Angélique Kuiper
Angélique Kuiper
Adjunct-directeur domein Delta Areas and Resources
Werkzaam bij Van Hall Larenstein

Als je passie hebt voor je baan, is het heel licht

Als afgestudeerd chemisch analist ging ze direct aan de slag bij een van de voorgangers van Van Hall Larenstein. Ze startte er als praktijkdocent en onderwijsondersteuner. Inmiddels heeft ze al een hele loopbaan achter de rug bij deze hogeschool: van docent naar teamleider, lid van de opleidingsdirectie en nu adjunct-directeur van een domein. ‘Een lang pad, maar ook een uniek pad! Ik wilde eigenlijk altijd naar de zee; mijn familie zit in het maritiem transport. Daarom startte ik in een tijdelijke baan, maar ik ben gewoon gebleven! Zo goed bevalt het mij hier.’

Alle facetten meegemaakt

Ze heeft alle facetten van het hoger onderwijs ervaren. Naast de verschillende functies tot zover was ze ook secretaris van de examencommissie, stagecoördinator en afstudeerbegeleider. Nu is ze samen met een directeur eindverantwoordelijk voor één van de drie opleidingsdomeinen binnen de hogeschool. ‘Mijn aandachtsgebied bestaat uit zes opleidingen op twee locaties, en zo’n 150 medewerkers binnen ons domein. Mijn collega is verantwoordelijk voor het onderzoek en de financiën; ik voor alles rondom het onderwijs. En natuurlijk is er een duidelijke koppeling tussen onderzoek en onderwijs; zo organiseren we co-creatie sessies waar lectoren en docenten elkaar ontmoeten. Ook onderhouden we een stevige link met het werkveld.’

Spreekuur

Nu haar kinderen ouder zijn, werkt ze weer fulltime. Haar standplaats is Leeuwarden, maar ze is ook regelmatig in Velp. ‘Ik heb de ruimte genomen en gekregen om een dag in de week thuis te werken. Dan werk ik mijn e-mails bij, ben ik met beleid bezig en reflecteer ik op de week.’ Want haar agenda is behoorlijk gevuld op de andere dagen. Ze voert overleggen met de regierolhouders binnen het domein, met wie ze onder meer beleidsnotities bespreekt en de jaar- en teamplannen maakt. Ze heeft overleg met haar collega-directeur. Elke veertien dagen is er een MT-overleg. ‘Daarnaast houd ik wekelijks een spreekuur. Iedereen kan dan bij me binnenlopen. Eigen medewerkers, maar ook mensen van andere afdelingen die even iets met mij willen bespreken of studenten met problemen. Alles komt voorbij: van privézaken tot verandertrajecten of overleg rond het OER’ – de Onderwijs- en Examenregeling.

Hoe combineer je het?

Ze behaalde een master in Bedrijfskunde aan NCOI University. Ze is voorzitter van het Landelijk Overleg Agri&Food, zit in diverse stuurgroepen en is vertrouwenspersoon op twee basisscholen. Hoe combineert ze het allemaal? ‘Als je passie hebt voor je baan, is het heel licht. Ik ben geen supervrouw, maar houd ontzettend van deze hogeschool en alle kansen die ze biedt. En het is natuurlijk prachtig om als ‘groene hogeschool’ professionals af te leveren die ertoe doen; die het goede doen voor de planeet, dus ook met een internationale oriëntatie. Verder krijg ik veel energie van de co-creatiesessies waarin we diverse processen (her)ontwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van onze resultaatverantwoordelijke teams.’

Van eiland naar wij-land

Haar boodschap aan toekomstige hbo-medewerkers: ‘Nieuwe medewerkers zijn vaak academisch geschoold en gewend aan een academische manier van werken. Ga je aan de slag in het hbo, dan ben je veel meer toegepast bezig. Het contact met studenten is intensief, maar ook ontzettend bevredigend! Als docent ben je overigens niet meer alleen die vakdocent, maar een allrounder. Je coacht studenten, bent onderdeel van een team, je moet kunnen samenwerken en feedback kunnen ontvangen. Je bent samen verantwoordelijk voor het teamresultaat. Ofwel: van eiland naar wij-land.’

Voelsprieten

Mist ze zelf het contact met de studenten? ‘Nee, want dat heb ik nog steeds! Ik zie ze in de opleidingscommissie, bezoek afstudeerpresentaties, we hebben voelsprietbijeenkomsten waarin we ontbijten of lunchen met studenten. Dat vind ik ook heel belangrijk.’ Hoe kijkt ze verder terug op de afgelopen jaren in het hbo? ‘Je ziet dat je als hogeschool van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling gaat. We geven bijvoorbeeld ook advies aan en werken samen met het werkveld. Je staat als kennisinstelling meer in de maatschappij en dat is mooi en goed voor de student.’