Terug naar blogoverzicht

Jippie, geslaagd!

Na de laatste loodjes, de stress van de afstudeerpresentatie, gaan de meeste studenten opgelucht naar huis. De laatste taak is het diploma in ontvangst nemen en handtekeningen zetten. Dan kan de deur achter Windesheim dichtgetrokken worden.

Ze stromen vaak vloeiend door naar een baan. Die is aangeboden tijdens de laatste stage of het afstuderen. Of ze zijn via LinkedIn gescout. Sander permitteerde zich een paar eisen te stellen: maximaal een half uurtje reistijd van Zwolle; daar wil hij leven en werken. En starten per oktober. Er kwamen tientallen reacties voor deze top software-engineer.

De volwassen professional

We hebben ze in vier jaar zien veranderen van een jong volwassene, puber soms nog, naar een waarde(n)volle ICT-professional. In die jaren hebben we ze ICT-kennis en competenties als beheren, analyseren, adviseren, realiseren en ontwerpen bijgebracht. Dat ging niet altijd vanzelf en soms met tegenslagen.

Simon zijn eerste keuzesemester was ongelukkig. Medestudenten (en later collega’s) kun je niet altijd uitzoeken. Als Bimmer (Business IT & Management student) kwam hij in een Serious Gaming opdracht echter tot volle bloei. Sander (van hierboven) vormde met software engineer Eleina (ook afgestudeerd) en de getalenteerde artieste Mehri een superteam. Een fantastische game voor jonge autistische kinderen was het resultaat. Geen game is beter gemanaged en getest, dankzij Simon. Keurig in het pak en zelfverzekerd verdedigde Simon deze week zijn afstudeerresultaten. Een 8,5 als gevolg.

We hebben ze in vier jaar zien veranderen van een jong volwassene, puber soms nog, naar een waarde(n)volle ICT-professional

Loslaten

De meesten laten we los. Een paar zijn als setje gegroeid in de opleiding en wonen en werken samen. Er zijn wat bedrijven opgericht waar ze in gaan werken en hun eigen broek kunnen ophouden. Het is het resultaat van een Topondernemersregeling, waarmee ze de combinatie van studeren en ondernemen succesvol konden maken.

Met een aantal studenten zijn goede relaties aangeknoopt waar we als docenten en opleiding plezier aan gaan beleven. We zien ze weer terug in ons alumni programma. Of als stagebegeleider of opdrachtgever.

Heel soms zien we ze terug als collega. De markt van ICT’ers biedt echter ruimere salarissen en andere secondaire arbeidsvoorwaarden dan het hbo. Jammer, want we hebben mensen nodig die die tienduizenden vacatures die er zijn en nog gaan komen gaan helpen invullen. Dat moet in het voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs gaan gebeuren. Het verdient misschien iets minder, maar het is zeer dankbaar werk.

"Tot het volgende schooljaar in september!"

Afronden en voorbereiden

Ook voor de docent zijn het de laatste loodjes. We ronden alle tentamens af en voeren de cijfers in. Tientallen studenten wachten vol spanning hun BSA (Bindend Studie Advies) af. 54 studiepunten of meer bij hbo-ICT op Windesheim geeft recht op deelname aan het vervolg van de opleiding. Een consequentie kan zijn dingen opnieuw opleveren of een derde herkansing in augustus.

We bereiden het volgende schooljaar voor. Alle onderwijsvoorwaarden worden vastgesteld en getoetst. In januari 2018 wacht de accreditatie, dus alle punten en komma’s moeten goed staan. Wat we beschrijven moet ook waargemaakt worden. Documenten moeten op de digitale omgevingen gezet worden voor de studenten en de opleiding. We leveren alle roostervoorwaarden aan, zodat de planningen gemaakt en gepubliceerd kunnen worden. De introductieperiode wordt voorbereid.

Er worden wat korte opleidingen gevolgd, zodat we weer iets beter worden en kennis opdoen. Onder andere chatbots, blockchain, robotica, het komt er allemaal aan en het verdient onze aandacht.

140 studenten verlaten de opleiding met een diploma, een basis voor een mooie carrière. Een kleine 650 komen er in september weer binnen. Tussendoor gaan wij, docenten, lekker op vakantie. Tot het volgende schooljaar in september!