Jan Willem Meinsma
Jan Willem Meinsma
Lid College van Bestuur
Werkzaam bij Hogeschool Windesheim

Bestuurder die ook voor de klas staat

Zelf volgde hij als student ‘de lange weg’: van mavo, havo en heao naar universiteit. Hij wil zichzelf continu uitdagen. Iets wat ook zijn loopbaan kenmerkt. Plus het feit dat hij verschillende sectoren van binnenuit zag. Zo werkte hij onder meer bij (toen nog) PTT Post, Philips, TNO, in de gezondheidszorg, bij Universiteit Utrecht en nu Windesheim. Naast zijn functie als lid van het CvB vervult hij diverse nevenfuncties, waaronder Bestuursvoorzitter van Zestor.

Jongeren maken de toekomst

‘Mijn grote drijfveer vormt de innovatieve en inclusieve samenleving. Daar draag ik graag aan bij. Een voor iedereen toegankelijke samenleving, die zichzelf continu vernieuwt. Vanuit deze gedachte is het hbo een ontzettend mooie plek. Je ontwikkelt jongeren die de Nederlandse toekomst maken.’ Toen hij in 2009 gevraagd werd voor deze functie, ging hij er dan ook met plezier op in.

Verbinding

Zijn dagen bestaan enerzijds uit formele vergaderingen en werkoverleggen. Ook brengt hij regelmatig werkbezoeken en geeft hij leiding aan de directeuren binnen de hogeschool. ‘Daarnaast vind ik het belangrijk om als bestuurder van een onderwijsinstelling aan het primaire proces deel te nemen. Daarom ben ik een halve dag per week docent. Ik geef les in Veranderkunde en Management- en Organisatievakken. Dan ervaar je het weer aan den lijve, het spanningsveld van de docenten: komt de stof over? Hoe krijg ik ze aan het leren? Heb ik verbinding?’

Het niet-stuurbare domein

‘Heb je een bestuursbaan en moet er iets op orde worden gebracht, dan ben je veel van huis. Is alles redelijk op orde, dan ben je wel eens een avond thuis.’ Veel energie haalt hij uit persoonsvorming. ‘Naast kwalificatie en socialisatie werk je in het onderwijs aan persoonsvorming. Dan kom je als bestuurder in het niet-stuurbare, niet-meetbare domein. En besef je weer: niet alles is maakbaar, maar het kan wél groeien als je er de juiste aandacht aan geeft.’

Verrijkend

Hij raadt het hbo absoluut aan – zeker aan mensen die gerijpt zijn in hun beroep. ‘Je kunt je passie voor je vak planten bij jonge mensen. Heel verrijkend is in mijn ogen het hybride docentschap, waarbij iemand deels in het hbo werkt en deels in het beroep staat. De ervaring uit het beroepenveld helpt bovendien bij het organiseren van het werk op de hogeschool. Onze teams zijn immers zelf verantwoordelijk.’ Ook zelf heeft hij nog steeds een link met het bedrijfsleven: ‘Onder meer dankzij mijn werkbezoeken aan ondernemers en als lid van onder andere de Economic Development Board Almere.’