Susan van Dijk
Susan van Dijk
Docent Geo Media & Design
Werkzaam bij HAS Green Academy

Boerendochter, docente en regeltante ineen

Van huis was deze boerendochter altijd al geïnteresseerd in de agrarische sector. Ze volgde een opleiding aan de HAS, studeerde door aan de Radboud Universiteit en werkt alweer sinds 2005 op de hogeschool. Op dit moment in zowel een docerende als coördinerende rol – juist die combinatie ligt haar goed.

Kans op kans

‘Na het afronden mijn opleiding Stad en Streekontwikkeling aan de HAS, vroeg de toenmalige opleidingsdirecteur mij of ik nog een jaar wilde blijven. Deels voor PR en communicatie rond de opleiding, deels als stagecoördinator. Een mooie kans, want zo kon ik op allerlei plekken in het werkveld een kijkje nemen. In datzelfde jaar hielp ik eens een collega in de klas, bij een vak dat ik zelf ooit volgde. Dat was zó leuk, dat ik in gesprek ben gegaan over de mogelijkheden om docent te worden.’ Een nieuwe kans volgde: naast haar activiteiten binnen de HAS, kreeg ze de ruimte om bij STOAS Hogeschool haar pedagogisch-didactisch getuigschrift te halen. Na het behalen van dit getuigschrift startte ze als docent op de HAS én liep ze nog een tijd stage bij Provincie Noord-Brabant, waar ze veel praktijkervaring opdeed.

Nieuwe opleiding bouwen

‘Ik kon bij de HAS aan de slag als praktijkdocent bij mijn oude opleiding. Je werkt dan onder begeleiding van meer ervaren collega’s. In de loop van de tijd doceer je steeds zelfstandiger. Ik ben niet meteen fulltime gaan lesgeven, want ik wilde graag een masterstudie doen. Vier jaar lang heb ik, naast het lesgeven, in deeltijd de master Sociale Geografie (met als specialisatie Economische Geografie) gedaan. In 2012 ben ik fulltime bij de HAS gaan werken. Daarvoor heb ik eigenlijk altijd dingen gecombineerd.’ Toch combineerde ze ook binnen de HAS verschillende rollen: naast het doceren nam ze plek in een team dat werd opgericht om de mogelijkheden voor een nieuwe bachelor-opleiding te verkennen: Applied Geo-Information Science. ‘Zo gaaf was dat, om samen met vijf anderen aan een nieuwe opleiding te mogen bouwen!’

Regeltante

De opleiding kwam tot stand en ze werd er zowel docente,coördinator opleidingsprogramma en nu portefeuillehouder personeel en financiën. ‘Ik haal veel energie uit het coachen van studenten, met name bij projectwerk of tijdens de excursies die we regelmatig hebben. Tegelijk ben ik geen persoon om 40 uur voor de klas te staan. Ik ben ook een echte regeltante. In mijn coördinerende rol sta ik klaar voor collega’s en de takenplanning. Daarnaast maak ik deel uit van het kernteam van de opleiding.Als docent ben je vooral zelfstandig bezig; in mijn andere rol is er meer teamwerk. Samenwerken aan het leerplan en onderwijsinnovatie bijvoorbeeld. Die combinatie werkt goed voor mij. En eigenlijk heeft iedereen hier wel zo’n dubbelrol.’

Thuis in het hbo

‘Het mooie aan het hbo vind ik dat je echt met de praktijk bezig bent, samen met de studenten. Als beroepsopleiding bereid je hen voor op het vinden van een plekje in de sector. Waar het wetenschappelijk onderwijs mij te theoretisch zou zijn, heb ik het idee dat je binnen het mbo misschien vaker de ‘agent’ moet spelen. Dat past niet bij mij. Hier voel ik me helemaal op m’n plek; je coacht studenten die hun opleiding meestal heel bewust gekozen hebben en meedoen vanuit motivatie.’ Ook binnen de HAS voelt ze zich thuis. ‘Ik ben HAS’ser in hart en nieren! Ieder jaar is weer anders. Tegelijk is de sfeer heel vertrouwd. Al ben ik vakinhoudelijk inmiddels meer bezig met de ontwikkeling van steden; vanbinnen ben ik nog steeds de boerendochter die van het platteland houdt.’