Chris Kuiper
Chris Kuiper
Lector Participatie en Lector Transformatie in de zorg voor jeugd
Werkzaam bij Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden

‘Relevante bijdrage leveren door multidisciplinair samenwerken’

Hij heeft een achtergrond in de Ergotherapie, werkte in de Psychiatrie en in een Academisch Ziekenhuis. In Rotterdam zette hij de opleiding Ergotherapie op en was hij directeur van een aantal paramedische opleidingen. Sinds 2001 is hij lector op Hogeschool Rotterdam en sinds 2014 ook in Leiden. Naast zijn functie als directeur bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Kenmerkend voor zijn loopbaan is de samenwerking met verschillende partijen, die hij dan ook bewust opzoekt.

Betekenisvol
‘Eigenlijk is de scheiding tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk heel kunstmatig. In mijn ogen gaat het erom wat je sámen ontwikkelt. Pas dan kun je echt betekenisvol zijn. Steekwoorden voor mij zijn evidence based practice en multidisciplinair werken. Door als lectoraat samen met andere partijen bezig te zijn op een specifiek terrein, heb ik het gevoel echt een relevante bijdrage te kunnen leveren. Vergelijk het met de sportschool: gebruik je maar één apparaat, of zet je er meerdere in voor het hogere doel?’

Actueel thema
Een actueel thema waaraan zijn beide lectoraten verbonden zijn, is de begeleiding van jongeren met autisme en communicatieve- of sociale aanpassingsproblemen van het primair naar het voortgezet onderwijs. ‘We onderzoeken of een in Engeland bewezen effectieve manier hier ook werkt. Daarbij werken we samen met studenten en promovendi van beide hogescholen, ik heb veel contact met een groep ouders, met experts vanuit de Erasmus Universiteit en samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs. Al die verschillende perspectieven – dat stimuleert en verrijkt.’

Win-win
Zijn thema’s participatie en transformatie raken elkaar: ‘Meedoen aan de maatschappij is belangrijk voor iedereen. Net als mogen meebeslissen en meedenken.’ Zo vroeg hij jongeren met autisme voor één van zijn onderzoeksprogramma’s als formeel tester. ‘Zij testten een Serious Game die we als lectoraat samen met een groep mkb-bedrijven en derdejaars creatievelingen van de hogeschool ontwikkelen. Het leverde prachtige ontmoetingen op. De testers voelden zich serieus genomen. Terwijl de studenten vaak voor het eerst jongeren met autisme ontmoetten. Wederzijds win-win.’

Mix
Naast zijn rol binnen het lectoraat begeleidt hij promovendi en geeft hij in Leiden ook onderwijs. De meeste collega’s op het lectoraat kennen diezelfde mix van onderzoek doen en lesgeven, of onderzoeken en in de praktijk werken. ‘Het lesgeven vind ik heerlijk. Ook hierin werk ik participatief samen met studenten. Verder vind ik praktijkgerichtheid heel belangrijk. Net zoals onze onderzoeken dat zijn, kan het contact met de praktijk binnen het onderwijs wat mij betreft niet vroeg en intensief genoeg zijn.’