Terug naar home

Strategische hbo-agenda

In de strategische agenda ‘Wendbaar & weerbaar’ schetst de Vereniging Hogescholen de belangrijkste uitdagingen, opdrachten en ambities van het hbo tot 2025.

Wendbaar, innovatief en gericht op samenwerken

Welke uitdagingen liggen er in het hbo? Wat zijn de signalen uit de sector als het gaat om toekomst van het hbo? In veel beleidsdocumenten en onderzoeken delen diverse stakeholders hun ideeën hierover. Samengevat luidt de opdracht aan het hbo: ‘Zorgen voor toekomstbestendig onderwijs’.

Wat houdt die toekomst concreet in? Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen van het onderwijs:
• wendbaarheid
• innovatief vermogen
• een andere mindset en professionaliteit van medewerkers

Hbo-instellingen maken de transitie van top-down organisaties waarbinnen denken, beslissen en handelen zijn gesplitst naar lerende organisaties waarbinnen beslissen, denken en doen samenkomen in zogenaamde leercommunities. Wendbaarheid en innovatie worden zo beter gewaarborgd.
Nu al werken het onderwijs, de regio, het bedrijfsleven en andere instanties steeds nauwer met elkaar samen aan (regionale) innovaties. Hierdoor verbetert ook het arbeidsmarktperspectief van de afgestudeerden. Dit alles betekent een doorgaande professionaliteit en professionalisering van hbo-medewerkers. Zodat ze inzetbaar en mobiel blijven in het hbo.

De professionals van de toekomst opleiden

Hogescholen bieden, op basis van hun eigen profiel, kwalitatief goed bachelor onderwijs met een oriëntatie op de beroepspraktijk en worteling in de regio of een specifieke maatschappelijke sector. Daarnaast bieden ze associate degrees, professionele masters en deeltijdonderwijs voor werkenden.

Deze opdracht wordt steeds boeiender. Bestaande beroepen verdwijnen, er komen nieuwe beroepen bij én er komen beroepen aan waarvan we nu nog geen weet hebben. Om studenten voor te bereiden op een werkomgeving die deels onvoorspelbaar en in beweging is, is het extra belangrijk dat hogescholen hen opleiden tot kritische, ondernemende, onderzoekende en internationaal gerichte professionals. Professionals die over een moreel kompas beschikken om in een complexe samenleving overeind te blijven en verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn wendbaar, weerbaar en aantrekkelijk voor toekomstige werkgevers.

Lees de volledige strategische agenda

In het kader van #hbo2025 is de volgende reeks essays verschenen:

Essay_Cok_Vrooman_SCP
Essay_dr._Harm_van_Lieshout
Essay_Frans_van_der_Reep_en_Peter_van_den_Heuvel
Essay_prof._dr._Kim_Putters
Essay_prof._dr._Dirk_Van_Damme