Tinus Hammink
Tinus Hammink
Programma manager SEECE
Werkzaam bij HAN University of Applied Sciences

Echt sámenwerken aan maatschappelijke opgaven

Hij werkte 18 jaar bij Akzo Nobel Chemicals en inmiddels 20 jaar bij de HAN. Van een beursgenoteerd bedrijf maakte hij bewust de overstap naar een maatschappelijke organisatie. ‘Een wereld van verschil’, in zijn woorden, maar er is ook een overeenkomst: ‘Ook op de hogeschool is het werk zeer dynamisch. Je beweegt mee met de ontwikkelingen in de wereld en geeft vorm aan de toekomst. Een toekomst waarvan we nu nog niet eens precies weten hoe die eruit ziet!’

Maatschappelijke relevantie

Hij studeerde Chemische Technologie aan de Universiteit Twente. Bij AKZO Nobel had hij vervolgens verschillende rollen, zowel in onderzoek als inspectie. ‘De hamvraag was altijd: hoe zorgen we ervoor dat onze energie-installaties goed functioneren? Energie heeft altijd al mijn interesse gehad.’ Met de HAN was hij in die tijd al enigszins bekend: ‘Daar volgden we onze nascholingscursussen.’ Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, zocht hij een functie met meer maatschappelijke relevantie. Hij reageerde op een vacature voor Directeur Kenniscentrum Economie, Techniek en Informatica bij de HAN; zijn eerste functie binnen de hogeschool.

Verbindingen leggen

‘Werken met mensen in ontwikkeling vind ik heel inspirerend. Niet alleen jonge mensen, want veel van onze studenten zijn professionals uit het werkveld die een deeltijdopleiding volgen. Bij het Kenniscentrum waren de masteropleidingen, post-hbo opleidingen en cursussen belegd.’ Een rode draad in zijn loopbaan binnen de HAN is het leggen van verbindingen tussen de hogeschool en het bedrijfsleven. ‘Op alle niveaus binnen de hogeschool zijn mensen nodig die verbindingen leggen.’ Na een aantal jaar bij het Kenniscentrum werd hij Instituutsdirecteur Engineering, waarbij hij name een externe focus had. ‘Later werd ik gevraagd om niet alleen voor één instituut, maar hogeschoolbreed verbindingen te leggen.’ Hij werd Programmadirecteur Strategische Verbindingen van de Faculteit Techniek. Om van daaruit over te stappen naar zijn huidige functie als programmamanager van SEECE – een samenwerkingsverband vanuit de HAN met bedrijven en instellingen op het gebied van duurzame energie.

Hbo-dynamiek

‘Nu komt alles bij elkaar. Ik leg de verbinding tussen onderzoeken, onderwijs en het werkveld – een belangrijke driehoek voor alle hogescholen. Elke hogeschool heeft zo zijn eigen zwaartepunt; binnen de HAN is dat de duurzame energietransitie. Vanuit ons expertisecentrum verbinden we partijen op inhoud aan elkaar, door écht samen te werken aan maatschappelijke opgaven zoals het klimaatakkoord. Zo ontwikkelen we op dit moment een prototype duurzame warmtepomp (HP-Launch) en een energiecampus in Arnhem, The O-Zone. Studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en het bedrijfsleven werken hierin nauw met elkaar samen. Wat mij betreft een prachtig voorbeeld van de dynamiek op een hogeschool.’

Opleiden voor de wereld van morgen

Te vaak nog stuit hij op een heel traditioneel beeld bij anderen. ‘Dan vertel je dat je op een hogeschool werkt en krijg je de vraag: welk vak geef jij dan? Maar ben je bijvoorbeeld hbo-docent, dan geef je niet één vak en liggen de boeken niet vast! Je begeleidt studenten vanuit je expertise, je hebt een tutorrol, je bent aangesloten bij de beroepspraktijk. Binnen ons expertisecentrum werken studenten al vanaf hun tweede studiejaar samen met innovatieve bedrijven. We leiden immers op voor de wereld van morgen. Dat betekent dat je van buiten naar binnen moet werken. Wat voor competenties zijn er nodig binnen bedrijven? Wat zijn de vacatures van de toekomst? Voor het bedrijfsleven betekent deze manier van opleiden dat zij straks nieuwe medewerkers krijgen die direct inzetbaar zijn.’

Het blijft leuk

Hij is nu 63 en werkt nog steeds vijf dagen. ‘De regelingen om te minderen zijn er wel, maar ik vind mijn werk veel te leuk! Een groot voordeel van werken binnen het hbo, is dat je je werk-privébalans zelf kunt vormgeven. Je kunt je werk heel flexibel indelen, je kunt ook thuiswerken. Ook op dit vlak zijn er veel clichébeelden: ofwel men roept dat je zoveel vakantie hebt, óf je hoort dat je in het hbo met je tong op je schoenen de eindstreep haalt. Dat zie ik echt anders – de balans heb je zelf in de hand.’