Ernst Phaff
Ernst Phaff
Docent social media, marketing en Management Informatie Systemen
Werkzaam bij Hogeschool Rotterdam

‘Ik ben erg dankbaar voor alle kansen die gegeven worden!’

‘Onderwijs is veel meer dan overbrengen van kennis, je moet studenten zelf laten nadenken en risico’s laten nemen.’

Invloed en verantwoordelijkheid
‘Van huis uit ben ik ondernemer en vooral de laatste tijd heb ik me afgevraagd waarom ik voor het onderwijs kies. Het antwoord is dat het goed voelt om aan iets groters te werken dan aan ‘je eigen economie’. Studenten komen hier binnen om een papiertje te halen. Als blijkt dat ze niet alles uit boeken kunnen leren en zichzelf tegenkomen, ontstaat er eerst weerstand. Uiteindelijk zijn ze blij met de ervaring uit de praktijk. Ze moeten het zelf doen. Maar ik realiseer me ook dat je als docent invloed hebt op iemands leven. Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid.’

Student en bedrijf
Naast doceren, coacht en begeleidt Ernst studenten. En houdt hij zich bezig met interne projecten. Bijvoorbeeld het start-up café. Studenten, experts en bedrijven komen bij elkaar in een niet-klassikale setting. Ernst: ‘Hiermee willen we het ondernemen stimuleren. Het is niet alleen leerzaam voor studenten, maar ook voor ondernemers. Zij komen met vragen aan de jongere generatie en zoeken een klankbord voor hun ideeën. En, vaak vinden ze het erg leuk om hun kennis door te geven.’

Balans en flexibiliteit
Naast de start-up projecten zijn er nog veel meer initiatieven binnen de hogeschool. Het management stimuleert docenten om projecten op te pakken en veranderingen voor te stellen. Ernst: ‘Ik ben hen er dankbaar voor dat ze mij kansen geven. Dat betekent wel dat er altijd werk te doen is. Ik werk parttime en ben huisvader. Ik moet dus zelf goed de balans tussen werk en privé in de gaten houden. Met mijn ondernemersbloed is dat niet altijd gemakkelijk. Het voordeel is wel dat ik niet alles op vaste tijden hoef te doen en werk mee naar huis kan nemen.’