Gerry Kouwenhoven
Gerry Kouwenhoven
Associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw
Werkzaam bij Hogeschool Inholland

Je blijft ook bij door samen te werken met studenten, want die komen met verrassende inzichten.

Gerry is altijd op zoek naar nieuwe kennis. “Het is leuk om dingen te leren en jezelf op die manier verder te ontwikkelen. Bij lectoren, docent-onderzoekers en veel studenten merk ik die nieuwsgierigheid naar door ontwikkelen en het opdoen van nieuwe kennis ook. Daarom kan ik zo goed met hen samenwerken en leer ik ook zo veel van hen. Heerlijk!”

Hogeschool van Delft

“Na mijn havo-examen heb ik een tussenjaar genomen en bij de Rabobank gaan werken. Daar ben ik gebleven en heb ik allerlei commerciële functies gehad. Tot ik voor twintig Rabo-filialen hoofd opleidingen werd en ik vanuit die functie contact onderhield met de hogeschool van Delft, een voorganger van onze hogeschool. Deze ervaring in het werkveld neem ik nog steeds mee.”

Evolutiegesprekken

“Bij de Rabobank had ik een heel fijne leidinggevende. Met hem had ik ‘evolutiegesprekken’, zoals hij dat noemde. Ze waren bedoeld om mij in mijn kracht te zetten en mijn talenten te ontplooien. Ik heb dan ook veel opleidingen en cursussen kunnen volgen, binnen en buiten de Rabobank, waaronder Agrarische Bedrijfskunde aan de hogeschool in Delft.”

Coördinator en onderzoeker

“Ik besloot uit mijn comfortzone te stappen en van de Rabobank naar de hogeschool in Delft te gaan. Daar verzorgde ze colleges voor het duale onderwijs en werd ze vervolgens opleidingsmanager van vijf opleidingen. Daarna ben ik gaan werken als onderzoeker en coördinator voor het Research & Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences.”

Associate lector

Het onderzoeksveld beviel Gerry goed en in 2022 is Gerry associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw geworden. “Het gaat over ondernemerschap in de agrarische sector en legt de verbinding tussen de domeinen AFL en Business, Finance & Law. Leuk is dat we daarnaast ook samenwerken met Creative Business. Door die verbindingen met andere domeinen stap je geregeld uit je eigen wereld en dat is heel leerzaam.”

Investeren in jezelf

Gerry heeft het geschopt tot associate lector. Het is duidelijk dat ze bij onze hogeschool volop kansen heeft gepakt en gecreëerd om zich te ontwikkelen. “Ik heb het interne managementdevelopmenttraject gevolgd, en buiten onze hogeschool de opleidingen organisatiepsychologie, loopbaanmanagement en een MBA gedaan. Het zijn allemaal investeringen in jezelf en daar heb je profijt van, zowel op je werk als privé. Belangrijk is wel dat je goed reflecteert, vóór en na een opleiding: wat betekenen die opleidingen voor je, wat kun je ermee?”

Jezelf ontwikkelen

“Naast opleidingen zijn er meer manieren om jezelf te ontwikkelen. Zoals samenwerken met en je laten inspireren door collega’s, reflecteren en aan de slag met feedback. Wees nieuwsgierig naar wat er om je heen gebeurt en leer van alternatieve manieren.”

Bijblijven in je vakgebied

Als onderzoeker is het voor Gerry zeer belangrijk om bij te blijven in haar vakgebied en de cross-overs met aanpalende vakgebieden. De innovaties vinden daar vaak plaats. “Door het doen van onderzoek word je daartoe automatisch aangezet. Je blijft ook bij door samen te werken met studenten, want die stellen spannende vragen, komen met verrassende en nieuwe inzichten. Ik sta steeds open voor collega’s en mensen in het werkveld. Relaties en netwerken zijn dan ook belangrijke onderdelen van mijn werk.”

Trots

“Zo terugkijkend ben ik best trots op wat ik allemaal heb gedaan en doe. Het zou ook jammer zijn als je tot de conclusie komt dat je veel kansen hebt laten liggen. Wat die kansen zijn, is voor iedereen anders. Net als de route die je volgt. Mijn route is in elk geval nog niet afgelopen. Ik ben nog lang niet klaar.”