Cindy Veenhof
Cindy Veenhof
Lector Innovatie van Beweegzorg
Werkzaam bij Hogeschool Utrecht

De beroepsgroep én het onderwijs een stap vooruit helpen

Na een studie Bewegingswetenschappen aan de VU Amsterdam wilde ze graag zorggericht onderzoek gaan doen. Maar eerst wilde ze de praktijk beter leren kennen. Ze deed een verkorte opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht en combineerde een baan als fysiotherapeut met een baan als onderzoeker. Nu werkt ze fulltime als onderzoeker – met alsnog een combifunctie: ze is lector op de HU, programmaleider van de master Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht en ze is als hoogleraar verbonden aan het UMC Utrecht. ‘De HU, UU en het UMCU zitten allemaal bij elkaar op één terrein. Ik loop dan ook regelmatig heen en weer.’

Eén centraal thema

‘Al tijdens de opleiding Fysiotherapie werkte ik als onderzoeksassistent. Daarna werkte ik als fysiotherapeut én als onderzoeker bij Nivel. Vanuit Nivel ben ik gepromoveerd en ik heb er jarenlang een leidinggevende functie gehad. Toen kwam de vacature voor mijn huidige functie voorbij, waarbij ik voor drie instellingen werk die nauw aan elkaar verbonden zijn. Met één duidelijk centraal thema: ons vakgebied (beweegzorg) én de fysieke zelfredzaamheid van mensen verbeteren. Binnen het lectoraat van de hogeschool maar ook binnen het UMCU hebben we drie speerpunten: het gebruik van technologie ter ondersteuning van de fysieke zelfredzaamheid (door patiënten en beweegzorgverleners), fysieke zelfredzaamheid rond ziekenhuisopnames, en innovaties in de beweegzorg zoals de nieuwe rol van de fysiotherapeut in de wijk.’

Grote stappen

Er zitten ruim twintig mensen in haar team. Onderzoekers die werken binnen het lectoraat, het UMCU en de Academische Werkplaats Fysiotherapie in Leidsche Rijn. ‘Er lopen veel onderzoeksprojecten. Die zou ik nooit allemaal in mijn eentje kunnen begeleiden, maar voor elk groot speerpunt is een senior-onderzoeker de kartrekker. Wat ik zo mooi vind aan mijn functie is dat je zowel de beroepsgroep als het onderwijs een stap vooruit kunt helpen. Binnen de HU heb ik me in eerste instantie gericht op het opbouwen van het lectoraat. Daarbij zijn we steeds meer bezig om vanuit het lectoraat verbindingen te leggen met het onderwijs. Zo gaan studenten van de opleiding Fysiotherapie in een nieuw blok ‘Zorg in de wijk’ daadwerkelijk de wijk in. En studenten van bijvoorbeeld Communicatie en Multimedia Design voeren projecten uit waarbij ze brainstormen over oplossingen om mensen in het ziekenhuis meer in beweging te laten komen.’

Crossovers

Die cross-overs binnen het hbo vindt ze erg leuk. Nog een ander voorbeeld: ‘Ik werk samen met een lector die gespecialiseerd is in businessmodellen. Wij kunnen zelf veel innovaties binnen ons vakgebied bedenken, maar het moet ook te realiseren zijn in de markt. En daar denken specialisten op het gebied van bijvoorbeeld businessmodellen of marketing over mee. Juist dit soort uitwisselingen maken het werken binnen de hogeschool voor mij heel speciaal.’ Wat haar werk ook mooi maakt: ‘Dat je allerlei mensen kunt helpen om zichzelf te ontwikkelen. Junior-onderzoekers, senior-onderzoekers, de studenten.’ Binnen het hbo spreekt het mij verder aan dat de driehoek onderwijs – onderzoek – beroepspraktijk heel erg centraal staat. Daarnaast krijgen we vrij veel ruimte om onze plannen uit te voeren. En omdat we zo praktijkgericht bezig bent, heeft ons werk bovendien vaak veel maatschappelijke impact.’