Tina Hoogstraaten
Tina Hoogstraaten
Teamleider opleiding Media Entertainment Management
Werkzaam bij Hogeschool Inholland

‘Verbindend leiderschap past goed bij mij’

Leidinggeven zit in haar bloed. ‘Ik zit graag aan de knoppen, maar dan wel op een verbindende manier.’ Na haar hbo-opleiding Jeugdwelzijnswerk werkte ze eerst vijftien jaar in de Jeugdzorg. Van pedagogisch medewerker groeide ze door tot managementfuncties. In 2007 stapte ze over naar het hbo en ging ze binnen Inholland – ook als manager – aan de slag.

Belletje

‘Vijftien jaar werkte ik met kinderen en pubers met ernstige gedragsproblemen en ontwrichte gezinnen. Een zware baan, maar ik vond het echt leuk. Geef mij maar een beetje hectiek. Van meewerkend voorvrouw werd ik afdelingscoördinator. Toch merkte ik op een gegeven moment dat ik wat vergroeid was met die wereld. Je hebt veel te maken met agressie en geweld. Toen ik zelf moeder werd, wilde ik een stapje terug doen. Ik werd ouderbegeleider van ouders wiens kind in een Medisch Kleuterdagverblijf was geplaatst. Dat bleek toch echt te saai voor mij… Gelukkig kwam er toen een belletje van iemand van Inholland, die ik nog kende uit mijn tijd bij de Jeugdzorg.’

Orde scheppen

Bij het cluster Social Work in Rotterdam was behoefte aan mensen die het actuele werkveld kenden. Ze ging op gesprek voor de functie van docent. ‘Maar gezien mijn ervaring zei de interimmanager: je kunt beter mijn plek innemen!’ Zo startte ze als Onderwijsmanager. ‘Ik wist niks van het onderwijs. De termen vlogen me om de oren. Accreditatie, BSA… Ik ben gewoon begonnen. Ben in klassen gaan kijken, leerde het curriculum kennen. Ik gaf leiding aan een team waar op dat moment veel chaos heerste. Er was veel wisseling geweest in het management. Gelukkig kan ik goed orde scheppen. Geholpen door mijn agogische achtergrond, ervaring met complexe situaties en relativeringsvermogen. En: ik betrek mijn medewerkers graag bij alles. We doen het samen.’

Cum laude

Van 2007 tot 2014 bouwde ze het team met succes verder uit. Daarna werd ze gevraagd om voor anderhalf jaar Transitiemanager te zijn op de vestiging in Amsterdam. De Social Work-opleiding moest worden klaargestoomd voor een nieuwe structuur. Een pittige periode, want ze had inmiddels twee jonge kinderen én volgde een Masterstudie Strategisch Management in de non-profit sector (bekostigd door de hogeschool). Die ze cum laude afrondde. ‘Ik wilde heel graag doorstuderen en ben de hogeschool dankbaar dat ze mij die ruimte hebben gegeven.’ Najaar 2015 werd ze benaderd voor haar huidige functie. Bij een commerciële opleiding en een nieuw vakgebied… In eerste instantie had ze haar twijfels. ‘Maar het is ook goed om uit je comfortzone te treden.’

Leider of manager?

Ze stuurt nu 27 medewerkers aan en staat als teamleider dicht op de werkvloer. ‘Ik werk met hele leuke mensen die trots zijn op hun vak. Onze studenten zijn lekker ondernemend. Stuk voor stuk ‘regelneven’ die wij voorbereiden op een managementfunctie in de entertainmentindustrie. Het creatieve domein past wel bij me! Sowieso vind ik het hbo een ongelofelijk leuke wereld. Tegelijk merk ik dat ik meer een leider ben dan een manager. Coachen, motiveren, beslissen – daar word ik gelukkig van. Van de zaken op operationeel niveau minder. Gelukkig kun je jezelf binnen het hbo altijd blijven prikkelen en ontplooien. Ik werk sowieso graag binnen het publieke domein. Dat vraagt echt ander leiderschap dan het bedrijfsleven. Dienend en verbindend leiderschap. En precies dat past goed bij mij.’