Samira Louali
Samira Louali
Docent-onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie
Werkzaam bij Zuyd Hogeschool

‘Het hbo biedt veel kansen en die heb ik met plezier gegrepen’

Haar hart ligt bij Social Work: ze studeerde het, gaf er vervolgens zelf les in en doet nu onderzoek op dit vlak. Ze behaalde haar Bachelor bij Zuyd Hogeschool, deed een Master in Comparative European Social Studies aan de London Metropolitan University en greep vervolgens de kansen die op haar pad kwamen. In 2014 startte ze haar loopbaan op de hogeschool als docent Social Work. Een half jaar later kwam er een vacature vrij voor onderzoeker. Ze combineert nu beide functies als docent-onderzoeker.

Focus op onderzoek

 Op het moment van spreken ligt haar focus volledig op onderzoek doen. ‘Ik ben drie volle dagen per week bezig voor het lectoraat Sociale Integratie. Dit lectoraat houdt zich bezig met een diversiteit aan sociale vraagstukken. Denk aan WMO-vraagstukken, thema’s als jeugdbeleid, participatie, krimp en sociale problematieken. In 2015 verrichte ik onderzoek op het gebied van de WMO. Dit jaar zit ik in een onderzoeksteam dat zich in samenwerking met de Open Universiteit Heerlen richt op gebiedstransformatie en krimp: hoe kun je via burgerinitiatieven zowel de fysieke als sociale infrastructuur in een specifiek gebied verbeteren?’

Verbindingen leggen

Een gemiddelde werkdag ziet er heel divers uit. Het accent ligt op onderzoek, maar het onderwijs en de praktijk hebben ook haar aandacht. Onder meer dankzij de community of practice waarin ze deelneemt. ‘Ik zit in de WMO-community, een samenwerkingsverband van docenten, onderzoekers en vertegenwoordigers uit het werkveld. Samen overleggen we over onderzoeksthema’s, curriculumontwikkeling en concrete behoeftes uit de beroepspraktijk. Continu die verbinding leggen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk – daar ligt wel mijn passie en in mijn ogen ook de toegevoegde waarde van het hbo.’

Zee van expertise

Ze is dankbaar voor de kansen die Zuyd haar heeft geboden om zich te ontwikkelen, zowel als docent als in een onderzoekersrol. Juist die combinatie vindt ze heel waardevol. ‘Tijdens het lesgeven heb je ook je onderzoekersbril op en andersom. Dat houdt je scherp. Op dit moment doe ik veel onderzoek, wie weet ligt het accent straks ook weer op lesgeven. Dat vind ik het mooie aan werken in het hbo – het biedt je volop mogelijkheden om jezelf te blijven uitdagen. Ik leer iedere dag wel iets nieuws. Zeker binnen het lectoraat is er een zee van expertise voorhanden. Je blijft jezelf en je kennis verrijken; je bent zelf als het ware ook een eeuwige student!’