in de driehoek'. Ze willen ook uitblinken in de wijze waarop ze dit doen, namelijk vanuit het principe van 'kwaliteitscultuur'. Ook hierin heeft de HAN de afgelopen jaren grote stappen gezet, zoals blijkt uit het lovende panelrapport in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (juli 2019).

Om deze ambitie verder te realiseren gaan zij werken in een organisatiestructuur met 14 academies, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld rond een bepaald domein samenkomen. Resultaatverantwoordelijke teams gaan het hart van deze academies vormen. De ondersteuning geven we vorm in drie dimensies: directe ondersteuning (m.n. van onderwijs en onderzoek) binnen de academies, een centrale staf en HAN-generieke services.

Academie Financieel Economisch Management

De Academie Financieel Economisch Management is één van de 14 academies binnen de HAN. Bijna 2.000 studenten volgen bij de academie een vol-, deeltijd- of duale studie op het gebied van financieel economisch management. Studies op zowel bachelor-, associate als masterniveau (betreft de opleidingen gericht op Accountancy, Bedrijfseconomie en Finance, Tax en Advice en de master Circulaire Economie). Ook verzorgt de academie meerdere minoren en commerciële activiteiten. Daarnaast zijn er 3 (associate) lectoraten (Financial Control, Financial Ethics en Sustainable Finance & Tax) en een expertisecentrum Meervoudige Waardecreatie. In de academie is ca. 110 fte werkzaam.

De academie verbindt de beroepspraktijk en het onderwijs rondom multidisciplinair praktijkgericht onderzoek, gericht op maatschappelijke en financieel economische vraagstukken die gaan over procesinnovatie en sturingssystemen gericht op toekomstbestendigheid waarbij economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn ten behoeve van het maatschappelijk nut.

De academie zal de komende jaren specifiek aandacht besteden aan het (door)ontwikkelen en inzetten van de kennis over meervoudig waardedenken ten behoeve van relevant praktijkgericht onderzoek in publiek/private samenwerkingen, binnen de HAN en de HAN-brede bedrijfsvoering.

Naast het uitbouwen en extern profileren van de expertise op het gebied van meervoudige waardecreatie, het inhoudelijk actualiseren van de curricula met focus op digitalisering en nieuwe economische modellen en theorieën en de doorontwikkeling van de nieuwe succesvolle master circulaire economie, vraagt in het kader van de academievorming ook de reeds ingezette transitie naar het werken in resultaatverantwoordelijke teams de komende jaren specifieke aandacht.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct