Eric Besselink
Eric Besselink
Projectleider Onderzoek
Werkzaam bij Iselinge Hogeschool

Van de operationele stand naar meer evenwicht in taken

Hij studeerde zelf af aan wat toen de Pedagogische Academie heette (nu pabo). Hij werkte een aantal jaren in het basisonderwijs; eerst als leerkracht, daarna als directeur. In 1997 startte hij op Iselinge Hogeschool als taaldocent. De cirkel was rond; hij was terug op de pabo. Om via diverse functies door te groeien naar zijn huidige, als eindverantwoordelijke voor het onderzoek. Met een brede blik én een eigen niche: het schrijfonderwijs, waarover hij boeken schreef en regelmatig publiceert.

Nieuwe stap

‘Naast mijn werkzaamheden in het basisonderwijs heb ik Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd. Door stagiairs die op onze school kwamen meedraaien, had ik regelmatig contact met pabo-studenten én hun docenten. Een van deze docenten vroeg mij als taaldocent op Iselinge Hogeschool. Ik was op dat moment zeven jaar schooldirecteur en het was een mooi moment voor een nieuwe stap. Zo’n zes jaar lang ben ik, naast vakdocent, vakgroepvoorzitter van de sectie Taal geweest. In die tijd heb ik ook een universitaire master Onderwijskunde gedaan – en ontdekte ik het onderzoek.’

Focus op onderzoek

Samen met de Open Universiteit ontwikkelde hij de academische pabo, een schakelprogramma dat naast een pabo-diploma ook toegang geeft tot de master Onderwijskunde van de OU. Binnen Iselinge werd hij verantwoordelijk voor het complete curriculum. Om na en aantal jaar echt door te groeien naar het onderzoek. Met onder meer de Open Universiteit, de UvA en Universiteit Utrecht doet hij onderzoek om het schrijfonderwijs aan basisschoolleerlingen te verbeteren. Maar zijn blik is breder: ‘Samen met vier collega’s, twee vanuit Iselinge en twee vanuit de Open Universiteit, vorm ik het Onderzoeksbureau (waarvan ik voorzitter ben). We regisseren alle onderzoeken binnen de hogeschool. Enerzijds die van de academische werkplaatsen; ontwerpgerichte onderzoeken naar actuele thema’s die basisscholen uit de regio aandragen. Zoals: pedagogisch-sensitief omgaan met hoogbegaafde kinderen, of het bevorderen van zelfsturing bij basisschoolleerlingen. Daarnaast doen we onderzoek met andere pabo’s samen. Iselinge richt zich daarbij op toekomstgericht onderwijs. Ik maak ook deel uit van het team Curriculumontwikkeling. De opbrengsten van alle onderzoeken hebben namelijk weer impact op ons eigen curriculum.’

Tijdsverdeling

Hoe zien zijn werkweken er gemiddeld uit? ‘Een kwart van mijn tijd ben ik toch wel aan het overleggen. Met het MT, het Onderzoeksbureau, de curriculumgroep. Daarnaast ben ik aan de slag voor de verschillende onderzoeksgroepen, waarvoor ik ook regelmatig op pad ben. Zo’n anderhalve dag per week hoop ik over te houden om de wetenschappelijke literatuur bij te houden en boeken en artikelen te schrijven. Komt één post in het gedrang? Dan reserveer ik op creatieve wijze extra tijd daarvoor. Incidenteel sta ik nog voor de klas. Ik verzorg zo’n twaalf lessen per jaar, zoals een keuzemodule over schrijfonderwijs. Het is goed om de studenten te blijven zien; daar doen we het immers voor.’

Drie grote voordelen

Hij ziet drie grote voordelen aan werken binnen het hbo. ‘Ik kan uit eigen ervaring de vergelijking trekken tussen het primair onderwijs en het hbo. In het eerste geval sta je cóntinu in de operationele stand. Binnen het hbo is er meer evenwicht: lesgeven, onderzoek doen, gesprekken voeren, reflecteren… Je wordt op veel meer competenties aangesproken. Ook waardeer ik de volwassenheid waarmee je je beroep kunt invullen. Met je leidinggevende maak je resultaatafspraken, die je vervolgens redelijk zelfstandig invult. Er zijn geen strikte kantoortijden; je hebt veel mogelijkheden om te schuiven met taken en zo piekbelastingen te voorkomen. En tot slot: heb je interesse in een bepaald thema? Dan heb je binnen het hbo veel ruimte om te pionieren. Je moet er je eigen feestje van maken, zeg ik altijd. Dat kan hier ook.’