Jolling Lodema
Jolling Lodema
Manager Social Work
Werkzaam bij Hogeschool Windesheim

‘Van bèta naar alfa’

Leidinggeven zat er altijd al in. Na zijn studie Elektrotechniek in Twente werkte hij als projectleider in Zwitserland. Daarna stond hij aan het roer van familiebedrijf Lodema Elektrotechniek. Het docentschap zat altijd al in zijn achterhoofd. Na 10 jaar besloot hij het familiebedrijf te verkopen en over te stappen naar het onderwijs. Eerst als docent, nu als manager.

Campussfeer

‘In mijn eigen bedrijf had ik destijds al stagiairs van Windesheim. De hogeschoolcampus deed me erg denken aan die uit mijn studietijd. Te gek, die mengeling van mensen, mentaliteiten, de sfeer van ontwikkeling. Sinds 2005 werk ik er zelf, maar het voelt veel korter. Ik heb 10 jaar lang met veel plezier lesgegeven. Op een donderdag was ik nog directeur bij het familiebedrijf, op maandag stond ik voor de klas. Aan de opleiding Elektrotechniek was op dat moment nog veel te bouwen en ontwikkelen.’

Managen

In 2015 stapte hij over naar de afdeling Bouw & Infra en werd daar manager. ‘Als ik goede ideeën heb, wil ik ze graag doorvoeren. Wat ik daarbij het mooist vind, is mensen in hun kracht krijgen. Vroeger de studenten; nu de docenten.’ In 2019 werd hij manager Social Work. ‘Drie opleidingen werden samengevoegd tot één brede opleiding Social Work; een heel traject waar veel bij komt kijken. Voor mij weer een mooie nieuwe uitdaging, met name het opnieuw inrichten van de teams. Social Work is met meer dan 100 docenten de grootste opleiding binnen Windesheim. Je wilt proberen om vanuit de kleinschaligheid van teams – 5 stuks in ons geval – zo’n grote opleiding goed draaiende te krijgen en houden.’

‘Organisatie-ingenieur’

De nieuwe structuur staat inmiddels. ‘Aan mij nu de taak om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, dat verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn, dat er verbinding is tussen de verschillende teams. Ik loop veel rond. Maak praatjes. Vergader veel. In mijn huidige werk gaat het niet meer over techniek, maar over communicatie. Ik ben van bèta een alfa geworden! Dat bleek ook uit een test en die alfa-kant pas ik nu volop toe. Van technisch ingenieur ben ik een ‘organisatie-ingenieur’ geworden. Iemand die zich in plaats van met materie bezig houdt met mensen, processen en teamorganisatie.’

Buiten je comfort zone

Lachend: ‘De elektrotechneut is in een Social Work omgeving beland. Ik heb nog nooit zoveel feedback gehad! Ik noem de docenten hier ook wel superprofessionals – het zijn allemaal professionals en nog nét wat mondiger en (soms) eigenwijzer dan ik gewend was. Dat is mooi. Ik ga telkens weer uitdagingen aan die buiten mijn comfort zone liggen. Ik geloof dat elk mens veel in zich heeft. Op mijn 40e ben ik nog begonnen met gitaarspelen. Juist iets doen wat misschien buiten je skills ligt – daar krijg je binnen het onderwijs alle ruimte voor.’

Volop mogelijkheden

Dat geldt niet alleen voor hemzelf, ziet hij om zich heen. ‘De hogeschool is een grote en brede organisatie. Er zijn veel mogelijkheden voor iedereen. Van minoren ontwikkelen tot een leerlijn opzetten met het werkveld. En binnen onze resultaatverantwoordelijke teams kun je verschillende rollen vervullen: van teamvoorzitter tot afstudeercoördinator, van inzetplanning tot studenttevredenheid. En kijk mij; ik ben binnen dezelfde hogeschool op een compleet andere afdeling terecht gekomen. Zo leer ik ook zelf nog elke dag bij.’