Theo Clermonts
Theo Clermonts
Opleidingsdirecteur Food Innovation
Werkzaam bij HAS Hogeschool

Na drie tot vijf jaar ga ik graag een nieuwe uitdaging aan

Hij dacht een paar jaartjes het onderwijs in te gaan. Op het moment van spreken werkt hij alweer eenentwintig jaar op de HAS. Ooit gestart als docent; inmiddels vervult hij als opleidingsdirecteur zijn zesde functie binnen de hogeschool. ‘Na drie tot vijf jaar wil ik meestal iets nieuws doen. De HAS heeft mij die mogelijkheid steeds geboden.’

Onderwijs trekt alsnog

Hij werd geboren in Australië en kwam op elfjarige leeftijd naar Nederland. Toen hij ging studeren, koos hij voor de Lerarenopleiding Engels. ‘Toch wilde ik in eerste instantie niet het onderwijs in. Ik besloot door te studeren en volgde aan de Universiteit van Tilburg een marketingstudie gericht op de uitgeverswereld. Daarna rolde ik het marketingvak in bij een grote educatieve uitgeverij. Voor m’n werk kwam ik regelmatig op hogescholen en universiteiten. Op een gegeven moment begon het onderwijs alsnog te trekken; ik wilde de commerciële wereld uit en zag een vacature voor docent Marketing bij de HAS. Leuk voor een paar jaar, dacht ik, maar ik werk er nog steeds met veel plezier.’

Bovenop de trends

De structuur van het middelbare-schoolonderwijs zag hij niet zo zitten. Het hbo bood hem wat hij zocht: ‘Je expertise uit het bedrijfsleven inbrengen én jonge mensen coachen en opleiden. Een mooie combinatie. Binnen het hbo blijf je met je vakgebied bezig – sterker nog, bij Food Innovation zitten we bovenop de nieuwste trends en ontwikkelingen.’ Zijn eerste dagen voor de collegezaal vond hij best spannend. ‘Maar het is een kwestie van doen, op een gegeven moment wordt het heerlijk.’ Na een paar jaar docent zijn, stapte hij over naar een acquisitie- en adviseursrol bij HAS Kennistransfer, dat zich richt op onderzoeken en cursussen voor het bedrijfsleven.’

Drie MT-rollen

‘Toen ik toch weer dichter op het onderwijs wilde zitten, werd ik opleidingscoördinator bij de opleiding waar ik eerder als docent werkte. Een inhoudelijke functie waarbij je onder meer verantwoordelijk bent voor het leerplan. In deze rol verzorgde ik ook weer lessen. Een paar jaar later werd een van de afstudeerrichtingen, Food Design, een volwaardige, zelfstandige opleiding (nu Food Innovation). Van deze nieuwe opleiding werd ik de opleidingscoördinator. Geweldig om samen met een groep anderen – ook externen – iets compleet nieuws uit te bouwen. In het eerste jaar startten er negentien studenten; nu zijn dat er zo’n honderdvijftig per jaar.’ Hij maakte als coördinator opleidingsprogramma deel uit van het MT, samen met de coördinator opleidingsorganisatie en de opleidingsdirecteur. Inmiddels heeft hij alle drie deze MT-rollen vervuld. Hij was een paar jaar coördinator opleidingsorganisatie (‘minder inhoudelijk, meer gericht op organisatie, planning en personeel’) en is nu opleidingsdirecteur.

Goed agendabeheer

‘Als opleidingsdirecteur heb ik zowel een interne, externe als inhoudelijke focus. De HAS is een platte organisatie. Ik ben direct leidinggevende van veertig medewerkers, inclusief alle personele zaken die daarbij komen kijken. Daarnaast wil je voeling houden met ‘buiten’, met het werkveld en ben je betrokken bij allerlei samenwerkingsverbanden en grote projecten. Tegelijk blijven wij ons inhoudelijk vernieuwen; zo hebben we sinds twee jaar een nieuw curriculum. Goed agendabeheer is belangrijk. Ik heb veel afspraken en overleggen, ook buiten de deur, maar wil intern goed zichtbaar blijven.’ Zijn opleiding heeft net een groot event achter de rug, de Food Experience. Ook is de visitatiecommissie onlangs op bezoek geweest, met goed resultaat. ‘Met name de bagage, ondernemendheid en creativiteit van de professionals die wij afleveren werden geprezen. Dat was een prachtige bevestiging; daar doen we het voor met z’n allen!’