Daan van der Linde
Daan van der Linde
Docent Gebiedsontwikkeling
Werkzaam bij Hogeschool van Hall Larenstein

Meer gesprekspartner dan docent

Al tijdens zijn opleiding Plantenziektekunde (Wageningen University & Research) kwam hij in aanraking met het onderwijs. Hij volgde het bijvak Onderwijskunde en kon een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen. ‘Al snel wist ik: ik ga liever het onderwijs in, dan een carrière als wetenschapper tegemoet.’ Na zijn opleiding startte hij als docent Gewasbescherming op de Agrarische Hogeschool Friesland – een voorloper van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Nu werkt hij alweer 29 jaar als docent bij Van Hall Larenstein in Velp – nog steeds met heel veel plezier.

Tropenjaren

‘Het waren wel tropenjaren hoor, die eerste jaren als docent. Dat zie ik nu ook bij mijn jongere collega’s; je maakt veel uren, er komen onverwachte dingen op je af, je hebt nog je onzekerheden. Maar ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om studenten te begeleiden. In het contact met de studenten ligt wel mijn talent. Ik ben meer gesprekspartner dan de ‘belerende’ docent – op dat laatste haken ze ook echt af. In de loop der jaren is er wel het één en ander veranderd; alleen al de grotere rol van internet en sociale media. Voor sommige studenten is dat echt een afleider, zeker in de grotere collegezalen. Terwijl ze het voor hun opleiding juist méér zouden kunnen gebruiken!’

Geen baan voor eenlingen

Na bijna vier jaar in Leeuwarden stapte hij over naar Van Hall Larenstein, locatie Velp. Daar was men op zoek naar een landbouwdocent. Hij kreeg er een half jaar inwerktijd, om zich de materie eigen te maken. ‘Dat betekende dat ik op mijn 30e nog om 4:00 uur koeien zat te melken tijdens een praktijkstage. Erg leuk. Ik kreeg de kans om bij allerlei landbouworganisaties en ingenieursbureaus binnen te kijken.’ Daarna startte hij voor de groep. In de tussentijd is zijn aandachtsgebied langzaamaan veranderd: van meer algemene landbouwkunde naar plattelandsontwikkeling en nu steeds meer gebiedsontwikkeling. Naast het lesgeven houdt hij zich bezig met diverse ontwikkelactiviteiten. ‘Zo zetten we, in samenwerking met Leeuwarden, een nieuwe opleiding op: Management van de Leefomgeving. Dat betekent veel netwerken, partners zoeken, bellen, mailen, initiatief tonen. Ook dát is werken in het hbo – het is geen werk voor eenlingen!’

Voedselbos

Bij de AOG School of Management volgde hij de academische leergang Leiderschap in duurzaamheid. In dat kader schreef hij een strategische visie duurzaamheid voor de hogeschool. ‘Het mooie is: wat ik beschreef voeren we nu ook daadwerkelijk uit. Ik ben voorzitter van het Duurzaamheidsteam. Dit team draagt van onderop zaken aan die we proberen te versnellen of veranderen binnen Van Hall Larenstein én in de directe omgeving. Je voert leuke gesprekken, versterkt allerlei verbintenissen en pakt samen mooie dingen op. Zoals het voedselbos dat we onlangs neerzetten in de entree van een cultureel centrum in Arnhem, tijdens de Boekenweek over de natuur. Zo’n project draagt meteen bij aan onze zichtbaarheid.’

Orde houden

Hij waardeert de vrijheid – bijvoorbeeld in het bepalen van lesonderwerpen – en de variatie in zijn dagen. ‘Recent nog was ik in Duitsland, Roemenië en Estland voor projecten op het gebied van sociaal ondernemerschap.’ Daarnaast blijf je in het hbo scherp op je taken: ‘Er is didactische bijscholing, we overleggen regelmatig over het verbeteren van processen. Je bent een lerende organisatie met elkáár.’ Ondanks de tropenjaren aan de start, vond hij één ding nooit moeilijk: ‘Orde houden. Dat is hier echt anders dan in het vo of mbo, waar ik ooit stage liep. Onze studenten zijn de puberteit voorbij en hebben bewust voor een opleiding gekozen.’ Tot slot: ‘Het hbo biedt juist nu veel kansen. Ook op onze hogeschool zie je een uitstroom van oudere medewerkers en we hebben leuke vacatures open staan. Wees welkom!’