Terug naar blogoverzicht

Petje op, petje af

We zitten weer vol in het studiejaar. Net blok A achter de rug en nu met volle vaart blok B in. Gaf ik in blok A met name lessen aan derdejaars in de minor International Pharmaceutical Studies in het Engels, nu heb ik de tweedejaars en de vierdejaars voor lessen over onderzoeksvaardigheden. Er is in ieder geval geen sleur als je werkt in het hoger onderwijs.

Verschillende petten

Zo kan ik de dag starten met mijn pet op van onderzoekscoördinator jaar 4. Dan ben ik bezig met contacten leggen met het werkveld om onderzoeksplekken te regelen voor mijn studenten. Of om de studenten voor het volgende blok in te delen in tutorgroepen. Of om de spreekuren voor onderzoek in te plannen in Canvas, ons LeerManagementSysteem. Of om een mail te beantwoorden van een student die moeite heeft om een onderzoeksplek te vinden.

Dan switch ik naar coördinatie van blok B jaar 2, waar ik bezig ben met het in elkaar draaien van nieuwe lessen. De powerpoints en de lesopdrachten moet ik voor mijn collega’s op onze site zetten en de voorbereidingopdrachten voor de studenten in Canvas. Omdat mijn collega’s moeten weten hoe die les in elkaar zit, maak ik er een lesplan erbij. Bij deze nieuwe lessen hoort ook een nieuwe toets, dus zet ik de oefentoets klaar voor mijn collega’s om er feedback op te geven.

Er is in ieder geval geen sleur als je werkt in het hoger onderwijs

Coördinatiepet jaar 2 gaat af, de docentenpet gaat op: een les aan mijn tweedejaarsklas over onderzoeksdesigns. Het lokaal waar ik die dag zit leent zich niet voor de actieve werkvorm die ik bedacht heb, dus daarvoor gaan we lekker naar buiten. En is de les afgelopen, dan weer terug naar mijn collega’s om wat te praten over die dag. Sommigen zitten nog met hun nakijkpet op, want het begin van een blok betekent ook dat er toetsen liggen van het blok daarvoor.

Welke pet wil je?

De docent zoals ik die vroeger kende, die voor de klas staat en ‘kennis overdraagt’, toetsen maakt en nakijkt (even gechargeerd: een lesboer) die hebben we hier niet. Natuurlijk, lesgeven is de basis van ons werk, maar ‘kennis overdragen’? Ja, ‘zenden’ doe ik nog tijdens een enkel hoorcollege, verder ben ik bij het werkcollege eigenlijk vooral coach en help ik de studenten zich de stof eigen te maken.

En alleen maar lesgeven? Naast de lessen is er heel veel keuze uit aanvullende taken die nodig zijn om het onderwijs draaiende te houden. Wat vind je leuk? Wil je StudieLoopbaanBegeleider (SLB) zijn? Wil je meedenken over het curriculum in de curriculumcommissie? Of over toetsing in de ToetsExpertGroep? Of toch coördinator van een cursus of leerlijn? Wil je betrokken zijn bij Honoursprojecten? Stagedocent zijn? Jaarcoördinator, die de cursussen binnen een studiejaar organisatorisch op elkaar afstemt? Keyuser van een (nieuw) ICT-programma? Of wil je een deel van je aanstelling werken aan onderzoek binnen een van de lectoraten?

Naast de lessen is er heel veel keuze uit aanvullende taken die nodig zijn om het onderwijs draaiende te houden

Hotel California

Binnen mijn opleiding grappen we dat we net ‘Hotel California’ zijn: ’You can check in any time you like but you can never leave.’ In positieve zin! Er komen steeds docenten bij, maar er gaan er maar weinig weg. Dit zegt denk ik heel veel over het team waar ik in werk, maar ook wel iets over het werk zelf:

Er zijn zoveel mogelijkheden, dat je in overleg je werk zo kunt vormgeven dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je er plezier aan beleeft

Natuurlijk zijn er taken die moeten, bepaalde cursussen die gewoon gedraaid moeten worden, toetsen die binnen een deadline nagekeken moeten zijn, maar verder heb je zoveel mogelijkheden! Ik heb een collega die zich bijvoorbeeld helemaal uitleeft op het in kaart brengen van al onze mondelinge toetsen en in de TEG bedenkt of/hoe we die kunnen stroomlijnen. Een collega die een waanzinnige goede SLB-er is, die echt persoonlijk contact met haar ‘schaapjes’ houdt. En ik? Ik mag lekker blogjes schrijven over wat er op de opleiding gebeurt.

Welke pet wil jij opzetten vandaag?